Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 NÆRM DEG GUD

‘Han er de levendes Gud’

‘Han er de levendes Gud’

Er døden sterkere enn Gud? Selvsagt ikke! Hvordan skulle døden – eller noen annen fiende – kunne være sterkere enn «Gud Den Allmektige»? (1. Korinter 15:26; 2. Mosebok 6:3) Gud har makt til å fjerne døden og virkningene av den ved hjelp av oppstandelsen, og han har lovt å gjøre nettopp det i sin nye verden. * Hvor sikkert er dette løftet? Guds egen Sønn, Jesus, forteller oss det med ord som kan fylle vårt hjerte med håp. – Les Matteus 22:31, 32.

Jesus sa til saddukeerne, som ikke trodde på oppstandelsen: «Med hensyn til de dødes oppstandelse – har dere ikke da lest det som ble talt til dere av Gud, som sa: ‘Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud’? Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.» Jesus viste her til den samtalen som Jehova Gud hadde med Moses ved den brennende busken omkring 1514 fvt. (2. Mosebok 3:1–6) Ifølge Jesus viser det Jehova sa til Moses – «jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud» – at oppstandelsesløftet med sikkerhet vil bli oppfylt. Hvordan det?

Tenk først over den forbindelsen dette ble sagt i. På den tiden da Jehova talte til Moses, hadde patriarkene Abraham, Isak og Jakob vært døde lenge – Abraham i 329 år, Isak i 224 år og Jakob i 197 år. Likevel sa Jehova: «Jeg er» – ikke «jeg var» – deres Gud. Jehova omtalte disse tre døde patriarkene som om de fremdeles var i live. Hvorfor gjorde han det?

Jesus forklarte: «Han [Jehova] er ikke de dødes Gud, men de levendes.» Tenk et øyeblikk over hva disse ordene innebærer. Hvis det ikke var noen oppstandelse, da ville Abraham, Isak og Jakob forbli i dødens grep for bestandig. Hvis det var tilfellet, ville Jehova være døde menneskers Gud. Og det ville innebære at døden er sterkere enn Jehova – som om han var for svak til å utfri sine trofaste tjenere av dødens grep.

Hvilken slutning kan vi så trekke når det gjelder Abraham, Isak og Jakob og alle andre trofaste tjenere for Jehova som har dødd? Jesus kom med denne kraftfulle uttalelsen: «De lever alle for ham.» (Lukas 20:38) Det at Jehova vil gjennomføre sin hensikt og oppreise sine trofaste tjenere som har dødd, er faktisk så sikkert at han tenker på dem som levende. (Romerne 4:16, 17) Jehova vil bevare alle slike i sitt ubegrensede minne inntil hans tid er inne til å gi dem livet tilbake.

Jehova er uendelig mye sterkere enn døden

Hvordan ser du på utsikten til å bli gjenforent med noen du har vært glad i og har mistet i døden? Husk at Jehova er uendelig mye sterkere enn døden. Ingenting kan hindre ham i å oppfylle sitt løfte om å oppreise de døde. Hvorfor ikke lære mer om løftet om en oppstandelse og om den Gud som vil oppfylle det? Når du gjør det, vil du helt sikkert få et nærere forhold til Jehova, ‘de levendes Gud’.

Forslag til bibellesning i februar

Matteus 22–28 til Markus 1–8

^ avsn. 3 Du kan få vite mer om Guds løfte om en oppstandelse til liv i en rettferdig, ny verden ved å lese kapittel 7 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.