Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NÆRM DEG GUD

‘Jehova har villig tilgitt dere’

‘Jehova har villig tilgitt dere’

«Den som ikke vil tilgi andre, ødelegger den broen han selv en gang må over.» Disse ordene av den britiske historikeren Edward Herbert, som levde på 1600-tallet, peker på én grunn til at vi må tilgi andre: Før eller senere kan det være at det er vi som må be andre om å tilgi oss. (Matteus 7:12) Men det finnes en enda viktigere grunn til at vi må tilgi andre. Legg merke til hva apostelen Paulus sier i Kolosserne 3:13. – Les.

Fordi vi alle er ufullkomne, hender det av og til at vi irriterer eller sårer andre, og de kan irritere eller såre oss. (Romerne 3:23) Hvordan kan vi bevare et fredelig forhold til våre ufullkomne medmennesker? Paulus ble inspirert av Gud til å råde oss til å være tolerante og tilgi hverandre. Dette rådet er like aktuelt i dag som det var da det ble skrevet, for 2000 år siden. La oss se litt nærmere på det Paulus sa.

«Fortsett å bære over med hverandre.» Ordene «fortsett å bære over med» er en gjengivelse av et gresk ord som innebærer tanken om å være tolerant eller ha tålmodighet med noen. Et oppslagsverk sier at de kristne viser denne egenskapen ved sin «villighet til å bære over med andres feil eller med ubehagelige karaktertrekk som irriterer dem». Ordene «med hverandre» forteller oss at en slik toleranse må være gjensidig. Når vi husker at vi selv har karaktertrekk som kanskje irriterer andre, vil vi derfor ikke la det vi måtte mislike hos dem, forstyrre freden mellom oss. Men hva om andre synder mot oss?

«Fortsett å . . . tilgi hverandre villig.» En bibelkommentator sier om det greske ordet som er gjengitt med ‘tilgi villig’: Det «er ikke det vanlige ordet for ettergivelse eller tilgivelse . . . men det har et rikere betydningsinnhold, som understreker tilgivelsens barmhjertige karakter». En annen kilde sier at dette ordet kan bety «å gjengjelde noe gledelig, en tjeneste, et gode». Vi viser at vi er barmhjertige, ved at vi villig tilgir, også når vi har «en grunn til å komme med klagemål mot en annen». Men hvorfor bør vi villig gjøre det? Blant annet fordi vi, før vi vet ordet av det, kan ha behov for at den som har fornærmet oss, gjør gjengjeld og tilgir oss.

«Liksom Jehova villig har tilgitt dere, slik skal også dere gjøre.» Dette er den viktigste grunnen til at vi må tilgi andre: Jehova Gud tilgir oss villig. (Mika 7:18) Bare tenk på hvor stort det er at Jehova tilgir angrende syndere. I motsetning til oss synder han aldri. Likevel er han villig til å tilgi angrende syndere fullstendig, enda han vet at det aldri vil være behov for at de gjør gjengjeld og tilgir ham. Jehova er virkelig det største eksempel på en som villig tilgir angrende syndere!

Jehova er det største eksempel på en som villig tilgir angrende syndere

Jehovas barmhjertighet drar oss til ham og får oss til å ønske å etterligne ham. (Efeserne 4:32 til 5:1) Vi bør spørre oss selv: Hvordan kan jeg la være å tilgi et ufullkomment medmenneske som har syndet mot meg, men som angrer oppriktig, når Jehova så barmhjertig tilgir meg? – Lukas 17:3, 4.