Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA: DET ER MULIG Å HA ET MENINGSFYLT LIV

Er det virkelig mulig å ha et meningsfylt liv?

Er det virkelig mulig å ha et meningsfylt liv?

«Våre levedager er sytti år – eller åtti, hvis vi har styrke til det; men de omfatter bare vanskeligheter og sorg.» – Salme 90:10, New International Version.

ER IKKE dette en treffende beskrivelse? Livet i den verden vi kjenner, er ofte preget av «vanskeligheter og sorg». Kanskje du har stilt spørsmålet: Er det mulig å ha et virkelig meningsfylt liv nå?

Tenk for eksempel på Maria. Hun har alltid vært veldig aktiv, men nå, i en alder av 84 år, kommer hun seg nesten ikke ut. Mentalt er hun aktiv, men det virker som om kroppen hennes ikke lenger vil samarbeide. Er det mulig for henne å føle at et slikt liv er meningsfylt?

Hva med deg? Du har kanskje spurt deg selv om ditt liv er meningsfylt. Det kan være at jobben din er ensformig, kjedelig og slitsom. Kanskje du ikke får noen anerkjennelse for det du gjør. Eller du føler deg usikker med tanke på framtiden, selv om det går bra for deg nå. Fra tid til annen kan det være at du føler deg ensom eller nedtrykt. Kanskje du opplever konflikter i familien. Eller du kan ha mistet en av dine nærmeste. En mann som heter André, hadde et veldig nært forhold til faren sin. Plutselig ble faren syk og døde. Dette var et forferdelig slag for André, og det oppstod et tomrom som han føler aldri kan bli helt fylt.

Uansett hvilke vanskeligheter vi opplever, er det noe vi har stort behov for å få svar på: Er det virkelig mulig å ha et meningsfylt liv? Vi kan finne svaret ved å se på livet til en mann som levde for omkring 2000 år siden – Jesus Kristus. Til tross for alle de hindringene Jesus møtte, levde han virkelig et meningsfylt liv. Det kan vi også hvis vi følger hans eksempel.