Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | KAN DE DØDE FÅ LIVET TILBAKE?

Finnes det et håp for de døde?

Finnes det et håp for de døde?

Kan de døde få livet tilbake?

BIBELENS SVAR: «Den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre [Jesu] røst og komme ut.» – Johannes 5:28, 29.

Jesus forutsa her at det skal komme en tid, under hans rikes styre, da gravene skal bli tømt. «Første gang jeg leste Johannes 5:28 og 29, ble jeg helt satt ut», sier Fernando, som er nevnt i den forrige artikkelen. «Det gav meg et håp, og jeg begynte å se lyst på framtiden.»

Den trofaste mannen Job ventet at Gud ville gi ham livet tilbake etter at han døde. Job spurte: «Om en sunn og sterk mann dør, kan han da leve igjen?» Så sa han med overbevisning: «Alle mitt tvangsarbeids dager [tiden i graven] skal jeg vente, til min avløsning kommer. Du skal rope, og jeg skal svare deg.» – Job 14:14, 15.

Lasarus’ oppstandelse gir oss et håp for framtiden

Oppstandelsen var ikke en ny tanke for Marta, søsteren til Lasarus. Etter at Lasarus hadde dødd, sa Jesus til henne: «Din bror skal oppstå.» Marta svarte: «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Da sa Jesus til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som viser tro på meg, skal bli levende, selv om han dør.» (Johannes 11:23–25) Så gav Jesus Lasarus livet tilbake! Denne spennende beretningen gir oss en forsmak på noe enda mer fantastisk som skal skje i framtiden. Se for deg at mennesker over hele verden får livet tilbake!

Vil noen komme til himmelen?

BIBELENS SVAR: Guds Ord viser at Jesu oppstandelse var annerledes enn de åtte andre som Bibelen forteller om. De åtte andre som fikk livet tilbake, ble oppreist for å leve videre her på jorden. Men om Jesu oppstandelse leser vi: «Han er ved Guds høyre hånd, for han fór til himmelen.» (1. Peter 3:21, 22) Var Jesus den eneste som skulle bli oppreist til himmelsk liv? Tidligere hadde han sagt til apostlene: «Når jeg går bort og bereder et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere hjem til meg, for at også dere skal være der hvor jeg er.» – Johannes 14:3.

Kristus fór opp til himmelen og gjorde forberedelser til at noen av disiplene hans skulle komme dit. Det vil til slutt være 144 000 som har blitt oppreist til himmelen. (Åpenbaringen 14:1, 3) Men hva skal de gjøre der?

 De blir travelt opptatt! Bibelen sier: «Lykkelig og hellig er enhver som har del i den første oppstandelse; over dem har den annen død ingen myndighet, men de skal være Guds og Kristi prester og skal herske som konger sammen med ham i de tusen år.» (Åpenbaringen 20:6) De som blir oppreist til himmelen, skal være både konger og prester, og de skal herske over jorden sammen med Kristus.

Hvem skal bli oppreist til liv senere?

BIBELENS SVAR: I en tale som Paulus holdt, sa han: «Jeg har det håp til Gud, et håp som disse selv også har, at det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige.» – Apostlenes gjerninger 24:15.

Guds Ord forsikrer oss om at milliarder av døde skal få livet tilbake

Hvem kommer ifølge Bibelen til å være blant «de rettferdige» som Paulus snakket om? Tenk over et eksempel. Da den trofaste mannen Daniel nærmet seg livets slutt, ble han fortalt: «Du skal hvile, men du skal stå opp til din lodd ved dagenes ende.» (Daniel 12:13) Hvor kommer Daniel til å våkne opp fra dødens søvn? «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» (Salme 37:29) Og Jesus forutsa: «Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden.» (Matteus 5:5) Daniel og andre trofaste menn og kvinner skal bli oppreist og få leve på jorden igjen, ja for evig.

Hvem er «de urettferdige» som Paulus snakket om? Det er milliarder av mennesker som har levd og dødd opp gjennom tidene. Mange av dem har aldri hatt muligheten til å bli kjent med og leve etter Bibelens sannhet. Men når de får livet tilbake, vil de kunne lære om og få et nært forhold til Jehova * og Jesus. (Johannes 17:3) Alle de som velger å tjene Jehova, vil ha muligheten til å få leve like lenge som ham – for evig.

Alle som velger å tjene Gud, får muligheten til å leve lykkelig og ha fullkommen helse i all evighet!

Hvordan kommer det til å bli på jorden?

BIBELENS SVAR: Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer». (Åpenbaringen 21:4) «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt.» – Jesaja 65:21.

Se for deg hvordan det blir å leve under slike forhold sammen med dine nærmeste som har fått livet tilbake. Men ett spørsmål gjenstår: Hvordan kan vi være helt sikre på at oppstandelsen vil finne sted?

^ avsn. 15 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.