Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Et meningsfylt liv – Jesus viser veien

Et meningsfylt liv – Jesus viser veien

«Vandre slik som han vandret.» – 1. Johannes 2:6.

SOM vi så i den forrige artikkelen, levde Jesus et meningsfylt liv. Så hvis vi ønsker å fylle vårt liv med mening, er det fornuftig å følge hans eksempel og lytte til hans råd.

Jehova anbefaler oss å gjøre nettopp det, slik skriftstedet ovenfor viser. Å vandre slik Jesus vandret, innebærer at vi former hele vår levemåte etter hans eksempel og hans lære. Det vil hjelpe oss til å oppnå Guds godkjennelse og få et meningsfylt liv.

Jesus framholdt prinsipper, eller leveregler, som kan hjelpe oss til å vandre slik han vandret. I hans berømte bergpreken finner vi flere slike prinsipper. La oss se på noen av disse og på hvordan vi kan følge dem i vårt liv.

PRINSIPP: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» – Matteus 5:3.

HVORDAN DETTE PRINSIPPET BIDRAR TIL ET MENINGSFYLT LIV:

Jesus viste at vi mennesker har et medfødt åndelig behov. Vi ønsker å få svar på slike spørsmål som: Hvorfor er vi her? Hvorfor er det så mye lidelse på jorden? Bryr Gud seg virkelig om oss? Er det et liv etter døden? For å kunne ha et meningsfylt liv trenger vi å få svar på slike spørsmål. Jesus visste at det bare er én pålitelig kilde som kan gi svar – Guds Ord. Han sa i bønn til sin Far: «Ditt ord er sannhet.» (Johannes 17:17) Kan Guds Ord virkelig hjelpe oss til å dekke vårt åndelige behov?

ET EKSEMPEL FRA VIRKELIGHETEN:

Esa var vokalist i et populært band og på god vei til å bli rockestjerne. Men han følte at det var noe som manglet. «Selv om jeg likte å være med i bandet, lengtet jeg etter å finne større mening med livet», sier han. Med tiden kom Esa i kontakt med et av Jehovas vitner. «Jeg bombarderte ham med spørsmål», forteller Esa. «De logiske, bibelske svarene han gav, gjorde meg nysgjerrig, så jeg gikk med på å studere Bibelen sammen med ham.» Det Esa lærte ved å studere Bibelen, rørte ved hjertet hans og motiverte ham til å innvie livet sitt til Jehova. «Før hadde jeg stadig problemer og kriser», sier han. «Nå har livet mitt virkelig mening.» *

PRINSIPP: «Lykkelige er de barmhjertige.» – Matteus 5:7.

HVORDAN DETTE PRINSIPPET BIDRAR TIL ET MENINGSFYLT LIV:

Barmhjertighet innebærer at man har medfølelse med andre og er omtenksom og hjelpsom. Jesus viste barmhjertighet mot dem som hadde det vanskelig. Hans dype medfølelse motiverte ham til å gjøre noe for å lindre andres lidelser. (Matteus 14:14; 20:30–34) Når vi etterligner Jesus ved å være barmhjertige, blir livet vårt mer meningsfylt, for det å vise barmhjertighet mot andre fører til lykke. (Apostlenes gjerninger 20:35) Vi kan vise barmhjertighet mot andre ved omtenksomme ord og handlinger og på den måten bistå dem som trenger vår hjelp. Blir vi virkelig mer tilfredse når vi viser barmhjertighet?

Maria og Carlos

ET EKSEMPEL FRA VIRKELIGHETEN:

Maria og mannen hennes, Carlos, er gode eksempler når det gjelder å vise barmhjertighet. Marias far er enkemann, og i de siste årene har han vært sengeliggende. Maria og Carlos har latt ham flytte inn hjemme hos dem, og de tar seg av ham på alle måter. De har hatt mange søvnløse netter og har ofte kjørt ham til sykehuset i all hast når han har vært kritisk syk på grunn av diabetes. De innrømmer at de av og til er veldig slitne. Men de er lykkelige, i tråd med det Jesus sa, for de vet at de gir Marias far den omsorgen han trenger, og dette gir dem dyp tilfredshet.

PRINSIPP: «Lykkelige er de fredsommelige.» – Matteus 5:9.

HVORDAN DETTE PRINSIPPET BIDRAR TIL ET MENINGSFYLT LIV:

Det greske ordet som er oversatt med «fredsommelig», betyr bokstavelig «fredsstifter». Hvordan blir livet mer meningsfylt hvis man er en som stifter fred? Én ting er at vi får et bedre forhold til dem vi har rundt oss. Vi gjør klokt i å følge Bibelens råd: «Hvis det er mulig, så hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere.» (Romerne 12:18) «Alle mennesker» innbefatter familiemedlemmer og andre som har en annen tro. Kan det å være fredsommelig overfor «alle mennesker» virkelig gjøre livet mer meningsfylt?

Nair

ET EKSEMPEL FRA VIRKELIGHETEN:

Tenk på hva en kvinne som heter Nair, har erfart. I årenes løp har hun opplevd mange vanskelige situasjoner som har vært en prøve på hennes evne til å bevare freden, særlig i hennes egen familie. Etter at ektemannen forlot henne for omkring 15 år siden, har hun oppdratt barna sine alene. En av sønnene hadde et narkotikaproblem og oppførte seg ofte ubehersket og truet henne og datteren. Nair mener at det hun har lært ut fra Bibelen, har gitt henne styrke til å være fredsommelig, selv under slike krevende forhold. Hun prøver å la være å diskutere eller krangle. Hun går inn for å være vennlig, medfølende og forståelsesfull. (Efeserne 4:31, 32) Hun er overbevist om at det at hun har lært å være fredsommelig, har hjulpet henne til å få et best mulig forhold til både familiemedlemmer og andre.

SYNET PÅ FRAMTIDEN

Hvis vi følger Jesu kloke veiledning, kan vi få et lykkelig og tilfredsstillende liv. Men for å oppnå et virkelig meningsfylt liv må vi også vite hva framtiden vil bringe. Hvor meningsfylt kan livet egentlig være hvis det eneste vi vet om framtiden, er at vi til slutt vil bli gamle og syke og så dø? Dette hører imidlertid med til livets realiteter i denne verden.

Men det finnes gode nyheter! Jehova vil rikt velsigne alle som går inn for å ‘vandre slik som Jesus vandret’. Jehova lover at han snart vil innføre en rettferdig, ny verden, hvor trofaste mennesker skal få leve slik det var hans hensikt at de skulle leve – for evig og med fullkommen helse. Hans Ord sier: «Se, Guds telt er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

Maria, den 84 år gamle kvinnen som er nevnt i den første artikkelen i denne serien, ser fram til å oppleve at disse ordene blir oppfylt, og dette gir henne stor glede. Hva med deg? Har du lyst til å få vite mer om «det virkelige liv» – livet under Guds rikes styre? (1. Timoteus 6:19) I så fall kan du kontakte Jehovas vitner der du bor, eller skrive til Jehovas vitner, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. *

^ avsn. 8 Du kan lese Esas historie i sin helhet i artikkelen «Bibelen forandrer folks liv – Jeg oppførte meg brutalt».

^ avsn. 18 Boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner, har hjulpet mange til å studere Bibelen emne for emne.