Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Hvorfor skal Jesus komme tilbake?

Før Jesus Kristus steg opp til himmelen i år 33 evt., lovte han å komme tilbake. Han sammenlignet seg selv med en betydningsfull mann som var lenge borte, og som kom tilbake med kongemakt. Grunnen til at Jesus kommer tilbake, er at han skal sørge for at menneskene får et godt styre. – Les Lukas 19:11, 12.

Jesus skal sørge for at menneskene får et godt styre

Hvordan kommer Jesus tilbake? Han ble oppreist fra de døde som en usynlig åndeskapning. (1. Peter 3:18) Så steg han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. (Salme 110:1) Lang tid senere ble han ført fram for Jehova Gud, «Den Gamle av Dager», som gav ham makt til å herske over menneskene. Jesus kommer altså ikke tilbake som et menneske, men som en usynlig konge. – Les Daniel 7:13, 14.

Hva skal Jesus gjøre når han kommer?

Når Jesus kommer, usynlig sammen med sine engler, skal han dømme menneskene. Han skal fjerne de onde, men gi evig liv til dem som tar imot ham som Konge. – Les Matteus 25:31–33, 46.

Som Konge skal Jesus gjøre jorden til et paradis. Han skal oppreise de døde til liv i dette jordiske paradiset. – Les Lukas 23:42, 43.