Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | LØGNER SOM GJØR DET VANSKELIG Å ELSKE GUD

Sannheten kan gjøre deg fri

Sannheten kan gjøre deg fri

En gang da Jesus var i Jerusalem, snakket han om sin Far, Jehova, og avslørte datidens falske religiøse ledere. (Johannes 8:12–30) Det han sa, viser hvordan vi kan undersøke utbredte trosoppfatninger om Gud i dag. Han sa: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» – Johannes 8:31, 32.

‘Bli i mitt ord.’ Her fastsetter Jesus normen for hvordan man kan avgjøre om en religiøs lære er sann. Når noe blir sagt om Gud, så spør deg selv: Stemmer dette med det Jesus sa, og med resten av Bibelen? Etterlign dem som hørte apostelen Paulus forkynne, og som «daglig [gransket] Skriftene nøye for å se om disse ting [det de lærte] forholdt seg slik». – Apostlenes gjerninger 17:11.

Marco, Rosa og Raymonde, som alle er sitert i den første artikkelen i denne serien, gransket sin tro nøye ved å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Hva førte det de lærte, til?

Marco: «Han som underviste oss, besvarte alle spørsmålene min kone og jeg hadde, ut fra Bibelen. Vi fikk etter hvert kjærlighet til Jehova, og vi ble også nærere knyttet sammen som mann og kone.»

Rosa: «I begynnelsen tenkte jeg at Bibelen bare er en filosofisk bok som forsøker å forklare Gud ved hjelp av menneskelige resonnementer. Men litt etter litt så jeg at den besvarte spørsmålene mine. Nå er Jehova virkelig for meg. Han er en jeg kan stole på.»

Raymonde: «Jeg bad til Gud om hjelp til å lære mer om ham. Kort tid etter begynte mannen min og jeg å studere Bibelen. Endelig lærte vi sannheten om Jehova. Vi ble så glade da vi oppdaget hva slags Gud han er!»

Bibelen gjør mye mer enn å avsløre løgner om Gud. Den gjør oss også kjent med sannheten om hans tiltalende egenskaper. Bibelen er Guds inspirerte Ord, og den hjelper oss til å «kjenne de ting som Gud i sin godhet har gitt oss». (1. Korinter 2:12) Hvorfor ikke selv undersøke hvordan den kan gi svar på vanlige, men likevel grunnleggende spørsmål om Gud, hans hensikt og vår framtid? Les svarene på noen av disse spørsmålene under «Hva Bibelen lærer > Svar på bibelske spørsmål» på www.jw.org. På dette nettstedet kan du be om å få et bibelkurs. Det kan du også ved å ta kontakt med Jehovas vitner. Vi er sikker på at du da vil synes det er lettere å elske Gud enn du noen gang hadde trodd.