Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ER GUD INTERESSERT I DEG?

Gud ønsker å hjelpe deg

Gud ønsker å hjelpe deg

«Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham.» – JOHANNES 6:44.

HVORFOR NOEN TVILER PÅ DETTE: Mange som tror på Gud, føler at han er langt borte. «Jeg så på ham bare som den Gud som har skapt alt», innrømmer Christina, en kvinne fra Irland som pleide å gå i kirken hver uke. «Men jeg kjente ham ikke. Jeg følte aldri at jeg hadde noe nært forhold til ham.»

HVA GUDS ORD LÆRER: Gud mister ikke troen på oss når vi føler oss bortkomne og hjelpeløse. Jesus illustrerte Guds omsorg for oss slik: «Hvis det skjer at en mann har hundre sauer og en av dem går seg vill, vil han ikke da forlate de nittini på fjellene og dra ut på leting etter den som har gått seg vill? . . . På lignende måte ønsker ikke min Far, som er i himmelen, at en av disse små skal gå til grunne.» – Matteus 18:12–14.

Hver eneste en av «disse små» er verdifull for Gud. Hvordan leter Gud etter «den som har gått seg vill»? Ifølge det skriftstedet som er sitert i innledningen, drar Gud mennesker til seg.

Hvem er det i dag som kontakter folk i deres hjem og på offentlige steder for å gjøre dem kjent med Bibelens budskap om Gud?

Tenk over hvordan Gud har tatt initiativet til å dra oppriktige mennesker til seg. I det første århundre evt. sendte Gud den kristne disippelen Filip til en etiopisk embetsmann som satt i en vogn og leste en bibelsk profeti, for å drøfte profetien med ham. (Apostlenes gjerninger 8:26–39) Senere ledet Gud apostelen Peter hjem til den romerske offiseren Kornelius, som ønsket å tjene Gud. (Apostlenes gjerninger 10:1–48) Gud ledet også Paulus og hans medarbeidere til en elv utenfor byen Filippi. Der traff de «en tilbeder av Gud» som het Lydia, og «Jehova åpnet hennes hjerte helt, så hun gav akt på de ting som ble sagt». – Apostlenes gjerninger 16:9–15.

I hvert av disse tilfellene sørget Gud for at de som søkte ham, fikk mulighet til å lære ham å kjenne. Hvem er det i dag som kontakter folk for å gjøre dem kjent med Bibelens budskap om Gud? Mange vil si at det er Jehovas vitner. Spør deg selv: Kan det være at Gud bruker dem for å hjelpe meg? Vi oppfordrer deg til å be Gud om å hjelpe deg til å reagere positivt på det han gjør for å dra deg til ham. *

^ avsn. 8 Du kan få mer informasjon ved å se videoen Hvorfor studere Bibelen? på www.jw.org.