Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Coverdale og den første trykte utgaven av hele Bibelen på engelsk

Coverdale og den første trykte utgaven av hele Bibelen på engelsk

 Coverdale og den første trykte utgaven av hele Bibelen på engelsk

DEN første trykte utgaven av hele Bibelen på engelsk inneholdt ingen indikasjon på hvem som utgav den. Men den var oversatt av Miles Coverdale og ble utgitt i 1535. På den tiden var hans venn William Tyndale i fengsel på grunn av det arbeidet han hadde gjort i forbindelse med oversetting av Bibelen. Tyndale ble henrettet året etter.

En del av Coverdales oversettelse var bygd på Tyndales arbeid. Hvordan klarte Coverdale å få trykt sin oversettelse og å unngå å bli henrettet, når andre av datidens bibeloversettere måtte bøte med livet? Hva fikk Coverdale til slutt utrettet?

Hvordan det hele begynte

Miles Coverdale var født i Yorkshire i England, sannsynligvis i 1488. Han studerte ved Cambridge universitet og ble ordinert som katolsk prest i 1514. Hans interesse for reformer ble vakt av hans åndelige veileder, Robert Barnes. I 1528 flyktet Barnes til kontinentet. Tolv år senere sørget kirkeledere for at denne reformatoren ble brent på bålet.

I 1528 hadde Coverdale i sine prekener i kirken begynt å ta til orde mot slik ubibelsk katolsk praksis som bruk av bilder i tilbedelsen, skriftemål og messefeiring. Fordi hans liv da var i fare, forlot han England og drog til kontinentet, der han ble værende i omkring sju år.

I Hamburg samarbeidet Coverdale med William Tyndale om å realisere et ønske de begge hadde – å lage en bibel som kunne leses av vanlige mennesker. I den perioden lærte Coverdale mye av Tyndale om den vanskelige kunsten å oversette Bibelen.

Tidene forandrer seg

I mellomtiden var forholdene i England i ferd med å forandre seg. I 1534 gjorde Henrik VIII åpent opprør mot pavens myndighet. Han stilte seg også velvillig til tanken om å gjøre Bibelen tilgjengelig for folket på engelsk. Det ble Coverdale som påtok seg denne oppgaven. Coverdale var en mester når det gjaldt å uttrykke seg godt på engelsk, men hadde ikke de samme språkkunnskapene som sin venn og mentor, Tyndale, som behersket både hebraisk og gresk. Coverdale reviderte Tyndales oversettelse ved å gjøre bruk av latinske og tyske oversettelser.

Coverdales bibel ble trykt på kontinentet i 1535, året før Tyndale ble henrettet. Den inneholdt en ærbødig, til dels smigrende dedikasjon til kong Henrik. Coverdale forsikret kongen om at bibelen ikke inneholdt Tyndales fotnoter, som ble betraktet som kontroversielle fordi de blant annet henledet oppmerksomheten på ubibelske lærepunkter i den katolske kirke. Kongen gav derfor sitt samtykke til at den ble trykt. Tidens strømninger hadde begynt å gå i en ny retning.

I 1537 ble det trykt to nye utgaver av Coverdales bibel i England. Det samme året ble en bibelutgave som ble kalt «Matthew’s Bible», trykt på kontinentet, nærmere bestemt i Antwerpen  (i det som nå er Belgia). Den utgjorde en kombinasjon av Tyndales og Coverdales oversettelser og var godkjent av kong Henrik.

Kongens fremste rådgiver, Thomas Cromwell, som ble støttet av Cranmer, erkebiskopen av Canterbury, så snart behovet for en revidert utgave av «Matthew’s Bible». Han henvendte seg derfor til Coverdale og bad ham revidere hele teksten på nytt. I 1539 autoriserte kong Henrik denne nye oversettelsen – som på grunn av sin størrelse ble kalt «Great Bible» – og han gav beskjed om at den skulle finnes i kirkene, slik at alle kunne lese i den. Denne bibelen ble mottatt med glede og begeistring i hele landet.

Arven etter Coverdale

Etter at Henrik VIII var død og Edvard VI var blitt konge, ble Coverdale utnevnt til biskop av Exeter i 1551. Men da kong Edvard i 1553 ble etterfulgt på tronen av dronning Maria, som var katolikk, måtte Coverdale flykte og drog til Danmark. Senere flyttet han til Sveits, der han fortsatte sitt arbeid. Han utarbeidet også tre engelske studieutgaver av De kristne greske skrifter («Det nye testamente») med tekst på latin til hjelp for geistlige.

Et uventet trekk ved Coverdales bibel er at den ikke bruker Guds navn, Jehova. Tyndale hadde brukt Guds navn over 20 ganger i sin oversettelse av De hebraiske skrifter («Det gamle testamente»). I sin bok Coverdale and His Bibles skriver J.F. Mozley: «I 1535 bestemte Coverdale seg for å avstå helt fra å bruke ordet [Jehova].» Ikke desto mindre tok han senere med Guds navn, Jehova, tre steder i Great Bible.

Coverdales bibel var imidlertid den første engelske bibelen der tetragrammet (de fire hebraiske bokstavene som utgjør Guds navn) stod øverst på tittelbladet. Interessant nok var dette for øvrig den første bibelen der alle de apokryfiske bøkene var samlet i et tillegg i stedet for å være spredt rundt omkring blant bøkene i De hebraiske skrifter.

Mange av Coverdales særegne ord og uttrykk er blitt brukt av senere oversettere. Et eksempel er uttrykket «dødsskyggens dal» i Salme 23:4, NO. Og når det gjelder det engelske ordet loving-kindness («kjærlig godhet»), som Coverdale bruker i vers 6 i denne salmen, sier professor S.L. Greenslade at det er «et spesielt ord som skulle betegne den kjærlighet Gud har til sitt folk, til forskjell fra kjærlighet i sin alminnelighet og fra barmhjertighet». Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter bruker uttrykket «kjærlig godhet» en rekke steder. I Salme 23:6 er det brukt i en fotnote, mens det står «lojal kjærlighet» i hovedteksten.

Coverdales Great Bible «var høydepunktet i alt det arbeid som var blitt nedlagt for å oversette Bibelen til engelsk, fra den dagen Tyndale påbegynte sin oversettelse av Det nye testamente», sies det i boken The Bibles of England. Det var i høy grad Coverdales oversettelse som bidrog til å gjøre det mulig for engelsktalende mennesker på hans tid å lese Bibelen.

[Bilder på side 11]

Tetragrammet, til venstre, på tittelbladet i 1537-utgaven

[Rettigheter]

Fotokilde: From The Holy Scriptures of the Olde and Newe Testamente With the Apocripha by Myles Coverdale

[Bilderettigheter på side 10]

Fra boken Our English Bible: Its Translations and Translators