Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor skjer det så mye vondt?

Hvorfor skjer det så mye vondt?

For å forstå hvorfor det er så mye nød og elendighet i verden, og hvorfor menneskenes forsøk på å få slutt på det ikke har lyktes, må vi finne ut hva som er de egentlige årsakene til alt sammen. Selv om årsakene er mange og komplekse, kan Bibelen hjelpe oss til å finne dem. I denne artikkelen skal vi ta for oss fem grunnleggende årsaker til at det skjer så mye vondt. La oss se nærmere på hva Bibelen sier. Guds Ord lar oss nemlig se lenger enn til overflaten, slik at vi kan forstå hva som er den underliggende årsaken. – 2. Timoteus 3:16.

DÅRLIG STYRE

«Når den onde hersker, sukker folket», sier Bibelen. – Ordspråkene 29:2.

Historien forteller om en lang rekke diktatorer som har styrt med jernhånd, noe som har ført til ufattelige lidelser for folket. Det gjelder naturligvis ikke alle herskere. Noen kan ha de beste intensjoner om å hjelpe sine medmennesker. Men så snart de kommer til makten, oppdager de ofte at de ikke lykkes som følge av konflikter og maktkamp. Eller kanskje de misbruker sin makt til egen fordel, noe som går ut over folket. USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger sa en gang: «Historien er en beretning om bestrebelser som slo feil, om forhåpninger som ikke ble innfridd.»

Bibelen sier også: «Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) Ufullkomne mennesker mangler den nødvendige visdom og forutseenhet til å kunne klare å ta seg av alle forhold på jorden på en god måte. Hvis menneskene ikke kan styre sine egne skritt, hvordan skal de da kunne styre en hel nasjon? Kan du se hvorfor menneskelige herskere ikke klarer å gjøre slutt på alt det vonde som skjer? Ikke så rent sjelden er et dårlig styre faktisk det som er årsaken!

FALSK RELIGION

«Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet», sa Jesus. – Johannes 13:35.

Religiøse ledere innenfor alle trosretninger forkynner om kjærlighet og enhet. Men sannheten er at de ikke har klart å hjelpe sine tilhengere til å ha sterk nok kjærlighet til at det kan bli slutt på fordommer. Religion bidrar ikke til å fremme kjærlighet, men er tvert imot ofte årsak til splittelse, trangsynthet og strid blant folk og folkegrupper. Den katolske teologen Hans Küng sier i boken Christentum und Weltreligionen: «De mest fanatiske og mest grusomme politiske stridighetene  er de som er blitt farget, inspirert og legitimert av religion.»

I mange religioner har dessuten prester åpenlyst tolerert homoseksuelle handlinger og sex før og utenfor ekteskapet. Det har bidratt til sterk økning i antall sykdommer, aborter, uønskede svangerskap, ødelagte ekteskap og splittede familier, noe som igjen har ført til ufattelig sorg og smerte.

UFULLKOMMENHET OG EGOISME

«Men enhver blir prøvd ved at han blir dratt og lokket av sitt eget begjær. Deretter, når begjæret er blitt fruktbart, føder det synd.» – Jakob 1:14, 15.

Fordi vi alle har arvet ufullkommenhet, er vi tilbøyelige til å gjøre feil. Vi må kjempe mot ønsket om ‘å gjøre de ting som kjødet vil’. (Efeserne 2:3) Dette kan være spesielt vanskelig når muligheten til å få oppfylt urette ønsker er til stede. Hvis vi gir etter for skadelige ønsker, kan det få katastrofale følger.

Forfatteren P.D. Mehta skriver i boken The Heart of Religion: «Svært mange av lidelsene er en følge av våre egne lyster, av vår febrilske søken etter fornøyelser og nytelser, av vår grådighet og våre ambisjoner.» Sterk trang til og avhengighet av for eksempel alkohol, narkotika, pengespill og sex har ruinert mange «respektable borgere», noe som har gått ut over familien deres, vennene deres og andre. I betraktning av menneskenes ufullkommenhet må vi si oss enig i det Bibelen sier: «Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag.» – Romerne 8:22, NO 1978/85.

ONDE ÅNDERS MAKT

Bibelen viser at Satan er «denne tingenes ordnings gud», og at mektige onde ånder, som blir kalt demoner, samarbeider med ham. – 2. Korinter 4:4; Åpenbaringen 12:9.

I likhet med Satan er demonene aktivt engasjert i å kontrollere og villede menneskene, noe apostelen Paulus viste da han sa: «Vi har en kamp, ikke mot blod og kjød, men mot regjeringene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørke, mot de onde åndemaktene i de himmelske regioner.» – Efeserne 6:12.

Selv om demonene finner glede i å plage menneskene, er det ikke det som er deres viktigste mål. De ønsker å vende dem bort fra Den Høyeste Gud, Jehova. (Salme 83:18) Slike ting som astrologi, magi, trolldom og spådomskunst er bare noe av det demonene bruker for å bedra og kontrollere mennesker. Jehova advarer oss mot disse farene, og han beskytter alle som står imot Satan og demonene. – Jakob 4:7.

VI LEVER I «DE SISTE DAGER»

For omkring 2000 år siden forutsa Bibelen: «Dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her.»

Den peker videre på hva som gjør at det er slike kritiske tider: «For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, . . . uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» En viktig årsak til all den nød og elendighet vi ser i dag, er altså at vi lever i «de siste dager». – 2. Timoteus 3:1–4.

Er det ikke i betraktning av det vi nå har sett på, tydelig hvorfor menneskene ikke er i stand til å gjøre slutt på nød og lidelse, trass i gode intensjoner? Hvor kan vi da få hjelp? Vi må se hen til Skaperen, som har lovt «å gjøre ende på Djevelens gjerninger» og hans tilhengere. (1. Johannes 3:8) Den neste artikkelen tar for seg hva Gud skal gjøre for å fjerne alle årsaker til det vonde som skjer.