Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | GUDS SYN PÅ RØYKING

Hva er Guds syn på røyking?

Hva er Guds syn på røyking?

Naoko, som er nevnt i den første artikkelen, forteller om hvordan hun klarte å slutte å røyke: «Det som gjorde at jeg klarte å forandre livet mitt, var at jeg lærte om Guds egenskaper og hans hensikt.» Det hun lærte, står i Bibelen. Tobakk er ikke nevnt i Bibelen, men Bibelen hjelper oss likevel til å forstå hva som er Guds syn på røyking. * For mange har det at de fikk vite det, gitt dem den motivasjonen de trengte for å klare å kjempe imot eller slutte med denne vanen. (2. Timoteus 3:16, 17) La oss se på tre kjente skadevirkninger av røyking og hva Bibelen sier om dem.

RØYKING ER VANEDANNENDE

Tobakk inneholder et av de mest avhengighetsskapende stoffene man kjenner – nikotin. Det kan virke både stimulerende og beroligende. Når man røyker, transporteres nikotin raskt og gjentatte ganger til hjernen. Hvert eneste drag inneholder en enkelt dose nikotin, så en som røyker en sigarettpakke om dagen, inhalerer omkring 200 doser pr. dag – mer enn brukere av noe annet avhengighetsskapende stoff får i seg. Det at man får i seg så mange doser, gjør nikotin mer avhengighetsskapende enn noe annet. Når man først er blitt avhengig, får man abstinenssymptomer hvis trangen til nikotin ikke blir tilfredsstilt.

‘Dere er slaver for ham dere adlyder.’ – Romerne 6:16

Kan du virkelig være lydig mot Gud hvis du er slave av tobakk?

Bibelen hjelper oss til å ha det rette syn når den sier: «Vet dere ikke at hvis dere fortsetter å framstille dere for noen som slaver for å adlyde ham, er dere slaver for ham fordi dere adlyder ham?» (Romerne 6:16) Når en persons tanker og handlinger blir styrt av trangen til tobakk, blir han snart slave av en nedbrytende vane. Men Gud, som har navnet Jehova, vil at vi skal være frie mennesker, som ikke er slaver av vaner som skader kroppen, eller vaner som forderver vår ånd, det vil si, vår dominerende mentale tilbøyelighet. (Salme 83:18; 2. Korinter 7:1) Etter hvert som en person får større kjærlighet til Jehova og respekt for ham, forstår han at Jehova fortjener hans beste, og at han ikke kan gi Ham sitt beste samtidig som han er slave av en dødbringende vane. Det bidrar til at han får vilje til å motstå skadelige lyster.

Olaf, som bor i Tyskland, klarte å slutte å røyke etter å ha vært avhengig i 16 år, fra han begynte å røyke som 12-åring. «Den første sigaretten var som en ufarlig snøball», sier han. «Men i årenes løp ble snøballen til et svært snøskred. En gang da jeg gikk tom for sigaretter, ble jeg så frustrert at jeg samlet alle stumpene i askebegeret, skrapte sammen tobakken og rullet en sigarett med et avispapir. Når jeg nå ser tilbake på det, kan jeg se at det var skikkelig nedverdigende.»  Hvordan klarte han å slutte med denne nedbrytende vanen? «Den avgjørende faktoren var ønsket om å gjøre Jehovas vilje», sier han. «Den store kjærlighet Jehova har til menneskene, og det håpet han gir, gav meg styrke til å kvitte meg med denne vanen én gang for alle.»

RØYKING SKADER KROPPEN

«Det er vitenskapelig bevist at det å røyke sigaretter . . . skader nær sagt hvert eneste organ i kroppen, svekker helsen og øker dødeligheten», står det i The Tobacco Atlas. Det er en kjent sak at røyking er årsak til ikke-smittsomme sykdommer som kreft og hjerte- og lungesykdommer. Men ifølge WHO er røyking også en vesentlig årsak til at folk dør av smittsomme sykdommer, for eksempel tuberkulose.

«Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» – Matteus 22:37

Viser du Gud kjærlighet og respekt hvis du har en vane som forurenser kroppen din, som er en gave fra ham?

Gjennom sitt Ord, Bibelen, lærer Jehova Gud oss å ha et rett syn på livet vårt, kroppen vår og sansene våre. Hans Sønn, Jesus, pekte på det da han sa: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matteus 22:37) Jehova vil at vi skal ha respekt for livet og bruke kroppen vår på en god måte. Når vi lærer om ham og hans løfter, vil vi elske ham og verdsette alt det han har gjort for oss. Dette motiverer oss til å holde oss borte fra alt som kan forurense kroppen vår.

Jayavanth, en lege i India, røykte i 38 år. Han forteller: «I medisinske tidsskrifter leste jeg om farene ved å røyke. Jeg visste at det var galt å røyke, og jeg rådet pasientene mine til å slutte. Men selv klarte jeg ikke å slutte, enda jeg prøvde fem–seks ganger.» Hva var det som hjalp ham til endelig å slutte? Han sier: «Jeg sluttet å røyke som følge av at jeg hadde et bibelstudium. Ønsket om å behage Jehova motiverte meg til å slutte med én gang.»

RØYKING SKADER ANDRE

Røyk som røykere blåser ut, og røyk fra ulmende tobakk er giftig. Passiv røyking kan føre til kreft og andre sykdommer og er hvert år årsak til at 600 000 ikke-røykere dør, de fleste kvinner og barn. I en rapport fra WHO heter det: «Det finnes ikke noe trygt nivå for passiv røyking.»

«Du skal elske din neste som deg selv.» – Matteus 22:39

Elsker du virkelig din neste – familien din og andre – hvis du utsetter dem for farene ved passiv røyking?

 Jesus sa at kjærligheten til vår neste – familie, venner og andre rundt oss – er det viktigste, nest etter kjærligheten til Gud. «Du skal elske din neste som deg selv», sa han. (Matteus 22:39) Vi viser ikke nestekjærlighet hvis vi har en vane som skader våre nærmeste. Sann kjærlighet får oss til å følge Bibelens formaning: «La enhver fortsette å søke, ikke sitt eget beste, men den andres.» – 1. Korinter 10:24.

Armen, som bor i Armenia, forteller: «Familien min bønnfalt meg om å la være å røyke, for det plaget dem. Men jeg ville ikke innrømme at røykingen min kunne skade dem.» Han forklarer hva som fikk ham til å forandre syn: «Bibelkunnskap og kjærlighet til Jehova hjalp meg til å slutte å røyke og til å innrømme at det var farlig ikke bare for meg, men også for dem rundt meg.»

SLUTT PÅ RØYKING FOR GODT!

Kunnskap fra Bibelen hjalp Olaf, Jayavanth og Armen til å legge av en nedbrytende vane som skadet dem selv og andre. Det som gjorde at de klarte det, var ikke bare at de fikk vite at røyking er skadelig. De klarte det først og fremst fordi de fikk kjærlighet til Jehova og ønsket å gjøre hans vilje. Den viktige rollen kjærligheten spiller, blir understreket i 1. Johannes 5:3, hvor det står: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» Det er naturligvis ikke alltid lett å følge bibelske prinsipper, men når en person blir motivert av sterk kjærlighet til Gud, vil det ikke være en byrde å være lydig.

Ved hjelp av en verdensomfattende undervisningskampanje hjelper Jehova Gud nå millioner av mennesker til å slutte å bruke tobakk eller til å la være å begynne med det. (1. Timoteus 2:3, 4) Om kort tid vil Jehova ved hjelp av sitt rike – en himmelsk regjering med hans Sønn, Jesus Kristus, som Konge – fjerne det griske kommersielle systemet som er ansvarlig for at millioner er blitt slaver av tobakk. Han vil utrydde røykeepidemien for godt og sørge for at de som er lydige mot ham, blir fullkomne i kropp og sinn. – Jesaja 33:24; Åpenbaringen 19:11, 15.

Hvis du strever med å slutte å røyke, så fatt mot! Ved at du lærer å elske Jehova og får samme syn som ham på røyking, kan også du finne den motivasjonen du trenger for å klare det. Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å få praktisk, personlig hjelp til å bli kjent med Bibelens prinsipper og følge dem. Du kan være sikker på at hvis du vil at Jehova skal hjelpe deg til ikke lenger å være avhengig av tobakk, vil han gi deg den kraft og styrke du trenger. – Filipperne 4:13.

^ avsn. 3 Med røyking sikter vi her til inhalering av tobakksrøyk direkte fra sigaretter, sigarer, piper og vannpiper. Men de samme prinsippene gjelder bruk av tyggetobakk, snus, elektroniske sigaretter som inneholder nikotin, og lignende.