Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Et menneskes innsikt bremser hans vrede»

«Et menneskes innsikt bremser hans vrede»

En basketballtrener mister jobben på grunn av ukontrollert sinne.

Et barn får et raserianfall fordi det ikke får viljen sin.

En mor starter en høylytt krangel med sønnen sin fordi det er rotete på rommet hans.

VI HAR alle sett noen bli sint, og av og til er vi uten tvil selv blitt sinte. Selv om vi kanskje ser på sinne som en negativ følelse som bør undertrykkes, mener vi ofte at vi har en gyldig grunn til å bli opprørt, spesielt når noen gjør noe som strider mot vår rettferdighetssans. Og i en artikkel fra den amerikanske psykologforeningen står det at «sinne er en helt normal og vanligvis sunn menneskelig følelse».

Et slikt syn kan virke rimelig når vi tenker over noe den kristne apostelen Paulus skrev under inspirasjon av Gud. Han erkjente at mennesker noen ganger kan bli sinte, da han sa: «Vær vrede, og synd likevel ikke; la ikke solen gå ned mens dere er i en opphisset tilstand.» (Efeserne 4:26) Bør vi i lys av dette la vårt sinne få fritt utløp, eller bør vi gjøre hva vi kan for å beherske det?

BØR DU BLI SINT?

Da Paulus gav denne veiledningen om vrede, eller sinne, hadde han øyensynlig i tankene noe salmisten skrev: «Bli opprørt, men synd ikke.» (Salme 4:4) Men hva var hensikten med at Paulus kom med denne formaningen? Han sa videre: «La all ondsinnet bitterhet og harme og vrede og skriking og spottende tale bli tatt bort fra dere, sammen med all ondskap.» (Efeserne 4:31) Paulus oppfordret altså de kristne til ikke å gi utløp for sinne. Og i artikkelen fra den amerikanske psykologforeningen står det interessant nok videre: «Forskning har vist at det å ha en ‘real utblåsning’ når man er sint, i virkeligheten forsterker sinne og aggresjon og ikke hjelper en . . . til å takle situasjonen.»

Hvordan kan vi så bli kvitt sinne og alle de negative virkningene av det? Den vise kong Salomo i det gamle Israel skrev: «Et menneskes innsikt bremser hans vrede, og det er en pryd for ham at han overser overtredelse.» (Ordspråkene 19:11) Hvordan kan det å ha innsikt være til hjelp når en blir sint?

HVORDAN ‘INNSIKT BREMSER VREDE’

Innsikt er blitt definert som det å kunne se inn i en situasjon. Å ha innsikt vil si å se mer enn det  som ligger opp i dagen. Hvordan er dette til hjelp når vi blir fornærmet eller provosert?

Når vi ser at det skjer noe urettferdig, kan det godt være at vi blir opprørt. Men hvis vi gir etter for følelsene våre og reagerer voldsomt, ender det kanskje med at vi skader oss selv eller en annen. Akkurat som en ukontrollert brann kan føre til at et hus brenner ned, kan sinne som blusser opp, ødelegge vårt gode navn og rykte og vårt forhold til andre, til og med til Gud. Så når vi merker at vi blir sinte, er tiden inne til å se nøyere inn i situasjonen. Det at vi ser et mer fullstendig bilde av det som skjer, vil hjelpe oss til å holde følelsene under kontroll.

Salomos far, kong David, unngikk med nød og neppe å pådra seg blodskyld i forbindelse med en mann som het Nabal, takket være at David fikk hjelp til å se inn i situasjonen. David og hans menn beskyttet Nabals sauer i Judeas ødemark. Da tiden var inne til å klippe sauene, bad David Nabal om noe mat. Nabal svarte: «Er jeg nødt til å ta mitt brød og mitt vann og mitt slaktekjøtt, det som jeg har slaktet til mine saueklippere, og gi det til menn som jeg ikke engang vet hvor er fra?» For en fornærmelse! Da David hørte disse ordene, drog han ut med omkring 400 mann for å ta livet av Nabal og hans husstand. – 1. Samuelsbok 25:4–13.

Nabals kone, Abigajil, fikk høre om det som hadde skjedd, og drog ut for å møte David. Da hun traff David og mennene hans, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «La din slavekvinne tale for dine ører, og lytt til din slavekvinnes ord.» Så fortalte hun hvor ufornuftig Nabal var, og pekte på at hvis David tok hevn og utgjøt blod, ville han komme til å angre på det. – 1. Samuelsbok 25:24–31.

Hvilken innsikt fikk David av det Abigajil sa, som bidrog til å løse opp den anspente situasjonen? For det første skjønte han at Nabal var ufornuftig av natur, og for det andre skjønte han at han kunne pådra seg blodskyld hvis han tok hevn. I likhet med David blir du kanskje rasende på grunn av et eller annet. Hva bør du gjøre? «Ta deg tid til å trekke pusten dypt og telle til ti», foreslår en artikkel fra Mayoklinikken om sinnemestring. Ja, stopp opp og tenk over hva som er årsaken til problemet, og hva følgene kan bli av det du har tenkt å gjøre. La innsikt bremse – eller til og med fordrive – din vrede. – 1. Samuelsbok 25:32–35.

Også i vår tid har mange fått hjelp til å beherske sitt sinne. En som heter Sebastian, forteller hvordan han mens han som 23-åring satt i fengsel i Polen, lærte å styre sitt temperament og sine sterke følelser ved hjelp av et studium av Bibelen. «Først tenker jeg over problemet», sier han. «Så prøver jeg å følge Bibelens råd. Jeg har oppdaget at Bibelen er den beste veileder.»

Det at du følger Bibelens veiledning, kan hjelpe deg til å holde sterke følelser under kontroll

En som heter Setsuo, fulgte stort sett den samme framgangsmåten. Han forteller: «Jeg pleide å brøle til andre på jobben når jeg var irritert på dem. Nå som jeg har studert Bibelen, lar jeg være å brøle og spør i stedet meg selv: Hvem er det egentlig som har skylden? Er det ikke jeg som er årsaken til problemet?» Det at han tenkte over slike spørsmål, bremset hans vrede, og han klarte å legge bånd på de sterke følelsene som vellet opp i ham.

Sinne kan være en veldig sterk følelse, men veiledningen fra Guds Ord er enda sterkere. Ved å følge Bibelens kloke veiledning og be Gud om hjelp kan også du la innsikt bremse din vrede.