Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA | ER DET NOE POENG I Å BE?

Bønn – hva du kan få igjen for det

Bønn – hva du kan få igjen for det

Før man setter i gang med noe nytt, er det bare naturlig at man tenker: Hva kan jeg få igjen for det? Er det selvisk å stille dette spørsmålet om bønn? Ikke nødvendigvis. Man har selvfølgelig lyst til å vite om det egentlig hjelper å be. Selv den gode mannen Job spurte: «Hvis jeg ropte til ham, ville han da svare meg?» – Job 9:16.

De forrige artiklene viste at bønn er mye mer enn bare et religiøst ritual eller en form for mental terapi. Den sanne Gud hører virkelig bønner. Hvis vi ber på rett måte og om rette ting, vil han høre oss. Han ønsker virkelig at vi skal nærme oss ham. (Jakob 4:8) Så hva kan vi vente oss hvis vi begynner å be? La oss se på bare noen av fordelene.

Fred i sinnet.

Hender det at du føler deg syk av bekymring når problemer og utfordringer tårner seg opp? Bibelen oppfordrer deg til å «be uopphørlig» i slike situasjoner og la dine «anmodninger bli gjort kjent for Gud». (1. Tessaloniker 5:17; Filipperne 4:6) Bibelen forteller hva som skjer hvis vi vender oss til Gud i bønn: «Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte [våre] hjerter og [våre] forstandsevner.» (Filipperne 4:7) Når vi legger bekymringene på vår himmelske Far, kan vi føle oss mye roligere. Han oppfordrer oss til å gjøre nettopp det. I Salme 55:22 står det: «Kast din byrde på Jehova, og han skal støtte deg.»

«Kast din byrde på Jehova, og han skal støtte deg.» – Salme 55:22

Utallige personer over hele verden har opplevd denne freden. Hee Ran fra Sør-Korea sier: «Selv når jeg har alvorlige problemer, føler jeg at så snart jeg ber, blir byrden lettere, og jeg får styrke til å holde ut.» Cecilia på Filippinene forteller: «Som mor har jeg mange bekymringer når det gjelder døtrene mine og moren min, som ikke kjenner meg igjen lenger. Men bønn gjør at jeg bekymrer meg mindre i hverdagen. Jeg vet at Jehova vil hjelpe meg til å ta meg av dem.»

Trøst og styrke under prøvelser.

Står du overfor ekstreme belastninger i livet, kanskje en livstruende situasjon eller tragiske omstendigheter? Å be til «all trøsts Gud» kan være til uendelig stor hjelp. Bibelen sier at han «trøster oss i all vår trengsel». (2. Korinter 1:3, 4) En gang da Jesus var under et enormt press, «falt [han] på kne og begynte å be». Hva skjedde? «Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham.» (Lukas 22:41, 43) En annen trofast mann, Nehemja, ble truet av onde mennesker som ville hindre ham i å gjøre Guds vilje. Han bad: «Styrk nå mine hender.» Det som skjedde etterpå, viser at Gud virkelig hjalp ham til å komme over frykten og utføre oppgaven sin. (Nehemja 6:9–16) Reginald i Ghana forteller om hva han har erfart når det gjelder bønn: «Når jeg ber, spesielt når jeg møter overveldende utfordringer, føler jeg at jeg får fortalt om problemene mine til en som faktisk kan hjelpe meg, og som forsikrer meg om at det ikke er noen grunn til bekymring.» Ja, Gud kan trøste og berolige oss når vi ber til ham.

Visdom fra Gud.

Noen avgjørelser vi tar, kan få varige konsekvenser for oss og våre nærmeste. Hvordan kan vi ta kloke valg? Bibelen sier: «Hvis noen av dere mangler visdom [spesielt under prøvelser], skal han fortsette å be Gud om den, for han gir gavmildt til alle og uten bebreidelser; og den skal bli gitt ham.» (Jakob 1:5) Hvis vi ber om visdom, kan Gud bruke sin hellige ånd for å hjelpe oss til å ta kloke valg. Vi kan be konkret om å få hellig ånd, for Jesus forsikrer oss om at «Faderen i himmelen [vil] gi hellig ånd til dem som ber ham». – Lukas 11:13.

«Jeg bad hele tiden til Jehova om hjelp til å ta den rette avgjørelsen.» – Kwabena, Ghana

Selv Jesus følte behov for å be sin Far om hjelp når han skulle ta viktige avgjørelser. Bibelen forteller at han «tilbrakte hele natten i bønn til Gud» da han skulle velge ut sine tolv apostler. – Lukas 6:12.

Akkurat som Jesus er det mange i dag som har følt seg tryggere når de har merket hvordan Gud har besvart bønnene deres om hjelp til å ta fornuftige valg. Regina på Filippinene forteller om forskjellige problemer hun har hatt, som det å måtte forsørge seg selv og familien etter at mannen hennes døde, å miste jobben og å takle problemer rundt det å oppdra barn. Hva har hjulpet henne til å ta fornuftige valg? Hun sier: «Jeg er helt avhengig av Jehovas hjelp, som jeg får når jeg ber.» Kwabena i Ghana forteller hvorfor han bad Gud om hjelp: «Jeg mistet en godt betalt jobb i byggebransjen.» Han tenkte over hvilke muligheter han hadde, og han sier: «Jeg bad hele tiden til Jehova om hjelp til å ta den rette avgjørelsen.» Så sier han: «Jeg føler virkelig at Jehova hjalp meg til å velge et arbeid som gjør at jeg kan dekke både mine åndelige og fysiske behov.» Du kan også få hjelp av Gud ved å be om ting som har med ditt forhold til ham å gjøre.

Nå har vi sett på bare noe av det bønn kan gjøre for deg. (Flere eksempler finner du i rammen « Det hjelper å be!») Men for at du skal få nyte godt av disse fordelene, må du først bli kjent med Gud og finne ut hva som er hans vilje. Hvis dette er noe du vil, må du gjerne spørre Jehovas vitner om hjelp til å studere Bibelen. * Dette kan være det første skrittet for å komme nærmere ham «som hører bønner». – Salme 65:2.

^ avsn. 14 Hvis du vil vite mer, kan du ta kontakt med Jehovas vitner der du bor, eller gå inn på vårt nettsted, www.jw.org.