Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | JESUS FRELSER – FRA HVA?

Hvorfor vi trenger å bli frelst

Hvorfor vi trenger å bli frelst

«Mennesket, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro. Lik en blomst er han kommet fram og blir han skåret av, og han flykter som skyggen og blir ikke stående.» – Job 14:1, 2.

Fra de tidligste tider har mennesker drømt om å kunne være unge og friske for bestandig, uten å måtte dø. Så fantastisk det hadde vært! Men dessverre er den brutale virkeligheten en annen: Vi dør. Ja, de tankene som Job kom med for over 3000 år siden, og som er sitert ovenfor, er like sanne i dag.

Ønsket om å leve evig er både sterkt og universelt. Bibelen sier at Gud har nedlagt i hjertet vårt en lengsel etter å leve evig og også et ønske om å forstå evigheten. (Forkynneren 3:11) Synes du det høres logisk ut at en kjærlig Gud skulle skape oss med et ønske som det er umulig å få oppfylt? Nei, Guds Ord kaller faktisk døden en fiende og lover at den skal «bli gjort til intet». – 1. Korinter 15:26.

Det er ingen tvil om at døden er en fiende. Ingen som er friske, ønsker å dø. Når vi står overfor farer, prøver vi å vike unna, gjemme oss eller flykte. Når vi blir syke, prøver vi å finne ut hvordan vi kan bli friske igjen. Vi gjør alt vi kan for å unngå døden.

Er det noen grunn til å tro at denne gamle fienden, døden, vil bli fjernet? Ja, det er det. Jehova Gud, Skaperen, skapte ikke menneskene for at de skulle leve bare noen få år og så dø. Det at menneskene dør, var ikke en del av hans opprinnelige hensikt. Hensikten var at menneskene skulle leve evig på jorden, og det Gud bestemmer seg for, gjennomfører han. – Jesaja 55:11.

Men hvordan skal døden bli fjernet? Opp gjennom historien har menneskene strevd med å finne ut hvordan de kan unngå døden, men uten å lykkes. Og man leter fortsatt etter løsningen. Forskere har utviklet vaksiner og medisiner som har kurert noen sykdommer. De har også studert den genetiske strukturen hos levende skapninger. Mange steder er gjennomsnittsalderen høyere i dag enn for hundre år siden. Likevel er døden langt fra overvunnet. Som Bibelen sier, «vender alle tilbake til støvet». – Forkynneren 3:20.

Den gode nyheten er at vi ikke trenger å sette vår lit til at oppfinnsomme mennesker skal løse dette store problemet. Jehova Gud har allerede ordnet det slik at vi kan bli frelst, eller reddet, fra døden, og i den forbindelse spiller Jesus Kristus en sentral rolle.