Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | KRIGEN SOM FORANDRET VERDEN

Hvem som egentlig står bak krig og lidelse

Hvem som egentlig står bak krig og lidelse

Den 11. november 1918 sluttet den første verdenskrig. Forretningene stengte, og folk danset i gatene. Men gleden varte ikke lenge. En annen trussel – enda mer dødelig enn maskingeværet – fulgte i verdenskrigens kjølvann.

En dødelig pest kjent som spanskesyken hadde invadert slagmarkene i Frankrike i juni 1918. Det viste seg snart hvor dødbringende viruset var. Bare i løpet av noen måneder tok det livet av flere amerikanske soldater i Frankrike enn fienden hadde gjort. Og da soldatene reiste tilbake til sine hjemland etter krigens slutt, fulgte influensaen med og spredte seg raskt over hele verden.

Årene etter krigen var også kjennetegnet av sult og økonomisk elendighet i store deler av Europa. I 1923 var den tyske valutaen praktisk talt verdiløs. Seks år senere kollapset hele verdensøkonomien. Og i 1939 brøt den andre verdenskrig ut, en krig som på noen måter var en fortsettelse av den første globale konflikten. Hva var den egentlige årsaken til denne lange rekken av katastrofer?

TEGNET PÅ DE SISTE DAGER

Bibelens profetier hjelper oss til å se hva som ligger bak visse historiske hendelser, og det gjelder i særlig grad den første verdenskrig. Jesus Kristus forutsa at det skulle komme en tid da ‘nasjon skulle reise seg mot nasjon’, og da matmangel og pest skulle gjøre seg gjeldende verden over. (Matteus 24:3, 7; Lukas 21:10, 11) Han sa til sine disipler at slike katastrofer skulle utgjøre et tegn på at  den nåværende verdensordning snart skulle ende. Flere detaljer er nevnt i den bibelske boken Åpenbaringen, som knytter store vanskeligheter på jorden til en krig i himmelen. – Se rammen  «Krig på jorden og krig i himmelen».

Den samme bibelske boken beskriver fire ryttere, som noen ganger blir omtalt som «Apokalypsens ryttere». Tre av disse rytterne står for de katastrofene som Jesus hadde forutsagt tidligere – krig, sult og pest. (Se rammen  «Rir de fire rytterne nå?») Det er helt klart at den første verdenskrig markerte opptakten til en tid med vanskeligheter som ikke er blitt mindre. Og Bibelen viser at det var Satan som trakk i trådene. (1. Johannes 5:19) Vil han noen gang bli fratatt den makt han har over verden?

Åpenbaringen forsikrer oss også om at Satan bare «har en kort tidsperiode». (Åpenbaringen 12:12) Det er derfor han er rasende og forårsaker så mye elendighet her på jorden. De vanskelighetene vi er vitne til, viser dessuten at Satans tid er i ferd med å løpe ut.

 ENDE PÅ DJEVELENS GJERNINGER

Den første verdenskrig var virkelig et vendepunkt i historien. Den innledet en tid med total krig, revolusjoner og mistillit til menneskelige ledere. Den utgjorde også et kraftig bevis for at Satan var blitt kastet ut av himmelen. (Åpenbaringen 12:9) Og denne usynlige verdensherskeren reagerte på samme måte som en brutal diktator som vet at hans dager er talte. Når Satans tid er omme, vil det endelig bli slutt på den vanskelige tiden som den første verdenskrig innledet.

I lys av Bibelens profetier har du grunn til å stole på at Kristus om kort tid skal «gjøre ende på Djevelens gjerninger». (1. Johannes 3:8) Det er allerede mange millioner som ber om at Guds rike må komme. Gjør du det? Dette riket skal sørge for at vi endelig får oppleve at Guds vilje skjer på jorden. (Matteus 6:9, 10) Under Guds rikes styre vil det aldri mer bli verdenskrig, nei aldri krig i det hele tatt! (Salme 46:9) Vi oppfordrer deg til å lære mer om dette riket og om hvordan du kan få oppleve at det blir fred over hele jorden. – Jesaja 9:6, 7.