Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Oddsene mot kvinner

Oddsene mot kvinner

«Når jeg ser hvordan kvinner blir behandlet, har jeg egentlig ikke lyst til å bli voksen.» – ZAHRA, 15 ÅR, sitert i den franske utgaven av bladet GEO.

DET den unge jenta som blir sitert øverst til høyre på denne siden, sa, gjenspeiler en dyster virkelighet – verden over er vold og diskriminering en del av mange jenters og kvinners hverdag. Tenk over disse kjensgjerningene:

  • Kjønnsdiskriminering. De fleste i Asia foretrekker sønner framfor døtre. I en FN-rapport fra 2011 blir det anslått at befolkningen i den delen av verden som følge av abort, barnemord og omsorgssvikt har et underskudd på nesten 134 millioner kvinner.
  • Utdannelse. På verdensbasis utgjør kvinner og jenter to tredjedeler av dem som har hatt mindre enn fire års skolegang eller ikke har hatt noen skolegang i det hele tatt.
  • Seksuell trakassering. Over 2,6 milliarder kvinner bor i land der voldtekt i ekteskapet fortsatt ikke blir betraktet som en forbrytelse.
  • Helse. I utviklingslandene er det annethvert minutt en kvinne som dør som følge av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap eller barnefødsel. Dette skyldes mangel på grunnleggende medisinsk behandling.
  • Eiendomsrett. Selv om det er kvinner som dyrker over halvparten av all mat i verden, har de i mange land ingen juridisk rett til å eie eiendom eller arve jord.

Hvorfor er kvinner mange steder blitt nektet grunnleggende rettigheter? Noen kulturer har trosoppfatninger og skikker som fremmer eller til og med rettferdiggjør misbruk av kvinner og vold mot dem. Den indiske juristen Chandra Rami Chopra har ifølge en fransk dagsavis uttalt: «Alle religiøse lover har det til felles at de støtter diskriminering av kvinner.»

Ser du det også slik? Mener du at Bibelen i likhet med mange andre religiøse bøker diskriminerer kvinner? Noen mener at visse skriftsteder i Bibelen tyder på et diskriminerende kvinnesyn. Men hvilket syn er det egentlig Bibelens Gud har på kvinner? Dette kan nok være et følsomt spørsmål, men en omhyggelig og ærlig undersøkelse av det Bibelen sier, vil hjelpe oss til å finne svaret.