Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Moses – en mann som viste tro

Moses – en mann som viste tro

HVA ER TRO?

I Bibelen står «tro» for en fast overbevisning som har et solid grunnlag. En som har tro på Gud, har tillit til at Han vil oppfylle alle sine løfter.

HVORDAN VISTE MOSES TRO?

Moses lot sitt liv dreie seg om Guds løfter. (1. Mosebok 22:15–18) Han kunne ha levd et komfortabelt liv i luksus i Egypt, men han gav avkall på den muligheten og «valgte å bli dårlig behandlet sammen med Guds folk framfor å ha den midlertidige nytelse av synd». (Hebreerne 11:25) Var dette en impulsiv beslutning, en han senere angret på? Nei, for Bibelen sier at Moses «fortsatte å være standhaftig, som om han så den usynlige». (Hebreerne 11:27) Moses angret aldri på de valgene han traff på grunnlag av sin tro på Guds løfter.

Moses var også opptatt av å hjelpe andre til å få en sterk tro på Gud. Tenk for eksempel på det som skjedde da det så ut til at israelittene var fanget i en felle mellom faraos hær og Rødehavet. Skrekkslagne på grunn av det som virket som en nær forestående katastrofe, ropte israelittene til Jehova og til Moses. Hvordan reagerte Moses?

Moses var neppe klar over at Gud snart skulle la Rødehavet dele seg, og dermed åpne en fluktrute for israelittene. Han var imidlertid overbevist om at Gud ville gjøre noe for å beskytte sitt folk. Og Moses ønsket at de andre israelittene skulle ha den samme overbevisningen. Vi leser at han sa til folket: «Vær ikke redde. Stå fast og se Jehovas frelse, som han skal tilveiebringe for dere i dag.» (2. Mosebok 14:13) Klarte Moses å styrke folkets tro? Ja, absolutt. Bibelen sier: «Ved tro gikk de gjennom Rødehavet som på tørt land», så dette gjaldt tydeligvis ikke bare Moses, men alle israelittene. (Hebreerne 11:29) Moses’ tro ble til gagn ikke bare for ham selv, men for alle som lærte hvor viktig det er å sette sin lit til Jehova.

HVA KAN VI LÆRE AV DETTE?

Vi kan etterligne Moses ved å la vårt liv dreie seg om Guds løfter. Gud har for eksempel lovt å sørge for at vi får dekket våre materielle behov hvis vi setter tilbedelsen av ham på førsteplassen i livet vårt. (Matteus 6:33) Det kan riktignok være en utfordring å la være å legge samme vekt på det materielle som folk flest gjør i dag. Men vi kan være sikker på at når vi gjør vårt beste for å leve enkelt og la livet dreie seg om tjenesten for Jehova, vil han sørge for at vi får alt vi trenger. Han har gitt oss denne forsikringen: «Jeg vil slett ikke forlate deg og slett ikke svikte deg.» – Hebreerne 13:5.

Vi kan også gå inn for å hjelpe andre til å få en sterkere tro. Kloke foreldre er for eksempel klar over den enestående muligheten de har til å bygge opp troen på Gud hos barna sine. Etter hvert som barna vokser opp, er det livsviktig for dem å få vite at Gud er til, og at han har gitt oss normer for rett og galt. De trenger dessuten å bli overbevist om at det å følge hans normer virkelig er den beste måten å leve på. (Jesaja 48:17, 18) Foreldre gir barna sine en dyrebar gave når de hjelper dem til å få tro på at Gud «er virkelig, og at han lønner dem som oppriktig forsøker å finne ham». – Hebreerne 11:6, Holy Bible–Easy-to-Read Version.