Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Mirakler som snart skal skje

Mirakler som snart skal skje

 Mirakler som snart skal skje

HVIS du skulle gjennomgå en komplisert operasjon, hvordan ville du da føle det hvis du fant ut at kirurgen aldri hadde foretatt et slikt inngrep? Da ville du sikkert være bekymret. Men sett at du i stedet fant ut at han var den ledende kirurgen på sitt felt og hadde utført hundrevis av vellykkede operasjoner av den typen du skulle gjennomgå. Ville du ikke da ha mye større tillit til at han kunne hjelpe deg også?

Den verden vi lever i nå, er syk og trenger et drastisk «operativt inngrep». I sitt Ord, Bibelen, har Jehova Gud lovt å innføre paradisiske forhold på hele jorden. (2. Peter 3:13) Men for at det skal kunne skje, må det onde først bli fullstendig fjernet. (Salme 37:9–11; Ordspråkene 2:21, 22) Alle de triste forholdene som vi ser rundt oss, må bli fjernet før hele jorden kan bli et paradis. Men da må det bokstavelig talt skje et mirakel! – Åpenbaringen 21:4, 5.

Jehovas vitner tror at disse omfattende forandringene snart skal finne sted. Hvorfor gjør de det? Fordi de miraklene Jehova Gud allerede har utført, beviser at han har makt til å oppfylle sine løfter. Sammenlign bare seks av de miraklene Bibelen forteller om, med de løftene den gir for framtiden.

 Vi håper du vil fortsette å undersøke Bibelens løfter når det gjelder framtiden. Etter hvert som troen din vokser, vil håpet ditt gjøre det samme – du vil få et sikkert håp om å få oppleve en tid da du personlig vil nyte godt av de miraklene Jehova utfører.

 [Ramme/bilder på sidene 9 og 10]

MIRAKEL:

JESUS METTET TUSENER MED NOEN FÅ BRØD OG FISKER. – MATTEUS 14:13–21; MARKUS 8:1–9; JOHANNES 6:1–14.

LØFTE:

«Jorden skal visselig gi sin grøde; Gud, vår Gud, skal velsigne oss.» – SALME 67:6.

HVA DET VIL BETY FOR OSS:

INGEN VIL NOEN GANG KOMME TIL Å SULTE.

MIRAKEL:

JESUS GAV BLINDE SYNET. – MATTEUS 9:27–31; MARKUS 8:22–26.

LØFTE:

«Da skal de blindes øyne åpnes.» – JESAJA 35:5.

HVA DET VIL BETY FOR OSS:

INGEN KOMMER LENGER TIL Å VÆRE BLIND.

MIRAKEL:

JESUS HELBREDET FUNKSJONSHEMMEDE. – MATTEUS 11:5, 6; JOHANNES 5:3–9.

LØFTE:

«Da skal den halte klatre som en hjort.» – JESAJA 35:6.

HVA DET VIL BETY FOR OSS:

ALLE SLAGS FUNKSJONSHEMNINGER VIL BLI HELBREDET.

MIRAKEL:

JESUS HELBREDET MANGE SLAGS SYKDOMMER. – MARKUS 1:32–34; LUKAS 4:40.

LØFTE:

«Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» – JESAJA 33:24.

HVA DET VIL BETY FOR OSS:

ALLE SYKDOMMER VIL BLI FJERNET. VI VIL FÅ FULLKOMMEN HELSE.

MIRAKEL:

JESUS HADDE MAKT OVER NATURKREFTENE. – MATTEUS 8:23–27; LUKAS 8:22–25.

LØFTE:

«De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De skal ikke slite forgjeves.» – JESAJA 65:21, 23.

«Mitt folk skal bo på et fredelig tilholdssted . . . og på uforstyrrede hvilesteder.» – JESAJA 32:18.

HVA DET VIL BETY FOR OSS:

NATURKATASTROFER VIL HØRE FORTIDEN TIL.

MIRAKEL:

JESUS OPPREISTE DØDE. – MATTEUS 9:18–26; LUKAS 7:11–17.

LØFTE:

«Alle de som er i minnegravene, skal . . . komme ut.» – JOHANNES 5:28, 29.

«Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og Hades gav tilbake de døde som var i dem.» – ÅPENBARINGEN 20:13.

HVA DET VIL BETY FOR OSS:

DE VI HAR MISTET I DØDEN, VIL FÅ LIVET TILBAKE.