Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | DU KAN HA ET NÆRT FORHOLD TIL GUD

Kommuniserer du med Gud?

Kommuniserer du med Gud?

Nære venner kommuniserer med hverandre så ofte de har mulighet til det, enten ansikt til ansikt eller via telefon, e-post, video eller brev. For å ha et nært forhold til Gud må vi kommunisere regelmessig med ham. Hvordan kan vi gjøre det?

Vi kan be bønner til Jehova Gud. En bønn er imidlertid ikke det samme som en uformell samtale med et annet menneske. Vi må huske at når vi ber, er det vår Skaper, Den Høyeste i universet, vi henvender oss til. Det bør få oss til å be med en dyp følelse av respekt og ærbødighet. For at Gud skal høre de bønnene vi ber, må vi dessuten oppfylle visse krav. Her er tre av dem:

For det første bør vi rette våre bønner til Jehova Gud og ham alene – ikke til Jesus, en helgen eller et gudebilde. (2. Mosebok 20:4, 5) Bibelen sier uttrykkelig: «La i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse.» (Filipperne 4:6) For det andre må vi be i Guds Sønns, Jesu Kristi, navn. Jesus sa selv: «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» (Johannes 14:6) For det tredje må bønnene våre være i harmoni med Guds vilje. Bibelen sier: «Uansett hva det er vi ber om i samsvar med hans vilje, så hører han oss.» * – 1. Johannes 5:14.

Gode venner har toveis kommunikasjon så ofte som mulig

Et nært forhold vil selvsagt ikke vare hvis det bare er én som står for snakkingen. Gode venner setter pris på toveis kommunikasjon. Vi bør derfor la Gud tale til oss og høre på ham når han gjør det. Vet du hvordan Gud taler til oss?

I dag «taler» Jehova Gud til oss gjennom sitt skrevne Ord, Bibelen. (2. Timoteus 3:16, 17) Hvordan kan vi si det? Vi kan illustrere det: Sett at du får et brev fra en god venn. Etter at du har lest brevet, sier du kanskje begeistret til andre: «Jeg har nettopp hørt fra vennen min!» Og når du leser Bibelen, lar du Jehova tale til deg. Gina, som ble sitert i den første artikkelen, sier: «Jeg mener at hvis jeg vil at Gud skal se på meg som en venn, må jeg studere hans ‘brev’ til oss – Bibelen.» Hun tilføyer: «Det at jeg leser Bibelen hver dag, har ført til at jeg har kommet i et nærere forhold til Gud.» Lar du Jehova tale til deg hver dag ved daglig å lese hans Ord, Bibelen? Det vil hjelpe deg til å føle deg nærere knyttet til ham.

^ avsn. 5 Flere opplysninger om hvordan vi kan nærme oss Gud i bønn, blir gitt i kapittel 17 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.