Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Snart slutt på alt det vonde som skjer!

Snart slutt på alt det vonde som skjer!

Tenk deg å kunne leve i en verden uten kriminalitet, krig, sykdom og naturkatastrofer. Tenk deg å kunne våkne hver morgen uten å behøve å bekymre seg for diskriminering, undertrykkelse eller økonomisk usikkerhet. Høres alt dette for godt ut til å være sant? Ikke noe menneske eller noen organisasjon som mennesker står bak, kan klare å innføre slike forhold. Men Gud har lovt at han skal fjerne alle årsaker til at menneskene lider, deriblant de årsakene vi så på i den forrige artikkelen. Legg merke til disse løftene i Guds Ord, Bibelen:

ET GODT STYRE

«Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» – Daniel 2:44.

Guds rike er en himmelsk regjering med Jesus Kristus som Konge. Det skal erstatte alle menneskelige styresmakter og sørge for at Guds vilje skjer, ikke bare i himmelen, men også her på jorden. (Matteus 6:9, 10) Denne regjeringen vil ikke bli erstattet av noen menneskelig regjering, for den er «vår Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike». Dette utgjør en garanti for at det vil bli varig fred. – 2. Peter 1:11.

FALSK RELIGION VIL VÆRE BORTE

«Satan selv gjør seg stadig om til en lysets engel. Det er derfor ikke noe stort om også hans tjenere stadig gjør seg om til rettferdighets tjenere. Men deres ende skal være i samsvar med deres gjerninger.» – 2. Korinter 11:14, 15.

Falsk religion vil bli avslørt som Djevelens verk og vil bli fjernet fra jorden. Alle religiøse fanatikere og de blodsutgytelsene de står bak, vil være borte. Dette vil gjøre det mulig for alle som elsker den ‘levende og sanne Gud’, å tilbe ham i «én tro» og «med ånd og sannhet». Tenk hvilken fred og enhet det vil føre til! – 1. Tessaloniker 1:9; Efeserne 4:5; Johannes 4:23.

SLUTT PÅ MENNESKENES UFULLKOMMENHET

«Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

Jehova Gud gjør dette mulig ved hjelp av sin Sønn, Jesus, som har gitt sitt liv for menneskene. (Johannes 3:16) Under Jesu ledelse vil menneskeheten  bli gjort fullkommen. Alt det vonde som skjer i dag, vil være borte fordi «Gud selv skal være hos dem» og «tørke bort hver tåre fra deres øyne». Ufullkommenhet og lidelse vil altså snart høre fortiden til, for «de rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig». – Salme 37:29.

ONDE ÅNDER VIL VÆRE BORTE

«Han [Jesus Kristus] grep dragen, den opprinnelige slange, som er Djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Og han kastet ham i avgrunnen og lukket den og forseglet den over ham, for at han ikke skulle villede nasjonene lenger.» – Åpenbaringen 20:2, 3.

All satanisk innflytelse vil være borte når Satan og demonene blir bundet og kastet i «avgrunnen», en fullstendig uvirksom tilstand. De kommer ikke lenger til å øve ondsinnet kontroll over menneskene. For en befrielse det blir å leve i en verden uten påvirkning fra Satan og de onde åndene!

«DE SISTE DAGER» VIL VÆRE OVER

«De siste dager» ender med det Jesus kalte ‘den store trengsel’. Han sa: «Da skal det bli en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil nå, nei som det heller ikke mer skal bli.» – Matteus 24:21.

Denne trengselen er stor i den forstand at den kommer til å medføre ødeleggelser som savner sidestykke. De når sitt klimaks i «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag», bedre kjent som «Harmageddon». – Åpenbaringen 16:14, 16, fotnote.

Mennesker overalt som elsker det som er rett, ser fram til slutten på denne onde verden. La oss se på bare noen av de velsignelsene de vil få oppleve under Guds rikes styre.

GUD SKAL GJØRE ENDA MER!

«En stor skare» får komme inn i en fredelig, ny verden: Guds Ord sier at «en stor skare» som ingen kan telle, vil komme «ut av den store trengsel» og få overleve og komme inn i en rettferdig, ny verden. (Åpenbaringen 7:9, 10, 14; 2. Peter 3:13) De gir Jesus Kristus, «Guds Lam som tar bort verdens synd», æren for sin frelse. – Johannes 1:29.

Opplæring fra Gud fører til store velsignelser: I den nye verden skal jorden «i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova». (Jesaja 11:9) Denne opplæringen fra Gud vil innbefatte undervisning i hvordan man skal leve i fred med alle mennesker og i harmoni med miljøet. Gud lover: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre.» – Jesaja 48:17.

Døde får livet tilbake: Da Jesus var på jorden, vekket han sin venn Lasarus til live igjen. (Johannes 11:1, 5, 38–44) På den måten viste han hva han kommer til å gjøre i mye større målestokk under Guds rikes styre. – Johannes 5:28, 29.

Fred og rettferdighet i all evighet: Under Kristi styre vil lovløshet høre fortiden til. Hvordan vet vi det? Jo, fordi Jesus har evnen til å lese hjerter, og han vil bruke denne evnen til å dømme mellom de rettferdige og de onde. De som nekter å forandre sin onde kurs, vil ikke få lov til å leve i Guds nye verden. – Salme 37:9, 10; Jesaja 11:3, 4; 65:20; Matteus 9:4.

Vi har bare sett på noen få av de mange profetiene i Bibelen som peker fram mot den fantastiske tiden som skal komme. Når Guds rike hersker over jorden, vil menneskene finne sin dypeste glede i «den store fred» for alltid. (Salme 37:11, 29) Alle årsaker til den smerte og lidelse som har plaget menneskene, vil være borte. Vi har Guds egen forsikring om dette: «Se, jeg gjør alle ting nye . . . disse ord er troverdige og sanne.» – Åpenbaringen 21:5.