Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan du se den usynlige Gud?

Kan du se den usynlige Gud?

«GUD er en Ånd.» (Johannes 4:24) Han er usynlig for oss mennesker. Bibelen forteller imidlertid at noen mennesker på en måte har sett Gud. (Hebreerne 11:27) Hvordan er det mulig? Kan du virkelig se ‘den usynlige Gud’? – Kolosserne 1:15.

Sammenlign vår situasjon med situasjonen til en som er født blind. Vil det at han er blind, hindre ham fullstendig i å forstå verden rundt ham? Nei. En blind får informasjon på forskjellige måter som setter ham i stand til å oppfatte mennesker, gjenstander og aktiviteter rundt ham. «Synet sitter ikke i øynene, men i hjernen», sier en mann som er blind.

Selv om du ikke kan se Gud med dine bokstavelige øyne, kan du bruke ditt «hjertes øyne» for å se ham. (Efeserne 1:18) Tenk over tre måter du kan gjøre det på.

«SES TYDELIG FRA VERDENS SKAPELSE»

En blind har ofte utviklet en sterkere hørselssans og berøringssans, som han bruker for å oppfatte det han ikke kan se. På lignende måte kan du ved hjelp av de fysiske sansene dine utforske verden rundt deg og oppfatte den usynlige Gud, som har skapt den. «Hans usynlige egenskaper ses tydelig fra verdens skapelse av, ja hans evige kraft og guddommelighet, ettersom de oppfattes gjennom de ting som er dannet.» – Romerne 1:20.    

Tenk for eksempel på vårt hjem, jorden. Den er designet på en unik måte, slik at vi ikke bare kan eksistere her, men også kan glede oss over livet. Når vi kjenner en mild bris, føler varmen fra solen, setter tennene i en saftig frukt eller hører beroligende fuglesang, gjør det oss godt. Viser ikke disse gavene at vår Skaper er omtenksom, kjærlig og gavmild?

Hva kan du lære om Gud ut fra det du ser i det fysiske univers? Én ting du kan lære, er at himlene forteller om Guds kraft og makt. Nyere forskning viser at universet ikke bare utvider seg, men at det gjør det i et stadig raskere tempo! Når du ser opp på nattehimmelen, så spør deg selv: Hva er kilden til den energien som gjør at universet utvider seg, og at utvidelsen akselererer? Bibelen forteller om Skaperens «veldige dynamiske energi». (Jesaja 40:26) Skaperverket viser at Gud er «Den Allmektige», at «han er opphøyd i makt». – Job 37:23.

«DEN SOM HAR FORKLART HAM»

Moren til to sterkt synshemmede barn sier: «En av de viktigste måtene barna lærer på, er at du snakker med dem. Fortell dem alt du ser og hører. Vær forberedt på å gjøre det hele tiden. Du er øynene deres.» På samme måte trenger vi mennesker hjelp til å «se» Gud. «Ingen har noen gang sett Gud», men Guds Sønn, Jesus, «som befinner seg på plassen ved Faderens bryst, er den som har forklart ham». (Johannes 1:18) Jesus, som var den første Gud skapte, og som er Guds enbårne Sønn, ble våre «øyne» når det gjelder å se inn i himlene. Han er den beste kilden til informasjon om den usynlige Gud.

Legg merke til noe av det Jesus, som hadde vært sammen med sin Far i uminnelige tider, forklarte om Gud:

  • Gud arbeider utrettelig. «Min Far har fortsatt å arbeide inntil nå.» – Johannes 5:17.

  •  Gud vet om våre behov. «Gud, deres Far, vet hva dere trenger, allerede før dere ber ham.» – Matteus 6:8.

  • Gud sørger i sin godhet for oss. «Deres Far, som er i himlene, . . . lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» – Matteus 5:45.

  • Gud verdsetter hver enkelt av oss. «Selges ikke to spurver for en mynt av liten verdi? Men ikke én av dem vil falle til jorden uten deres Fars viten. Men selv hårene på deres hode er telt alle sammen. Frykt derfor ikke: Dere er mer verd enn mange spurver.» – Matteus 10:29–31.

EN SOM TIL FULLKOMMENHET ETTERLIGNET DEN USYNLIGE GUD

De som er blinde, oppfatter ofte begreper på en annen måte enn de seende gjør. En som er blind, oppfatter kanskje ikke en skygge som et mørkt område uten sollys, men som et kjølig område som er skjermet fra solvarmen. Akkurat som en som er helt blind, ikke kan se skygge eller sollys, kan ikke vi forstå Jehova Gud helt av oss selv. Jehova sørget derfor for at det stod fram et menneske som til fullkommenhet reflekterte hans egenskaper og personlighet.

Dette mennesket var Jesus. (Filipperne 2:7) Jesus ikke bare fortalte om sin Far, men viste oss også hvordan Gud er. Filip, en disippel av Jesus, sa: «Herre, vis oss Faderen.» Som svar sa Jesus: «Den som har sett meg, har også sett Faderen.» (Johannes 14:8, 9) Hvilket bilde får du av Faderen gjennom det Jesus gjorde?

Jesus var varm, ydmyk og imøtekommende. (Matteus 11:28–30) Han styrket og oppmuntret andre, og folk ble tiltrukket av hans personlighet. Jesus følte den smerten andre følte, og han delte deres gleder. (Lukas 10:17, 21; Johannes 11:32–35) Når du leser eller hører bibelske beretninger om Jesus, så bruk sansene dine og la hendelsene bli levende for deg. Hvis du tenker over hvordan Jesus behandlet andre, vil du klarere kunne se Guds fine personlighet og føle deg dratt til ham.

BRIKKENE FALLER PÅ PLASS

En forfatter sier om den måten en som er blind, opplever verden på: «Han eller hun får informasjon stykkevis fra flere hold (via berøring, lukt, hørsel, og så videre) og må på en eller annen måte sette den informasjonen sammen til et hele.» Når du iakttar Guds skaperverk, leser hva Jesus sa om sin Far, og analyserer den måten Jesus gjenspeilte Guds egenskaper på, kan du på lignende måte danne deg et vakkert bilde av Jehova. Han vil bli mer virkelig for deg.

Job, som levde i gammel tid, opplevde nettopp dette. Først ‘talte han, men han forstod ikke’. (Job 42:3) Men etter at han hadde tenkt grundig over Guds underfulle skaperverk, følte han seg motivert til å si: «Bare et rykte hadde jeg hørt om deg, men nå ser mitt eget øye deg.» – Job 42:5.

‘Hvis du søker Jehova, vil han la seg finne av deg’

Slik kan det også bli for deg. «Hvis du søker [Jehova], vil han la seg finne av deg.» (1. Krønikebok 28:9) Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å søke den usynlige Gud og finne ham.