VAKTTÅRNET September 2012 | Hvilket syn har Bibelens Gud på kvinner?

Finn ut hva Bibelen sier om hvilket syn Gud har på kvinner, og om hvordan Jesus behandlet kvinner.

FORSIDETEMA

Oddsene mot kvinner

Verden over er vold og diskriminering en del av mange jenters og kvinners hverdag. Hvorfor?

FORSIDETEMA

Hva er Guds syn på kvinner?

Tror du at Bibelen diskriminerer kvinner? Finn ut hvilket syn Gud egentlig har på kvinner.

FORSIDETEMA

Gud behandler kvinner med verdighet og respekt

Hva kan vi lære av den måten Jesus behandlet kvinner på, og av hans holdning til dem?

LIVSHISTORIE

Nå kjenner jeg den Gud jeg tilber

Les om hvordan en pinsevennpastor til slutt fant det hun søkte etter – sannheten i Bibelen.

LÆR AV GUDS ORD

Hva vil skje på dommens dag?

Det finnes forskjellige oppfatninger av hva dommens dag er. Bør vi frykte den? Hva skal bli utrettet på den?

Vennlighet – en viktig egenskap i Guds øyne

Hvorfor er det viktig å vise vennlighet mot alle? Hvordan ser Gud på denne egenskapen?

NÆRM DEG GUD

«Nasjonene skal sannelig kjenne at jeg er Jehova»

Mange gir med urette Gud skylden for urettferdigheten og lidelsene i verden. Hvordan skal Gud renvaske sitt navn?

Visste du dette?

Hvordan ble brev sendt i bibelsk tid? Hvordan drev man kjøp og salg i det gamle Israel?

VÅRE LESERE SPØR

Er kvinner som er Jehovas vitner, med på å undervise?

Hvilket bibelsk mønster følger de i så fall? Hva går deres tjeneste ut på?

Forkynnelse lengst sør i Europa

En tøff tur til Gavdos, en øy sør for Kreta, blir svært oppmuntrende.

Guds navn gjort kjent på swahili

Les om hvordan Guds navn, Jehova, fikk sin plass i den swahiliske bibel.

UNDERVIS BARNA DINE

Gehasis grådighet ødela for ham

Gehasi tok ting som ikke var hans. Hva kan vi lære av dette?