Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA | HVORFOR SKJER VONDE TING MED GODE MENNESKER?

Hva Gud skal gjøre med alt det vonde

Hva Gud skal gjøre med alt det vonde

Bibelen forteller klart og tydelig hva Jehova og hans Sønn, Jesus Kristus, skal gjøre med alt det vonde som Satan Djevelen har fått i stand. «I denne hensikt ble Guds Sønn [Jesus] tilkjennegitt: for å gjøre ende på Djevelens gjerninger», sier Bibelen. (1. Johannes 3:8) Det vil ‘bli gjort ende på’ den nåværende verdensordning, som er bygd på grådighet, hat og onde handlinger. Når det gjelder «denne verdens hersker» – Satan Djevelen – lover Jesus at han skal «bli kastet ut». (Johannes 12:31) Det vil bli dannet en rettferdig, ny verden, som er fri for Satans påvirkning, og jorden vil bli et fredelig sted. – 2. Peter 3:13.

Hva med dem som hardnakket nekter å forandre seg, og som insisterer på å gjøre det som er galt? Tenk over dette utvetydige løftet: «Det er de rettskafne som skal bo på jorden, og det er de uklanderlige som skal bli igjen på den. Men de onde skal bli avskåret fra jorden, og forræderne skal bli revet bort fra den.» (Ordspråkene 2:21, 22) Det vil ikke lenger finnes onde mennesker som kan påvirke andre. Under slike fredelige forhold vil de som er lydige mot Gud, gradvis bli frigjort fra nedarvet ufullkommenhet. – Romerne 6:17, 18; 8:21.

Hva skal Gud gjøre i den nye verden for å fjerne alt det vonde? Han vil ikke ta tilbake den gaven som den frie viljen er, og gjøre mennesker til roboter, men han vil lære dem som ønsker å være lydige mot ham, sine veier og hjelpe dem til å vende om fra skadelige tanker og handlinger.

Gud skal fjerne alle årsaker til det vonde

Hvordan vil det bli når det gjelder sykdom og katastrofer? Gud har lovt at hans rike, hans regjering, snart skal ta herredømmet over jorden. Den som Gud har utnevnt til å være Konge i dette riket, er Jesus Kristus, som har makt til å helbrede de syke. (Matteus 14:14) Jesus har også makt over naturkreftene. (Markus 4:35–41) Ingen kommer derfor til å bli rammet av «tid og uforutsett hendelse». (Forkynneren 9:11) Under Kristi styre vil menneskeheten ikke bli utsatt for ulykker av noe slag. – Ordspråkene 1:33.

Hva med de millioner av uskyldige som har dødd? Kort tid før Jesus brakte sin venn Lasarus tilbake til livet, sa han: «Jeg er oppstandelsen og livet.» (Johannes 11:25) Ja, Jesus har makt til å gi de døde en oppstandelse, det vil si oppreise dem til liv igjen!

Hvis tanken på å leve i en verden der det ikke skjer vonde ting med gode mennesker, appellerer til deg, vil vi oppfordre deg til å lære mer om den sanne Gud og hans hensikt ved å studere Bibelen. Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg med det. Ta gjerne kontakt med vitnene i det området der du bor, eller skriv til Jehovas vitner, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark.