Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Våre lesere spør . . .

Er kvinner som er Jehovas vitner, med på å undervise?

Er kvinner som er Jehovas vitner, med på å undervise?

Ja, verden over er millioner av kvinner som er Jehovas vitner, med på å undervise. De utgjør en stor skare som forkynner det gode budskap om Guds rike. I Salme 68:11 sies det profetisk om dem: «Jehova selv lar ordet lyde; kvinnene som kunngjør det gode budskap, er en stor hær.»

Den tjenesten som blir utført av kvinner som er Jehovas vitner, bør imidlertid ikke forveksles med den tjenesten som blir utført av kvinnelige prester i andre religionssamfunn. Oppgavene deres er helt forskjellige. Hva består forskjellene i?

Tilhørerne deres er forskjellige. Kvinnelige prester, spesielt innen kristenheten, har ledende roller innenfor sine menigheter, og tilhørerne deres består stort sett av menighetens medlemmer. Når det gjelder kvinnelige Jehovas vitner, befinner tilhørerne deres seg stort sett utenfor menigheten – i offentligheten, som de treffer i sin forkynnelse fra hus til hus og andre steder.

Også når det gjelder virksomheten innenfor selve menigheten, skiller kvinnelige Jehovas vitner seg ut. Innen kristenhetens kirkesamfunn og i andre trossamfunn kan kvinner ha ledende stillinger og gi medlemmene religiøs undervisning. Men blant Jehovas vitner underviser kvinner ikke i menigheten når det er døpte menn til stede. Det å undervise i menigheten er forbeholdt menn som er utnevnt til lærere. – 1. Timoteus 3:2; Jakob 3:1.

Ifølge Bibelen er det bare menn som kan føre tilsyn med en menighet. Legg merke til det mønsteret apostelen Paulus skisserte da han skrev til en annen tilsynsmann, Titus: «Av denne grunn lot jeg deg bli igjen på Kreta: at du skulle . . . utnevne eldste i by etter by.» Paulus sa at enhver mann som ble utnevnt til eldste, måtte være «fri for anklage, én hustrus mann». (Titus 1:5, 6) Han sa noe lignende i sitt hyrdebrev til Timoteus: «Hvis noen trakter etter en stilling som tilsynsmann, er det en god gjerning han ønsker seg. Tilsynsmannen skal derfor være uklanderlig, én hustrus mann, . . . kvalifisert til å undervise.» – 1. Timoteus 3:1, 2.

Hvorfor er det bare menn som kan ha tilsynsoppgaver i menigheten? Paulus sier: «Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller å utøve myndighet over en mann, nei, hun skal være i stillhet. For Adam ble dannet først, deretter Eva.» (1. Timoteus 2:12, 13) Den rekkefølgen mannen og kvinnen ble skapt i, indikerer derfor Guds hensikt når det gjelder delegering av oppgavene med å undervise og føre tilsyn.

De som tjener Jehova Gud, følger sin Leders, Jesu Kristi, eksempel. Disippelen Lukas skrev om Jesu tjeneste: «Han [la] ut på en reise fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte og kunngjorde det gode budskap om Guds rike.» Senere sendte Jesus ut sine etterfølgere for at de skulle utføre det samme arbeidet: «De . . . gikk gjennom området fra landsby til landsby og forkynte det gode budskap.» – Lukas 8:1; 9:2–6.

Alle som tjener Jehova i vår tid – både menn og kvinner – deltar aktivt i det arbeid som Jesus forutsa skulle bli utført: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» – Matteus 24:14.