Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Kan noen virkelig se inn i framtiden?

Kan noen virkelig se inn i framtiden?

Alle tenker på framtiden. Vi lurer på hvordan livet kommer til å arte seg for oss og våre nærmeste. Av og til stiller vi spørsmål som disse: Kommer barna mine til å leve i en bedre verden? Kommer jorden til å gå under i en katastrofe? Er det noe jeg kan forandre på nå for å få en bedre framtid? Det er helt normalt å stille slike spørsmål, for vi har et naturlig ønske om å ha sikkerhet, orden og stabilitet i livet vårt. Hvis vi visste med større sikkerhet hvordan framtiden vil bli, kunne vi forberede oss både praktisk og følelsesmessig.

Så hva vil framtiden bringe? Kan noen vite det? Noen spådommer har slått til, men mange har slått feil. Bibelen sier imidlertid at Gud kan komme med nøyaktige forutsigelser. Han sier i sitt Ord at han er «den som fra begynnelsen forteller om enden, og fra fordums tid om de ting som ikke er gjort». (Jesaja 46:10) Har det gått slik som han har forutsagt?

HVOR NØYAKTIGE HAR GUDS FORUTSIGELSER VÆRT?

Hvorfor skulle du være interessert i om profetier som Gud uttalte for lang tid siden, er blitt oppfylt? Du ville bli imponert hvis du fikk vite om en meteorolog som i lang tid har kommet med nøyaktige værvarsler for hver dag. Du ville høyst sannsynlig være interessert i det han sier om været i morgen. Så hvis du fikk vite at det Gud har forutsagt, fram til nå har stemt til punkt og prikke, ville du sikkert også være interessert i det han har å si om framtiden din.

En gjenreist mur i ruinene av oldtidsbyen Ninive

EN STOR BY BLIR LAGT ØDE:

Det ville for eksempel være bemerkelsesverdig om noen forutsa at en stor by som i mange hundre år hadde vært et maktsentrum, snart skulle bli lagt i ruiner, og dette  så skjedde. Gjennom en av sine talsmenn forutsa Gud nettopp det – at Ninive skulle bli ødelagt. (Sefanja 2:13–15) Hva viser den verdslige historie? På 600-tallet fvt., omkring 15 år etter at Gud hadde kommet med denne forutsigelsen, ble Ninive angrepet og omstyrtet av babylonerne og mederne. Gud hadde dessuten sagt at Ninive skulle bli til «en ødslig ødemark». Gikk det slik? Ja. Byen og dens forsteder kan ha omfattet mer enn 500 kvadratkilometer, men erobrerne gjorde likevel ikke noe for å bevare og bruke den, som man kanskje kunne ha ventet. De ødela den. Kunne noen politisk analytiker ha forutsagt dette så nøyaktig?

MENNESKEBEN SKAL BRENNE:

Hvem ville være dristig nok til 300 år i forveien å nevne navnet og avstamningen til en mann som skulle brenne menneskeben på et alter, og også navnet på den byen hvor alteret skulle stå? Hvis en slik uvanlig spådom gikk i oppfyllelse, ville den som hadde kommet med den, uten tvil bli berømt. Guds talsmann sa at det i Davids hus skulle bli født en som het Josjia, og at han skulle brenne menneskeben på et alter i byen Betel. (1. Kongebok 13:1, 2) Omkring 300 år senere stod det fram en konge i Davids slekt som het Josjia – et navn som ikke er vanlig i Bibelen. Nøyaktig som forutsagt tok Josjia «benene fra gravstedene og brente dem på alteret» i Betel. (2. Kongebok 23:14–16) Hvordan kunne noen forutsi så nøyaktige detaljer uten å være ledet av en overmenneskelig kilde?

Babylons fall ble forutsagt med imponerende nøyaktighet av Guds profeter

ET VERDENSRIKE GÅR UNDER:

Det ville være fantastisk hvis noen kunne forutsi navnet på en mann – lenge før han ble født – som skulle organisere omstyrtingen av en stor verdensmakt, og til og med antyde hvilken uvanlig strategi han ville anvende. Gud forutsa at en mann som het Kyros, skulle lede erobringen av Babylon. Denne Kyros skulle også sette jødiske fanger fri og støtte gjenoppbyggingen av deres hellige tempel. Gud forutsa videre at Kyros’ strategi blant annet ville gå ut på å tørke ut elver. Han forutsa også at porter ville bli stående åpne, slik at det ble lettere  å gjennomføre erobringen. (Jesaja 44:27 til 45:2) Gikk de mange detaljene i Guds profeti nøyaktig i oppfyllelse? Historikerne er enige om at Kyros’ erobring virkelig har funnet sted. Kyros’ hær utførte den utrolige bragd å lede bort en av Babylons vannveier – ja, elver ble virkelig tørket ut. Hæren gikk dessuten inn i byen gjennom porter som var blitt stående åpne. Deretter befridde Kyros jødene og kunngjorde at de kunne gjenoppbygge templet i Jerusalem. Det var nokså spesielt, for Kyros tilbad ikke jødenes Gud. (Esra 1:1–3) Hvem andre enn Gud kunne ha forutsagt disse historiske hendelsene i detalj?

Vi har nevnt tre eksempler på at Guds forutsigelser virkelig har gått i oppfyllelse. Dette er ikke enkeltstående tilfeller. Den jødiske lederen Josva viste til en kjensgjerning som hans store tilhørerskare var godt kjent med: «Dere vet jo av hele deres hjerte og av hele deres sjel at ikke ett ord av alle de gode ord Jehova deres Gud har talt til dere, har slått feil. De har alle gått i oppfyllelse for dere. Ikke ett ord av dem har slått feil.» (Josva 23:1, 2, 14) Josvas folk kunne ikke benekte at alle Guds løfter og profetier var blitt oppfylt. Men hvordan får Gud det til? Det er stor forskjell på den måten Gud gjør ting på, og den måten mennesker gjør ting på. Det er viktig at du er klar over det, for Gud har kommet med noen storslåtte kunngjøringer om den nære framtid som så avgjort vil berøre deg.

GUDS PROFETIER KONTRA MENNESKERS SPÅDOMMER

De spådommene mennesker kommer med, er ofte basert på slike faktorer som vitenskapelig forskning, analyser av kjensgjerninger og trender eller påstått åndelig innsikt. Når mennesker har sagt hva de tror vil skje, lener de seg gjerne tilbake og venter for å se hvordan det går. – Ordspråkene 27:1.

I motsetning til mennesker vet Gud alt. Han kjenner menneskers natur og tilbøyeligheter til bunns, så hvis han velger å forutse nøyaktig hva enkeltpersoner og hele nasjoner vil gjøre, kan han det. Men Gud kan gjøre mer enn det. Han kan styre og forandre forhold og tendenser for å sikre utfallet. Han sier: «Mitt ord, som går ut av min munn, . . . skal ikke vende tilbake til meg med uforrettet sak, . . . og det skal ha sikker framgang.» (Jesaja 55:11) Noen av Guds forutsigelser er derfor på en måte mer som kunngjøringer eller erklæringer. Han sørger aktivt for at alt han har sagt, blir oppfylt til punkt og prikke.

DIN FRAMTID

Er det noen som har kommet med pålitelige forutsigelser som gjelder din og dine nærmestes framtid? Hvis du vet at en orkan nærmer seg, kan du treffe tiltak for å redde livet. Du kan reagere på samme måte når det gjelder Bibelens profetier. Gud har sagt at det snart vil skje enorme forandringer over hele verden. (Se rammen  «Hva Gud har fortalt om framtiden».) Disse framtidsutsiktene er helt annerledes enn dem mange såkalte eksperter snakker om.

Du kan se det på denne måten: Historien om denne verden har et hovedinnhold. Historien er allerede skrevet, og du kan få vite på forhånd hvordan den vil ende. Gud erklærer at han er «den som fra begynnelsen forteller om enden, . . . den som sier: ‘Mitt råd skal stå fast, og alt som behager meg, skal jeg gjøre’». (Jesaja 46:10) Du og din familie kan få en strålende framtid. Be Jehovas vitner om å fortelle deg hva Bibelen sier om det som skal skje. Jehovas vitner er ikke synske. De hevder ikke at de hører stemmer fra åndeverdenen, eller at de har spesielle evner til å forutsi ting. Men de studerer Bibelen, og de kan vise deg hva Gud gjør allerede nå for at du skal få en fin framtid.