Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Kan englene hjelpe oss?

Englene hjalp Guds trofaste tjener Daniel i gammel tid, og i dag kan de hjelpe mennesker til å få utbytte av det gode budskap

Jehova Gud skapte millioner av engler lenge før han skapte menneskene. (Job 38:4, 7) Englene er mektige åndeskapninger som tjener Gud, og som noen ganger er blitt utsendt av ham for å lede og beskytte hans tjenere på jorden. (Salme 91:10, 11) I dag hjelper englene mennesker til å få utbytte av det gode budskap som Jesu etterfølgere forkynner. – Les Åpenbaringen 14:6, 7.

Bør vi be til engler for å få hjelp? Nei. Å be er en tilbedelseshandling, og det er bare Gud vi skal tilbe. (Åpenbaringen 19:10) Ettersom englene er tjenere for Gud, følger de det han sier, og ikke det mennesker sier. Vi bør derfor alltid rette våre bønner til Gud gjennom Jesus. – Les Salme 103:20, 21; Matteus 26:53.

Finnes det onde engler?

I likhet med menneskene er englene skapt med en fri vilje og kan velge mellom rett og galt. Mange engler har dessverre gjort opprør mot Gud. (2. Peter 2:4) Den første engelen som gjorde opprør, var Satan. De englene som fulgte ham, ble demoner. I nyere tid er Satan og demonene blitt kastet ut av himmelen og ned til jorden. – Les Åpenbaringen 12:7–9.

Det at de onde og voldelige forholdene på jorden har forverret seg dramatisk siden 1914, viser at Gud snart skal sette en stopper for Satan og demonene. Deretter skal Gud sørge for at forholdene på jorden blir slik det var meningen at de skulle være. – Les Åpenbaringen 12:12; 21:3, 4.