Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Tror du at du har levd før?

Tror du at du har levd før?

«Det er virkelig en kjensgjerning at det finnes både en gjenopplivelse i form av at de levende oppstår fra de døde, og den ting at de dødes sjeler er til.» – PLATON, GRESK FILOSOF PÅ 400-TALLET FVT., SOM SITERER «SOKRATES».

«Ettersom sjelen ikke eksisterer uten et legeme, men likevel ikke er legemlig, kan den være i et eller annet legeme og gå fra det ene legemet til det andre.» – GIORDANO BRUNO, ITALIENSK FILOSOF PÅ 1500-TALLET EVT.

«Ingenting er dødt: Menneskene later som om de er døde, . . . og der står de og ser ut av vinduet, sunne og friske, i en ny og fremmed forkledning.» – RALPH WALDO EMERSON, AMERIKANSK ESSAYIST OG DIKTER PÅ 1800-TALLET EVT.

HAR du noen gang lurt på hvem du egentlig er? Har du noen gang forestilt deg at du har levd før? I så tilfelle er du ikke alene om det. Slike spørsmål har mennesker både i østlige og i vestlige kulturer fundert på siden de tidligste tider. I sin søken etter svar har noen vendt seg til troen på reinkarnasjon. Den går ut på at når et menneske dør, er det en ulegemlig «sjel» som forlater kroppen og blir gjenfødt i et annet menneske, i et dyr eller til og med i en plante – i én eller flere tilværelser etter hverandre.

 Noen tror på en slik lære, men hvordan kan vi vite om den er sann? Hva sier Guds Ord, Bibelen? Og: Hvor kommer denne læren fra?

Hvor oppstod tanken om reinkarnasjon?

Noen historikere og forskere mener at innbyggerne i det gamle Babylon, en by som ble grunnlagt i siste halvdel av det tredje årtusen fvt., lekte med tanken om at menneskene hadde en udødelig sjel. Problemet med udødelighet «la beslag på de babylonske teologers udelte oppmerksomhet», sier professor Morris Jastrow jr. i sin bok The Religion of Babylonia and Assyria. For babylonerne var det slik at «døden var en overgang til et annet slags liv», forklarer han. «Den umulige tanke at et menneske kunne forestille seg at det skulle være uten bevissthet i all evighet, var utvilsomt det som lå til grunn for den primitive teori om evig eksistens i en eller annen form.»

Fra denne begynnelsen i Babylon begynte også oppfatninger om sjelevandring og gjenfødelse av sjelen å utvikle seg i andre deler av oldtidens verden. Indiske filosofer utformet et detaljert trossystem omkring en gjenfødelsessyklus basert på loven om årsak og virkning, eller karma. Innflytelsesrike greske filosofer adopterte også reinkarnasjonstanken, noe som bidrog til at den fikk mange tilhengere.

I vår tid har interessen for reinkarnasjon fått et oppsving i de vestlige land. Berømtheter og den yngre generasjon har latt seg fascinere av Østens religioner og skikker. I dag finnes det en mengde bøker og nettsteder som drøfter såkalte etter-døden-opplevelser. Noe som i mange land blir stadig mer populært, er det som blir kalt «regresjonsterapi». I denne terapien tar man i bruk hypnose i et forsøk på å forstå folks nåværende helse og atferdsmønster ved å utforske deres antatte tidligere liv.

Er læren om reinkarnasjon sann?

Selv om læren om reinkarnasjon har røtter langt tilbake i historien, er det likevel et viktig spørsmål vi må ha svar på: Er den sann? Og de kristne ønsker å få vite om denne læren er forenelig med den kristne lære, som er basert på Bibelen. (Johannes 17:17) Ettersom vår Skaper, Jehova Gud, er livets Kilde og en «som åpenbarer hemmeligheter», åpenbarer han ting om livet og døden som ellers ville ha vært ukjent for menneskene. Vi kan trygt vende oss til hans Ord, Bibelen, for å få svar på spørsmål om dette emnet. – Daniel 2:28; Apostlenes gjerninger 17:28.

Når vi lar Bibelen tolke seg selv, er det lett å se hva som er Guds svar på slike spørsmål. I 1. Mosebok 3:19 leser vi for eksempel hva Gud sa til Adam etter at Adam og Eva hadde vært ulydige mot ham: «I ditt ansikts svette skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den ble du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» Adam ble skapt av støv. Da han døde, ble han til støv igjen. Det var det Gud hadde sagt skulle skje. Så når et menneske dør, blir det ikke gjenfødt som et annet menneske, men det slutter å eksistere. * Akkurat som varme og kulde, tørke og regn, lys og mørke er motsetninger, er døden det motsatte av livet. De døde er virkelig døde! Er ikke det enkelt og logisk?

Det at noen mener å huske ting fra et tidligere liv, må derfor ha andre forklaringer. Man forstår fortsatt ikke fullt ut menneskehjernens mange funksjoner, deriblant underbevisstheten, og hvilke virkninger medisiner eller traumatiske opplevelser har. Drømmer og innbilte hendelser basert på den enorme informasjonsmengden som blir lagret i hjernens minne, kan virke veldig levende. I noen tilfeller kan onde åndemakter forårsake underlige hendelser som kan få det uvirkelige til å framstå som virkelig. – 1. Samuelsbok 28:7–19.

 Det er naturlig for oss mennesker å ønske å leve og å vite hva framtiden vil bringe. Men hvordan har vi fått et slikt ønske? Bibelen sier interessant nok om Skaperen: «Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter.» – Forkynneren 3:11, NO 1978/85.

Når Skaperen, Jehova Gud, har lagt et ønske i menneskenes hjerter om å leve evig, er det bare logisk at han også vil forklare hvordan de kan få oppfylt dette ønsket. Bibelen åpenbarer at det er Skaperens opphøyde hensikt å la lydige mennesker få leve evig på en paradisisk jord. «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig», ble kong David inspirert til å si. (Salme 37:29) En viktig bibelsk lære som henger nøye sammen med Guds evige hensikt, er læren om de dødes oppstandelse. – Apostlenes gjerninger 24:15; 1. Korinter 15:16–19.

Oppstandelsen – et sikkert håp for de døde

Bibelen inneholder åtte øyenvitneberetninger om mennesker som fikk en oppstandelse fra de døde til liv på jorden igjen. * Disse ble oppreist til liv, ikke reinkarnert. De som stod opp fra de døde, ble straks gjenkjent av familie og venner. Det hendte aldri at slektningene til en avdød måtte lete fjern og nær blant nyfødte for å undersøke og fastslå om et av spedbarna kunne være den inkarnerte sjelen til deres kjære. – Johannes 11:43–45.

Det er godt å vite at Guds Ord viser at de aller fleste av dem som har dødd, vil komme tilbake i oppstandelsen til liv i Guds nye verden, som snart skal erstatte den nåværende onde verden. (2. Peter 3:13, 14) Akkurat nå er millioner av menneskers livsmønster bevart i Jehovas ubegrensede, fullkomne minne. Han er den Gud som til og med husker navnene på alle stjernene! (Salme 147:4; Åpenbaringen 20:13) Når han gjenreiser generasjon etter generasjon av mennesker til liv igjen i sin nye verden, vil disse kunne rekonstruere sitt familietre og bli personlig kjent med sine forfedre. For noen fascinerende og spennende framtidsutsikter!

^ avsn. 13 Du finner flere opplysninger om dette i kapittel 6, «Hvor er de døde?», i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 18 Disse åtte beretningene står i 1. Kongebok 17:17–24; 2. Kongebok 4:32–37; 13:20, 21; Lukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:38–44; Apostlenes gjerninger 9:36–42; 20:7–12. Når du leser beretningene, så legg merke til at det var mange øyenvitner til at disse personene ble oppreist. En niende beretning beskriver Jesu Kristi oppstandelse. – Johannes 20:1–18.