Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor være interessert i mirakler?

Hvorfor være interessert i mirakler?

 Hvorfor være interessert i mirakler?

«Mirakler bryter per definisjon med vitenskapens prinsipper.» – RICHARD DAWKINS, TIDLIGERE PROFESSOR I OFFENTLIG FORSTÅELSE AV VITENSKAP.

«Å tro på mirakler er helt logisk. De er langt fra en belastning for religiøs tro, men er tegn på at Gud elsker sitt skaperverk og fortsatt engasjerer seg i det.» – ROBERT A. LARMER, PROFESSOR I FILOSOFI.

«TROR du på mirakler?» Som det framgår av de ovenstående uttalelsene, varierer folks meninger om dette spørsmålet betraktelig. Hva ville du svare?

Du nøler kanskje med å svare: «Ja, jeg tror på mirakler.» Du føler kanskje at hvis du gjorde det, ville det antyde at du er litt overtroisk eller ikke særlig opplyst. Det er mange som føler det slik.

På den annen side kan det være at du faktisk tror på mirakler. Du tror kanskje på de miraklene som det står om i Bibelen, for eksempel det at Moses fikk Rødehavet til å dele seg. Du tror kanskje også at det skjer mirakler i vår tid. En bok som nylig er blitt utgitt om dette emnet, viser at «en betydelig del av befolkningen i den vestlige verden – for eksempel omkring tre fjerdedeler av innbyggerne i USA og 38 prosent av innbyggerne i Storbritannia – fortsatt tror på mirakler». (The Cambridge Companion to Miracles, redigert av Graham H. Twelftree) Og det er ikke bare kristne som tror på mirakler. Ifølge Britannica Encyclopedia of World Religions er troen på mirakuløse hendelser «et trekk ved praktisk talt alle religioner».

Eller du tilhører kanskje en tredje gruppe, som svarer: «Jeg vet ikke, og spørsmålet interesserer meg ikke. Det skjer ikke mirakler i mitt liv!» Hvorfor skulle du egentlig være interessert i mirakler?

 Forestill deg denne situasjonen: Du har en uhelbredelig sykdom. Hvis du kom over en artikkel i et ansett medisinsk tidsskrift om en ny medisin som muligens kunne kurere sykdommen din, ville det ikke da være verdt å bruke i hvert fall litt tid og krefter på å undersøke fakta? Som en parallell til dette lover Bibelen at det snart vil finne sted noen fantastiske mirakler, og at de vil berøre livet til hvert eneste menneske på jorden. Ville det ikke være verdt å bruke litt tid og krefter på å finne ut om dette løftet er pålitelig?

Men før vi ser nærmere på hva disse lovte miraklene dreier seg om, skal vi imøtegå tre vanlige innvendinger når det gjelder mirakler.

[Ramme på side 3]

HVA ER ET MIRAKEL?

Det er en hendelse som ikke kan forklares ved hjelp av kjente menneskelige krefter eller av naturkrefter, og som vanligvis tilskrives en eller annen overnaturlig makt.