Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Vil hele verden noen gang få én regjering?

Hvordan kan en verdensregjering forene mennesker fra alle nasjoner? Jesaja 32:1, 17; 54:13

Hvilke fordeler kunne menneskene hatt av en verdensregjering? I dag er det mange som lider fordi de er fattige, mens andre er veldig rike. Men en verdensregjering med forståelse for folks behov kunne ha sørget for at alle fikk det de trengte. Tror du menneskene noen gang kommer til å danne en slik regjering? – Les Jeremia 10:23.

Opp gjennom historien har regjeringer på mange måter kommet til kort når det gjelder å sørge for sine borgere, særlig for de fattige. Noen regjeringer er undertrykkende. (Forkynneren 4:1; 8:9) Men Den Allmektige Gud har lovt å opprette en regjering som skal erstatte alle andre regjeringer, nemlig Guds rike. Og han som skal være regjeringssjef, kommer virkelig til å sørge for folk på beste måte. – Les Jesaja 11:4; Daniel 2:44.

Hva skal Guds rike utrette?

Jehova Gud har valgt den ideelle verdenshersker – hans Sønn, Jesus. (Lukas 1:31–33) Da Jesus var på jorden, var han interessert i å hjelpe folk. Som Konge i Guds rike skal han forene mennesker fra alle nasjoner og gjøre slutt på alle deres vanskeligheter. – Les Salme 72:8, 12–14.

Kommer alle til å godta Jesus som Hersker? Nei. Men Jehova er tålmodig. (2. Peter 3:9) Han gir fortsatt folk muligheten til å godta Jesus som Hersker. Om kort tid skal Jesus fjerne alle de onde og sørge for at det blir fred og sikkerhet over hele verden. – Les Mika 4:3, 4.