Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NÆRM DEG GUD

«Gud elsker en glad giver»

«Gud elsker en glad giver»

Hva slags gaver setter du pris på å få? De fleste av oss blir uten tvil glad for å få gaver som blir gitt av kjærlighet, ikke av pliktfølelse. Motivet bak en gave er viktig. Det betyr noe for oss. Og framfor alt: Det betyr noe for Gud. Tenk over det apostelen Paulus ble inspirert av Gud til å skrive i 2. Korinter 9:7.

Hvorfor skrev Paulus disse ordene? Han ville oppmuntre de kristne i Korint til å støtte hjelpearbeidet for deres nødstilte trosfeller i Judea. Prøvde han å tvinge korinterne til å gi? Tvert imot. Han skrev: «La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver.» La oss se litt nærmere på denne oppfordringen.

«Slik som han har besluttet i sitt hjerte.» En sann kristen gir fordi han har bestemt seg «i sitt hjerte» for å gjøre det, sier Paulus. Så en kristen viser mer enn overfladisk interesse for sine trosfellers behov. Det ordet på originalspråket som er gjengitt med «besluttet», innebærer «tanken om å bestemme noe på forhånd», sier en bibelkommentator. En kristen tenker derfor nøye over hvilke behov hans trosfeller kan ha, og spør seg selv hva han eller hun kan gjøre for å dekke disse behovene. – 1. Johannes 3:17.

«Ikke motvillig eller under tvang.» Paulus påpeker to måter å gi på som ikke hører hjemme blant de sanne kristne – uvillig eller fordi man føler at man må gi. Det greske uttrykket som er gjengitt med «motvillig», betyr bokstavelig «av tristhet (eller, av sorg)». En motvillig giver gir «av et hjerte som er bedrøvet ved tanken på å måtte gi fra seg penger», forklarer et oppslagsverk. En som gir av pliktfølelse, gjør det fordi han føler seg presset til det. Hvem av oss ønsker vel å motta en gave av en som gir motvillig eller av pliktfølelse?

«Gud elsker en glad giver.» Når en kristen bestemmer seg for å gi, bør han gjøre det med glede, sier Paulus. Når man gir med et rett motiv, fører det til lykke. (Apostlenes gjerninger 20:35) En glad giver klarer nesten ikke å skjule sin glede. Det greske uttrykket som her er gjengitt med «glad», kan beskrive både den indre og den ytre gleden som giveren føler. En glad giver varmer vårt hjerte. En glad giver varmer også Guds hjerte.

Gud elsker mennesker som er glad i å gi

Paulus’ inspirerte ord om det å gi er et veiledende prinsipp for de kristne. Enten vi gir av vår tid, våre krefter eller våre materielle eiendeler, så la oss gjøre det av egen fri vilje og fordi vi finner oppriktig glede i å være gavmilde, særlig mot dem som har det vanskelig. Det at vi gjør det, vil ikke bare føre til at vi selv blir lykkelige, men også til at vi blir mer verdifulle i Guds øyne, for han «elsker en glad giver».

Forslag til bibellesning i september

1. og 2. Korinter