Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA: BØR DU FRYKTE VERDENS ENDE?

Bør du frykte verdens ende?

Bør du frykte verdens ende?

Hva føler du når du tenker på den 21. desember 2012, den datoen i mayakalenderen som mange sa skulle føre til verdensomfattende forandringer? Avhengig av hva du ventet, føler du kanskje enten lettelse, skuffelse eller likegyldighet. Var dette bare enda en falsk forutsigelse om verdens ende?

Hva så med den «verdens ende» som er omtalt i Bibelen? (Matteus 24:3, NO 2011) Noen frykter at jorden skal brenne opp. Andre er fascinert av endetidsscenarioer. Og mange er rett og slett lei av å bli fortalt at enden er nær. Men er slike reaksjoner basert på fakta eller snarere på fantasifulle forestillinger?

Du vil kanskje bli overrasket når du får vite hva Bibelen egentlig sier om verdens ende. Bibelen gir oss ikke bare grunner til å se fram til enden, men den kommer også inn på den frustrasjon som kan oppstå hvis det ser ut til at enden drøyer. Vi vil oppfordre deg til å tenke over Bibelens svar på noen vanlige spørsmål om verdens ende.

 Kommer jorden til å brenne opp?

BIBELENS SVAR: «[Gud] har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid.» – SALME 104:5.

Jorden kommer ikke til å bli tilintetgjort, verken ved ild eller på noen annen måte. Bibelen lærer tvert imot at jorden er menneskehetens evige hjem. I Salme 37:29 står det: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 115:16; Jesaja 45:18.

Etter at Gud hadde skapt jorden og alt på den, sa han at «det var meget godt», og han har ikke forandret mening. (1. Mosebok 1:31) Han planlegger slett ikke å ødelegge jorden. Nei, det han lover, er å «ødelegge dem som ødelegger jorden», og å beskytte jorden mot varig skade. – Åpenbaringen 11:18.

Men du lurer kanskje på det som står i 2. Peter 3:7: «De himler og den jord som nå er, [er] spart til ild.» Viser ikke dette at jorden kommer til å brenne opp? Vel, i noen tilfeller bruker Bibelen ordene «himler», «jord» og «ild» som symboler. Et eksempel er 1. Mosebok 11:1, der det sies at «hele jorden fortsatt [hadde] ett språk», og der «jorden» står for menneskesamfunnet.

Den sammenhengen ordene i 2. Peter 3:7 står i, viser at de himler, den jord og den ild som blir nevnt der, også er symboler. I versene 5 og 6 blir det trukket en parallell til vannflommen i Noahs dager. Datidens verden ble tilintetgjort, men selve jordkloden forsvant ikke. Det vannflommen tilintetgjorde, var et voldelig menneskesamfunn, eller en voldelig «jord». (1. Mosebok 6:11) Den gjorde også slutt på en slags «himler» – de menneskene som hersket over samfunnet på jorden. I tråd med dette forutsier 2. Peter 3:7 at det onde samfunnet og dets korrupte styresmakter vil bli tilintetgjort for bestandig, som av ild.

Hva kommer til å skje ved verdens ende?

BIBELENS SVAR: «Verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig.» – 1. JOHANNES 2:17.

Den «verden» som skal forsvinne, er ikke jordkloden, men den verden av mennesker som ikke lever i harmoni med Guds vilje. En kirurg kan fjerne en kreftsvulst for å redde en pasients liv, og på lignende måte kommer Gud til å ‘avskjære’, eller  fjerne, de onde, slik at gode mennesker virkelig kan nyte livet på jorden. (Salme 37:9) Sett fra den synsvinkelen er «verdens ende» en god ting.

Et slikt positivt syn på «verdens ende» er underforstått i de bibeloversettelsene som gjengir dette uttrykket med «avslutningen på tingenes ordning» eller «denne tidsalders ende». (Matteus 24:3; Norsk Bibel 88/07) Siden både menneskeheten og jorden overlever enden, virker det ikke da rimelig at det deretter vil følge en ny tidsalder, en ny tingenes ordning? Jo, og interessant nok forteller Bibelen om «den kommende tingenes ordning». – Lukas 18:30.

Jesus omtalte denne framtidige perioden som tiden «når alt fornyes». Når den tiden kommer, vil han sørge for at menneskeheten blir brakt i den tilstand som det var Guds opprinnelige hensikt at den skulle være i. (Matteus 19:28, New International Version) Vi vil da kunne glede oss over følgende:

Hvis vi gjør «Guds vilje», det Gud ønsker at vi skal gjøre, trenger vi ikke å frykte verdens ende, men kan i stedet se fram til den.

Er verdens ende virkelig nær?

BIBELENS SVAR: «Når dere ser disse ting skje, [skal dere] vite at Guds rike er nær.» – LUKAS 21:31.

I boken The Last Days Are Here Again skriver professor Richard Kyle at «plutselig forandring og sosialt kaos skaper en atmosfære som gir grobunn for forutsigelser om verdens ende». Dette er særlig tilfellet når forandringen og kaoset er vanskelig å forklare.

Når Bibelens profeter snakket om enden, var det imidlertid ikke i et forsøk på å forklare uforklarlige hendelser i deres egen samtid. De ble derimot inspirert av Gud til å beskrive forhold som ville vise at verdens ende var nær forestående. Tenk over noen av disse profetiene og gjør deg opp en mening om hvorvidt de blir oppfylt i vår tid.

Som Jesus sa, er det når vi ser «alt dette», at vi vet at verdens ende er nær. (Matteus 24:33) Jehovas vitner mener at vitnesbyrdene er overbevisende, og de deler sin tro med andre ved å forkynne i 236 land og områder.

Betyr feilslåtte forventninger med hensyn til enden at den aldri vil komme?

BIBELENS SVAR: «Når de sier: ‘Fred og sikkerhet!’, da skal en plutselig tilintetgjørelse komme over dem på et øyeblikk, liksom veene over en gravid kvinne; og de skal slett ikke unnslippe.» – 1. TESSALONIKER 5:3.

Bibelen sammenligner den tiden som fører fram til verdens ende, med et svangerskap. Det som skjer i tiden før verdens ødeleggelse, er som begynnende veer hos en kvinne som skal føde – smertene er uunngåelige og kommer plutselig. En vordende mor er oppmerksom på at de stadig tiltagende veene er et sikkert tegn på at fødselen nærmer seg. Datoen for fødselen kan ha blitt beregnet av legen, men selv om det ser ut til at begivenheten drøyer, er hun likevel sikker på at barnet hennes snart vil bli født. På lignende måte kan ikke eventuelle feilslåtte forventninger med hensyn til verdens ende forandre på de forholdene som tydelig viser at vi lever i «de siste dager». – 2. Timoteus 3:1.

Men du spør kanskje: Hvis tegnet på at enden er nær, er så tydelig, hvorfor er det da så mange som ikke vil erkjenne det? Bibelen viser at mange vil bagatellisere kjensgjerningene når enden nærmer seg. I stedet for å erkjenne at det har funnet sted  fundamentale forandringer, og at vi lever i «de siste dager», vil de gjøre narr av dem som tror det, og si: «Fra den dag våre forfedre sovnet inn i døden, fortsetter jo alt å være nøyaktig som fra skapningens begynnelse.» (2. Peter 3:3, 4) Med andre ord: Tegnet på at vi lever i «de siste dager», er tydelig, men mange vil ignorere det. – Matteus 24:38, 39.

Denne artikkelen har tatt for seg bare noen av de bibelske bevisene for at enden er nær. * Kunne du tenke deg å få vite mer om dette? Hvorfor ikke da kontakte Jehovas vitner og ta imot deres tilbud om et gratis bibelkurs? Kurset kan holdes hjemme hos deg eller et annet sted hvis det passer bedre, eller til og med pr. telefon. Det eneste det koster deg, er litt av din tid, og det utbyttet du vil ha av det, er uvurderlig. ▪

^ avsn. 39 Flere opplysninger finnes i kapittel 9, «Lever vi i ‘de siste dager’?», i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.