Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | GUDS RIKE – HVA KAN DET BETY FOR DEG?

Guds rike – hva det betyr for Jesus

Guds rike – hva det betyr for Jesus

Mens Jesus var på jorden, snakket han med folk om mange emner. Han lærte sine etterfølgere hvordan de skulle be, hvordan de skulle gjøre Guds vilje, og hvordan de kunne oppnå sann lykke. (Matteus 6:5–13; Markus 12:17; Lukas 11:28) Men det emnet Jesus snakket mer om enn noe annet – det emnet som lå ham sterkest på hjertet – var Guds rike. – Lukas 6:45.

Ja, Jesus «forkynte og kunngjorde det gode budskap om Guds rike». (Lukas 8:1) Som nevnt i den foregående artikkelen var det dette han lot livet dreie seg om. Han gjorde seg store anstrengelser – han tilbakela hundrevis av kilometer i Israel til fots for å lære folk om Guds rike. Beretningen om Jesu tjeneste er skrevet ned i de fire evangeliene, der det blir henvist til Guds rike over hundre ganger. De fleste av disse tilfellene dreier seg om noe Jesus sa, og likevel representerer de nok bare en brøkdel av alt det han sa om Guds rike! – Johannes 21:25.

Hvorfor betydde Guds rike så mye for Jesus da han var på jorden? Jesus visste at Gud hadde utvalgt ham til å være hersker i Riket. (Jesaja 9:6; Lukas 22:28–30) Men Jesus var ikke opptatt av å oppnå personlig makt eller ære. (Matteus 11:29; Markus 10:17, 18) Det var ikke for å fremme sine egne interesser at han forkynte om Riket. Jesus var og er interessert i Guds rike * først og fremst på grunn av det som Riket skal gjøre for dem han elsker – hans himmelske Far og hans trofaste etterfølgere.

HVA GUDS RIKE SKAL GJØRE FOR JESU FAR

Jesus er inderlig glad i sin himmelske Far. (Ordspråkene 8:30; Johannes 14:31) Han beundrer sin Fars tiltalende egenskaper, deriblant hans kjærlighet, hans medfølelse og hans rettferdighet. (5. Mosebok 32:4; Jesaja 49:15; 1. Johannes 4:8) Jesus må derfor helt sikkert hate å høre de løgnene som blir spredt om hans Far, for eksempel løgner om at Gud er likeglad med at mennesker lider, og at Gud vil at vi skal ha det vondt. Dette er én grunn til at Jesus ivrig forkynte «det gode budskap om riket» – han visste at Guds rike med tiden skulle rense hans Fars navn og rykte. (Matteus 4:23; 6:9, 10) Hvordan skal det gjøre det?

Ved hjelp av Riket skal Jehova Gud gjøre store forandringer til gagn for menneskeslekten. «Han skal tørke bort hver tåre» fra trofaste menneskers øyne. Han skal fjerne årsakene til disse tårene: «Døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» (Åpenbaringen 21:3, 4) Gud skal bruke sitt rike til å gjøre slutt på all lidelse. *

 Det er ikke rart at Jesus var ivrig etter å fortelle folk om Guds rike! Han visste at Riket ville vise hvor mektig og medfølende hans Far er. (Jakob 5:11) Han visste også at Rikets styre ville være til gagn for andre han elsker – trofaste mennesker.

HVA GUDS RIKE SKAL GJØRE FOR TROFASTE MENNESKER

Lenge før Jesus kom til jorden, levde han i himmelen hos sin Far. Ved hjelp av Sønnen skapte Faren alt – fra de ærefryktinngytende himlene med deres utallige stjerner og galakser til vår vakre planet med dens rike plante- og dyreliv. (Kolosserne 1:15, 16) Men av alt det som ble skapt, ble Jesus spesielt glad i menneskene. – Ordspråkene 8:31.

Kjærligheten til menneskene preget Jesu tjeneste. Helt fra begynnelsen av gjorde han det klart at han var kommet til jorden for å «forkynne et godt budskap» for de vanskeligstilte. (Lukas 4:18) Men Jesus ikke bare snakket om å hjelpe folk. Gang på gang viste han sin kjærlighet til menneskene. En gang da en stor folkemengde stimlet sammen for å høre ham tale, følte han «medlidenhet med dem, og han leget deres syke». (Matteus 14:14) Da en mann med en smertefull sykdom gav uttrykk for tro på at Jesus kunne helbrede ham hvis han virkelig ville, var det kjærligheten som fikk Jesus til å reagere. Han helbredet mannen, etter at han medfølende hadde sagt til ham: «Jeg vil. Bli ren.» (Lukas 5:12, 13) Da Jesus så sin venn Maria sørge over at hennes bror, Lasarus, var død, «sukket han i ånden», «ble opprørt» og «lot tårene strømme». (Johannes 11:32–36) Så gjorde Jesus det utenkelige – han brakte Lasarus tilbake til livet, enda Lasarus hadde vært død i fire dager! – Johannes 11:38–44.

Jesus var naturligvis klar over at det han gjorde for mennesker den gangen, bare hadde midlertidig virkning. Han visste at før eller senere ville alle han hadde helbredet, bli syke igjen, og de han hadde oppreist fra de døde, ville dø igjen. Men Jesus visste også at Guds rike ville gjøre varig slutt på slike problemer. Det er derfor han ikke bare utførte mirakler, men også ivrig forkynte «det gode budskap om riket». (Matteus 9:35) Jesu mirakler viste i liten målestokk hva Guds rike snart skal gjøre verden over. Tenk over hva Bibelen lover om den tiden.

 •  Slutt på helseproblemer.

  «Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører skal lukkes opp. Da skal den halte klatre som en hjort, og den stummes tunge skal rope av glede.» «Og ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» – Jesaja 33:24; 35:5, 6.

 • Døden skal ikke være mer.

  «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

  «Han skal i sannhet oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal visselig tørke tårene av alle ansikter.» – Jesaja 25:8.

 • De døde vil komme tilbake til livet.

  «Alle de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut.» – Johannes 5:28, 29.

  «Det skal finne sted en oppstandelse.» – Apostlenes gjerninger 24:15.

 • Ingen hjemløse eller arbeidsløse.

  «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge og en annen til å bo; de kommer ikke til å plante og en annen til å spise. . . . sine henders verk kommer mine utvalgte til å bruke fullt ut.» – Jesaja 65:21, 22.

 • Slutt på krig.

  «Han får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende.» – Salme 46:9.

  «Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig.» – Jesaja 2:4.

 • Slutt på matmangel.

  «Jorden skal visselig gi sin grøde; Gud, vår Gud, skal velsigne oss.» – Salme 67:6.

  «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

 • Slutt på fattigdom.

  «Den fattige skal ikke for alltid være glemt.» – Salme 9:18.

  «Han skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har. Han skal synes synd på den ringe og den fattige, og de fattiges sjeler skal han frelse.» – Salme 72:12, 13.

Når du tenker over disse løftene om Guds rike, skjønner du da hvorfor Riket betydde så mye for Jesus? Da han var på jorden, var han ivrig etter å snakke om Guds rike med alle som ville høre, for han visste at Riket skulle gjøre slutt på alle de nedslående problemene vi ser i dag.

Hvis Bibelens løfter om Guds rike appellerer til deg, lurer du kanskje på dette: Hvordan kan jeg lære mer om dette riket? Og hva kan jeg gjøre for å være sikker på å få nyte godt av de velsignelsene Guds rike skal bringe? Disse spørsmålene vil bli besvart i den neste artikkelen.

^ avsn. 5 Denne artikkelen omtaler Jesu følelser i nåtid fordi Jesus lever i himmelen, og etter at han vendte tilbake dit, har Riket uten tvil fortsatt å ligge ham sterkt på hjertet. – Lukas 24:51.

^ avsn. 8 Flere opplysninger om hvorfor Gud har tillatt at mennesker lider en tid, finnes i kapittel 11 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.