Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor har Han som hører bønner, tillatt lidelser?

Hvorfor har Han som hører bønner, tillatt lidelser?

 Hvorfor har Han som hører bønner, tillatt lidelser?

SOM vi har vært inne på, tviler noen på at det finnes en Gud, selv om de kanskje ber. Hvorfor tviler de? Kanskje fordi de ser så mye nød og lidelse i verden. Har du noen gang lurt på hvorfor Gud tillater lidelser?

Skapte Gud virkelig menneskene slik de er nå – ufullkomne og utsatt for lidelser? Det ville være vanskelig å respektere en gud som hadde til hensikt å la mennesker lide. Men tenk over dette: Hvis du stod og beundret en ny bil og så tok en tur rundt den og oppdaget at den hadde en skade på den andre siden, ville du da tenke at fabrikanten hadde laget den slik? Selvfølgelig ikke! Du ville gå ut fra at fabrikanten hadde laget den «perfekt», og at det måtte være en annen eller noe annet som hadde vært årsak til skaden.

Når vi beundrer den imponerende orden og design i naturen rundt oss og så observerer kaoset og det moralske forfallet i menneskeverdenen, hvilken konklusjon trekker vi da? Bibelen lærer at Gud skapte de to første menneskene fullkomne, eller perfekte, men at de senere selv var årsak til at de fikk en skade. (5. Mosebok 32:4, 5) Den gode nyheten er at Gud har lovt å reparere skaden – å sørge for at mennesker som er lydige mot ham, oppnår fullkommenhet. Men hvorfor har han ventet så lenge?

Hvorfor så lenge?

Grunnen har å gjøre med spørsmålet om hvem som skal styre over menneskeheten. Det har aldri vært Jehova Guds hensikt at vi mennesker skulle styre oss selv. Han skulle være deres Hersker. Bibelen sier: «Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) De første menneskene valgte  sørgelig nok å gjøre opprør mot Guds styre. Deres lovløse handling gjorde dem til syndere. (1. Johannes 3:4) Som følge av dette mistet de sin fullkommenhet og var årsak til at de selv og etterkommerne deres fikk en skade.

I tusener av år har Jehova latt menneskene få styre seg selv. Men historien har vist at vi mennesker ikke har evnen til å gjøre det – den viser at alle menneskelige styresmakter har vært årsak til lidelser. Ingen regjering har noen gang klart å gjøre slutt på all krig, kriminalitet, urettferdighet og sykdom.

Hvordan vil Gud rette opp skaden?

Bibelen lover at Gud snart skal innføre en rettferdig, ny verden. (2. Peter 3:13) Bare de som av egen fri vilje velger å vise både hverandre og Gud kjærlighet, vil få leve i den. – 5. Mosebok 30:15, 16, 19, 20.

Bibelen sier også at det om kort tid vil komme en dag da mennesker skal dømmes, og at Gud da skal fjerne lidelser og dem som er årsak til lidelser. (2. Peter 3:7) Deretter vil den Herskeren som Gud har utpekt, Jesus Kristus, styre over mennesker som ønsker å være lydige mot Gud. (Daniel 7:13, 14) Hva vil Jesu styre utrette? Bibelen sier: «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:11.

Som Konge i himmelen skal Jesus rette opp den skaden – sykdom, aldring og død innbefattet – som ble resultatet da de første menneskene gjorde opprør mot Jehova, «livets kilde». (Salme 36:9) Jesus vil helbrede alle som godtar hans kjærlige styre. Under hans styre vil disse bibelske løftene bli oppfylt:

 ▪ «Ingen innbygger skal si: ’Jeg er syk.’» – Jesaja 33:24.

▪ «[Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:4.

Er det ikke oppmuntrende å vite at Gud snart skal oppfylle sitt løfte om å gjøre fullstendig slutt på nød og lidelser? I mellomtiden trenger vi ikke å miste tilliten til at han hører våre bønner, bare fordi han for tiden tillater lidelser.

Gud er der og kan høre deg. Han lytter også når du gir uttrykk for smerte og sorg. Og han ønsker inderlig at du skal få oppleve den tiden da både din tvil og alt vondt du kan ha opplevd, vil være borte.