Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nærm deg Gud

«Nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova»

«Nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova»

HVORDAN ville du føle det hvis du ble anklaget for en forbrytelse du ikke hadde begått? Og hva om den forbrytelsen hadde påført andre, deriblant mange uskyldige mennesker, store lidelser? Du ville naturligvis ønske å renvaske navnet ditt! Er du klar over at Jehova står overfor en lignende utfordring? Mange i vår tid gir med urette Gud skylden for urettferdigheten og lidelsene i verden. Er Jehova Gud opptatt av å renvaske sitt navn? Ja, i høyeste grad! Tenk over det som blir sagt i Esekiels bok. – Les Esekiel 39:7.

«Jeg skal ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget», sier Jehova. Når mennesker anklager ham for urettferdighet, vanhelliger de hans navn. Hvordan det? I Bibelen refererer ordet «navn» ofte til en persons ry, eller omdømme. Et oppslagsverk sier at Guds navn representerer «det som er kjent om ham – det han har åpenbart om seg selv; det står også for hans ry og dessuten for hans ære». Jehovas navn har altså med hans ry, hans omdømme, å gjøre. Hva «er kjent om» Jehova når det gjelder urettferdighet? At han hater urettferdighet! Og han har medfølelse med dem som er offer for urettferdighet. * (2. Mosebok 22:22–24) Når mennesker påstår at Gud er ansvarlig for nettopp de ting han avskyr, sverter de hans omdømme. Dermed ‘behandler de hans navn respektløst’. – Salme 74:10.

Legg merke til at Jehova to ganger bruker ordene «mitt hellige navn». (Vers 7) I Bibelen blir Jehovas navn brukt sammen med ordene «hellig» og «hellighet» mange ganger. Ordet «hellig» overbringer tanken om å være skilt ut; det står også for renhet. Navnet Jehova er hellig fordi den Gud som bærer det, er hellig – han er fullstendig atskilt fra alt som er syndig og urent. Kan du se hvordan de som anklager Jehova for å stå bak det onde, i høyeste grad vanærer hans «hellige navn»?

Jehova har til hensikt å renvaske sitt navn ved hjelp av sitt rike. Dette er Bibelens hovedtema, som blir understreket i Esekiels bok, der det en rekke ganger står: «Nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» (Esekiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Legg merke til at nasjonene ikke kan velge hvorvidt de vil kjenne, eller erkjenne, at han er Jehova. Nei, de «skal sannelig» erkjenne det. Med andre ord: Det er Jehovas hensikt å gjøre noe som vil tvinge nasjonene på jorden til å erkjenne at han er den han sier at han er – Jehova, Den Suverene Herre, hvis navn står for alt som er hellig og rent.

Det ofte gjentatte løftet «nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova», er et godt budskap for dem som lengter etter å oppleve at det blir slutt på urettferdighet og lidelser. Jehova skal snart oppfylle dette løftet og renvaske sitt navn for all vanære. Han kommer til å fjerne alt det onde og dem som fremmer det, men de som virkelig viser respekt for hans navn og det som det står for, vil bli bevart i live. (Ordspråkene 18:10) Gir ikke dette deg lyst til å lære mer om hvordan du kan få et nærere forhold til Jehova, den hellige Gud, som elsker rett og rettferdighet? – Salme 37:9–11, 28.

Forslag til bibellesning i september:

Esekiel 39 til Daniel 3

^ avsn. 4 Se artikkelen «Nærm deg Gud: Han elsker rett og rettferdighet» i Vakttårnet for 1. november 2008.