Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Guds navn gjort kjent på swahili

Guds navn gjort kjent på swahili

«Swahili» er et ord som får mange til å tenke på Afrika og på ville dyr som streifer omkring på de åpne gresslettene i Serengeti. Men det er så mye mer å si om swahili og om de menneskene som snakker dette språket.

SWAHILI snakkes av så mange som 100 millioner mennesker i minst tolv land i det sentrale og østlige Afrika. * Det har status som offisielt språk i slike land som Kenya, Tanzania og Uganda. Og i de omkringliggende landene tjener det som et fellesspråk, som gjør det lettere for folk fra forskjellige områder å gjøre forretninger og kommunisere med hverandre.

Swahili har spilt en svært viktig rolle som en forenende faktor i Øst-Afrika. Bare i Tanzania, for eksempel, blir det snakket minst 114 forskjellige stammespråk. Tenk deg at du bare noen få mil fra der du bor, treffer mennesker som snakker et språk som er helt annerledes enn ditt! Og i noen tilfeller blir et bestemt språk bare snakket av befolkningen i noen få små landsbyer. Hvordan ville du kommunisere med dem? Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det er så nyttig å ha et fellesspråk.

Språkets historie

Man mener at swahili har vært i bruk i hvert fall siden 900-tallet. Det ble et skriftspråk på 1500-tallet. De som lærer swahili, blir snart klar over at en del av ordene har en viss likhet med arabisk. Minst 20 prosent av swahiliske ord er faktisk av  arabisk opprinnelse, mens de fleste av de øvrige er av afrikansk opprinnelse. Det er derfor ikke overraskende at swahili i flere hundre år ble skrevet med arabiske bokstaver.

I dag blir swahili skrevet med latinske bokstaver. Hva var det som skjedde? Hva var grunnen til denne forandringen? For å få svar på det må vi gå tilbake til midten av 1800-tallet, da det for første gang kom noen europeiske misjonærer til Øst-Afrika som var ivrige etter å gjøre innbyggerne kjent med Bibelens budskap.

Guds Ord kommer til Øst-Afrika

I 1499 – under den berømte sjøreisen da Vasco da Gama rundet sørspissen av Afrika – hadde portugisiske misjonærer riktignok innført katolisismen i Øst-Afrika ved å opprette en misjonsstasjon på Zanzibar. Men før det hadde gått 200 år, var portugiserne og «kristendommen» blitt fortrengt fra området på grunn av motstand fra lokalbefolkningen.

Det skulle gå ytterligere 150 år før Guds Ord igjen nådde Øst-Afrika. Denne gangen ble det brakt dit av en tysk misjonær, Johann Ludwig Krapf. Da han i 1844 kom til Mombasa i Kenya, var de fleste som bodde langs kysten av Øst-Afrika, muslimer, mens mange av dem som bodde i innlandet, holdt fast ved sine tradisjonelle, animistiske trosoppfatninger. Krapf mente at det var viktig at Bibelen ble gjort tilgjengelig for alle.

Krapf kastet ikke bort tiden, men begynte straks å lære seg swahili. I juni 1844, kort tid etter sin ankomst, gikk han i gang med den krevende oppgaven å oversette Bibelen. Men allerede måneden etter opplevde han en stor tragedie. Han mistet sin kone etter bare to års ekteskap, og noen få dager senere døde også den lille datteren deres. Selv om dette utvilsomt gjorde ham dypt bedrøvet, fortsatte han sitt viktige arbeid med å oversette Bibelen. I 1847 ble de tre første kapitlene i 1. Mosebok trykt, og dette ble den første trykte teksten på swahili.

Første Mosebok 1:1–3 oversatt til swahili av Johann Krapf, 1847

Krapf var den første som skrev swahili med latinske bokstaver i stedet for med arabiske, som man hittil hadde brukt. Blant de grunnene han oppgav for å gå bort fra arabiske bokstaver, var at «det arabiske alfabet bare ville være til hinder for europeere» som senere skulle lære språket, og at «de latinske bokstavene ville gjøre det lettere for ‘de innfødte å lære europeiske språk’». Swahili skrevet med arabiske bokstaver ble fortsatt brukt av noen i mange år etter dette, og deler av Bibelen ble trykt med arabisk skrift. Men det at det latinske alfabet ble tatt i bruk, har så  absolutt gjort det lettere for mange å lære swahili. Mange misjonærer og andre som har villet lære swahili, har uten tvil vært veldig glad for at denne forandringen ble gjort.

I tillegg til at Krapf gjorde en banebrytende innsats når det gjaldt å oversette Guds Ord til swahili, ble hans arbeid til stor nytte for senere oversettere. Han laget blant annet den første swahiliske grammatikkboken og også en swahilisk ordbok.

Guds navn på swahili

En passasje fra Matteus, kapittel 1, på swahili skrevet med arabiske bokstaver, 1891

I den første trykte utgaven av de tre første kapitlene i 1. Mosebok var Guds navn bare oversatt med «Den Allmektige Gud». Men mot slutten av 1800-tallet kom det flere andre menn til Øst-Afrika som fortsatte arbeidet med å oversette hele Bibelen til swahili. Blant disse var Johann Rebmann, William Taylor, Harry Binns, Edward Steere, Francis Hodgson og Arthur Madan.

Det er verdt å merke seg at noen av dem som laget disse første oversettelsene, brukte Guds navn, ikke bare noen få steder, men overalt i De hebraiske skrifter («Det gamle testamente»)! Oversetterne på Zanzibar gjengav Guds navn med «Yahuwa», mens de i Mombasa gjengav det med «Jehova».

I 1895 forelå hele Bibelen på swahili. I tiårene som fulgte, kom det flere oversettelser, men noen av dem fikk ingen stor utbredelse. I første del av 1900-tallet ble det gjort mye for å standardisere swahili i Øst-Afrika. Dette førte til at man i 1952 kunne utgi bibeloversettelsen Swahili Union Version, som er blitt den oversettelsen som har fått størst utbredelse. Det har også ført til at «Yehova» er blitt den mest aksepterte gjengivelsen av Guds navn på swahili.

Det avsnittet som inneholder Guds navn, Jehova, på en av de første sidene i «Swahili Union Version»

Etter hvert som de første oversettelsene ikke lenger ble trykt, forsvant Guds navn dessverre mer eller mindre sammen med dem. I noen av de nyere oversettelsene er det blitt fjernet fullstendig, mens det i andre er beholdt bare noen få steder. I Swahili Union Version, for eksempel, stod Guds navn bare 15 ganger, og i den reviderte utgaven av 2006 forekommer det bare 11 ganger. *

Tidlige oversettelser der Guds navn er gjengitt med «Yahuwa» og «Jehova»

Selv om denne bibeloversettelsen altså utelater nesten alle forekomster av Guds navn, er det interessant at det på fremtredende plass på en av dens første sider klart og tydelig sies at Guds navn er Jehova. Dette har vist seg å være svært nyttig, siden man kan lære sannhetssøkende mennesker hva som er vår himmelske Fars personlige navn, ved å bruke deres eget eksemplar av Bibelen.

Men dette er ikke slutten på historien. I 1996 ble Ny verden-oversettelsen av de kristne greske skrifter utgitt på swahili. Dette er den første swahiliske oversettelsen der Jehovas  navn er blitt gjeninnført på 237 steder fra Matteus til Åpenbaringen. Noen få år senere, i 2003, ble Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter – en oversettelse av hele Bibelen – utgitt på swahili. Fram til nå er det alt i alt blitt trykt omkring 900 000 eksemplarer av Ny verden-oversettelsen på swahili.

De som leser swahili, er ikke lenger henvist til å måtte bruke bibler der Guds navn er erstattet med visse titler eller er forvist til en forklaring i forordet. Ny verden-oversettelsen bruker Guds navn over 7000 ganger. Hver gang rettsindige mennesker slår opp i den og leser Guds navn, vil dette kunne hjelpe dem til å få et nærere forhold til Jehova.

I denne oversettelsen har man dessuten gått inn for å bruke et moderne språk som er lett å forstå for alle i Øst-Afrika som kan swahili. Videre er den fri for en rekke feil som har sneket seg inn i mange andre oversettelser. Leseren kan derfor ha tillit til at det han leser, er «rette ord, sannhets ord» – at budskapet er slik det ble inspirert av vår Skaper, Jehova Gud. – Forkynneren 12:10.

Mange liker å bruke «Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter» på swahili

Mange har gitt uttrykk for at de setter pris på den swahiliske Ny verden-oversettelsen. Vicent, som er 21 år og er en av Jehovas vitners heltidsforkynnere, sier: «Jeg ble kjempeglad for at Ny verden-oversettelsen bruker et enkelt swahili, og for at den har satt inn Jehovas navn på de stedene der andre har fjernet det.» Frieda, som er trebarnsmor, synes denne oversettelsen har gjort det lettere for henne å forklare bibelske sannheter for folk.

Det er nå over 150 år siden arbeidet med å oversette Guds Ord til swahili fikk sin ringe begynnelse. Da Jesus var på jorden, kunne han si at han ‘hadde gjort sin Fars navn kjent’. (Johannes 17:6) Og i dag kan de over 76 000 swahilitalende vitnene for Jehova i det sentrale og østlige Afrika glede seg over at de ved å bruke Ny verden-oversettelsen er med på å gjøre Jehovas navn kjent for alle.

^ avsn. 3 I disse landene blir det snakket forskjellige varianter av swahili.