Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan du tro på de miraklene Bibelen forteller om?

Kan du tro på de miraklene Bibelen forteller om?

 Kan du tro på de miraklene Bibelen forteller om?

HVIS du ble fortalt noe som virket utrolig, ville ikke da troverdigheten til ham som fortalte deg det, ha noe å si for om du ville tro på det eller ikke? Og hans troverdighet ville avhenge ikke bare av måten han fortalte det på, men også av om han pleide å være sannferdig. Hvis han i årenes løp alltid hadde fortalt deg sannheten og aldri bevisst hadde løyet for deg, ville du ha god grunn til også å tro på det han nå fortalte deg.

Noe lignende er tilfellet når det gjelder de miraklene som Bibelen forteller om. Ingen av oss var i live da disse hendelsene skal ha funnet sted. Men vi kan finne ut om en beretning som står i Bibelen, er troverdig – om den har sannhetens rene klang. Hvordan? Her er noen faktorer som gir Bibelens beretninger om mirakler større troverdighet:

Mange mirakler ble utført på offentlige steder. I noen tilfeller ble de sett av tusener, ja kanskje millioner, av iakttakere. (2. Mosebok 14:21–31; 19:16–19) De ble ikke utført i hemmelighet, i skjul for offentligheten.

Miraklene var preget av enkelhet. Det ble ikke brukt spesielle rekvisitter, og det var ingen iøynefallende oppvisninger og ingen lyseffekter. De fleste av de miraklene som det står om i Bibelen, skjedde i forbindelse med tilfeldige møter og på anmodning fra enkeltpersoner. (Markus 5:25–29; Lukas 7:1–16) I slike tilfeller kunne hendelsene ikke ha vært satt i scene av den som utførte miraklet.

Motivet til dem som utførte miraklene, var ikke å bli berømt eller selv å oppnå ære og rikdom. Nei, det var å bringe ære til Gud. (Johannes 11:1–4, 15, 40) Hvis noen forsøkte å berike seg på slike mirakuløse evner, ble dette fordømt. – 2. Kongebok 5:15, 16, 20, 25–27; Apostlenes gjerninger 8:18–23.

Mangfoldet av de miraklene Bibelen forteller om, tyder på at de ikke bare kunne være menneskers verk. Bibelen forteller for eksempel at sjøen og vinden på mirakuløst vis stilnet, at vann ble forvandlet til vin, at regn ble stanset og senere framkalt, at syke ble helbredet, og at blinde fikk synet. Alle disse miraklene og mange flere viser at det bak dem må ha stått en overmenneskelig makt med evne til å øve innflytelse på alle former for materie. – 1. Kongebok 17:1–7; 18:41–45; Matteus 8:24–27; Lukas 17:11–19; Johannes 2:1–11; 9:1–7.

Motstandere som hadde sett miraklene, drog ikke i tvil at de hadde skjedd. Da Jesus oppreiste sin venn Lasarus, drog Jesu religiøse fiender ikke i tvil at Lasarus hadde vært død.  Hvordan skulle de ha kunnet gjøre det? Det var jo fire dager siden han var blitt gravlagt. (Johannes 11:45–48; 12:9–11) Selv flere hundre år etter Jesu død anerkjente de som var med på å utarbeide den jødiske skriftsamlingen Talmud, fortsatt Jesu mirakuløse evner. De drog rett og slett i tvil kilden til disse evnene. På lignende måte var det spørsmålet Jesu disipler fikk da de ble stilt for retten, ikke: «Gjorde dere et mirakel?», men: «Ved hvilken kraft eller i hvis navn gjorde dere dette?» – Apostlenes gjerninger 4:1–13.

Hva mener du nå – kan du tro på det Bibelen forteller om mirakler? I lys av de momentene vi nettopp har drøftet, er det tydelig at Bibelens beretninger om mirakler har de nødvendige kjennetegn på en troverdig beretning. Det finnes enda flere grunner til å tro på disse bibelske beretningene. Når Bibelen forteller om en hendelse, opplyser den ofte om tid og sted og om navnene på de personene som er inne i bildet. Selv kritikere av Bibelen er blitt overrasket over dens nøyaktighet når det gjelder historiske detaljer. Hundrevis av bibelske profetier er blitt oppfylt, selv i minste detalj. Bibelen inneholder dessuten mange råd om hvordan man kan få et godt forhold til andre – råd som har vært til hjelp for mennesker i alle aldere og livssituasjoner. Når det gjelder mellommenneskelige forhold, har Bibelens råd vist seg å være uten sidestykke.

Det kan være at du ennå ikke har full tillit til Bibelen. Men hvorfor ikke ta deg tid til å undersøke den grundigere? Jo mer du blir kjent med Bibelen, desto større tillit vil du få til den. (Johannes 17:17) Du vil bli klar over at du kan stole på det den forteller om mirakler som skjedde i fortiden. Når du får tro på disse beretningene, vil du ha et godt grunnlag for å ha tillit til det Bibelen sier vil skje i nær framtid.

[Bilde på side 7]

Jesu motstandere drog ikke i tvil at Lasarus hadde vært død