Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Var det virkelig slik at Jesus oppreiste døde?

Jesus oppreiste Lasarus, som hadde vært død i fire dager

Bibelen sier uttrykkelig at Jesus oppreiste døde mennesker til liv. Disse beretningene er ikke oppdiktet; de er tid- og stedfestet. Sommeren år 31, for eksempel, drog en stor folkemengde sammen med Jesus fra Kapernaum til Nain. Da de kom fram, møtte de en annen folkemengde, og Jesus oppreiste en mann fra de døde. Du kan stole på denne beretningen fordi den er nedskrevet i Guds Ord, Bibelen, og fordi det var mange øyenvitner til det som skjedde. – Les Lukas 7:11–15.

Jesus oppreiste også sin venn Lasarus, som hadde vært død i fire dager. Du kan tro på beretningen om det Jesus gjorde den dagen, for det var mange øyenvitner også til dette. – Les Johannes 11:39–45.

Hvorfor oppreiste Jesus noen fra de døde?

Jesus oppreiste døde fordi han hadde medfølelse med folk. Han gjorde det også for å vise at hans Far, livets Skaper, hadde gitt ham makt over døden. – Les Johannes 5:21, 28, 29.

Beretningene om at Jesus oppreiste noen fra de døde, gir oss tillit til hans løfter om framtiden. Han kommer til å oppreise svært mange mennesker, deriblant «urettferdige» som ikke har visst noe om den sanne Gud. De vil få mulighet til å bli kjent med Jehova Gud og få kjærlighet til ham. – Les Apostlenes gjerninger 24:15.