Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NÆRM DEG GUD

«Hvilket bud er det første av alle?»

«Hvilket bud er det første av alle?»

Hva skal til for å behage Gud? Må vi følge en lang rekke regler? Svaret er heldigvis nei. Ifølge Guds egen Sønn, Jesus Kristus, kan det Gud venter av oss, sammenfattes i et enkelt ord. – Les Markus 12:28–31.

La oss først tenke over i hvilken forbindelse Jesus sa dette. Han holdt på med å undervise i templet den 11. nisan, noen få dager før sin død. Hans fiender forsøkte å sette ham fast ved å stille ham noen kontroversielle spørsmål. Hver gang brakte han dem til taushet ved de svarene han kom med. Jesus fikk så dette spørsmålet: «Hvilket bud er det første av alle?» – Vers 28.

Dette var et utfordrende spørsmål. Noen jøder diskuterte hvilken av de over 600 lovene som utgjorde Moseloven, som var ‘den første’, eller den viktigste. Andre hevdet øyensynlig at alle lovene var like viktige, og at det var galt å legge større vekt på noen enn på andre. Hva ville Jesus svare på dette spørsmålet?

I sitt svar nevnte Jesus ikke ett bud, men to. Først sa han: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av hele din styrke.» (Vers 30; 5. Mosebok 6:5) Ordene «hjerte», «sinn», «sjel» og «styrke» har delvis sammenfallende betydning. * Tanken er: En må elske Jehova med hele seg, med alle sine evner og ressurser. En bibelkommentar uttrykker det slik: «En må elske Gud helt og fullstendig.» Hvis vi elsker Gud på den måten, vil vi gjøre vårt beste for hver dag å leve slik at vi kan være godkjent av ham. – 1. Johannes 5:3.

Deretter sa Jesus: «Du skal elske din neste som deg selv.» (Vers 31; 3. Mosebok 19:18) Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten er nær forbundet med hverandre. Det siste er en følge av det første. (1. Johannes 4:20, 21) Hvis vi elsker vår neste som oss selv, vil vi behandle andre slik vi ønsker at de skal behandle oss. (Matteus 7:12) Når vi gjør det, viser vi at vi elsker den Gud som har skapt både oss og dem i sitt bilde. – 1. Mosebok 1:26.

Alt Jehova venter av sine tilbedere, kan sammenfattes i ett ord: kjærlighet

Hvor viktige er budene om å elske Gud og nesten? Jesus sa: «Det er ikke noe annet bud som er større enn disse.» (Vers 31) Ifølge Matteusevangeliet sa han at alle de andre budene hang på disse to. – Matteus 22:40.

Det er ikke vanskelig å behage Gud. Alt han venter av oss, kan sammenfattes i ett ord: kjærlighet. Det har alltid vært – og vil alltid være – kjernen i sann tilbedelse av Gud. Men kjærligheten har ikke bare med ord eller følelser å gjøre; den kommer til uttrykk i handling. (1. Johannes 3:18) Hvorfor ikke lære mer om hvordan du kan framelske større kjærlighet til Jehova, den Gud som «er kjærlighet», og om hvordan du kan vise at du elsker ham? – 1. Johannes 4:8.

Forslag til bibellesning i mars

Markus 9–16 til Lukas 1–6

^ avsn. 4 Med ordet «sjel» siktes det i Bibelen til hele personen. «Sjel» kan derfor omfatte «hjerte», «sinn» og «styrke».