Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nøkler til et lykkelig familieliv

Hvordan gjenoppbygge tilliten

Hvordan gjenoppbygge tilliten

Steve *: «Jeg hadde aldri trodd at Jodi kunne være utro. Jeg mistet all tillit til henne. Jeg kan ikke beskrive hvor vanskelig det var for meg å tilgi henne.»

Jodi: «Jeg skjønner hvorfor Steve mistet tilliten til meg. Det tok meg mange år å bevise at jeg angret.»

IFØLGE Bibelen er det opp til den ektefellen som er blitt bedratt, å avgjøre om han eller hun skal gå til det skritt å la seg skille. * (Matteus 19:9) Steve bestemte seg for ikke å skille seg fra sin kone. Han og Jodi ble enige om å gå inn for å redde ekteskapet. Men de fant snart ut at dette innebar mye mer enn bare det å fortsette å leve sammen. Hvordan det? Som kommentarene deres viser, ødela Jodis utroskap all tillit dem imellom. Ettersom gjensidig tillit er helt nødvendig for lykken i et ekteskap, hadde de begge mye å jobbe med.

Hvis du og ektefellen din strever med å redde ekteskapet deres etter et så alvorlig problem som utroskap, sier det seg selv at dette er en stor utfordring. De første månedene etter at det har kommet fram hva som har skjedd, kan være spesielt vanskelige. Men dere kan lykkes! Hvordan kan dere gjenoppbygge tilliten? Den visdom som Bibelen inneholder, kan være til hjelp. Tenk over disse fire forslagene:

1 Vær ærlige mot hverandre.

«Nå som dere har avlagt løgnen, så tal sannhet», skrev apostelen Paulus. (Efeserne 4:25) Løgner, halvsannheter og til og med taushet undergraver tilliten. Det er derfor viktig at dere snakker åpent og ærlig med hverandre.

Det kan være at du og ektefellen din til å begynne med er for opprørt til å kunne snakke om  utroskapen. Men det er viktig at dere etter hvert snakker åpent om det som har skjedd. Dere velger kanskje å la være å snakke om hver eneste detalj, men det er ikke klokt å unngå temaet fullstendig. «I begynnelsen syntes jeg det var utrolig vanskelig og ubehagelig å snakke om saken», sier Jodi. «Det var noe jeg angret dypt og bare ønsket å legge bak meg og glemme.» Men mangelen på kommunikasjon skapte problemer. Hvorfor? Steve sier: «Fordi Jodi ikke ville snakke om det at hun hadde vært utro, var jeg mistenksom hele tiden.» Nå i ettertid sier Jodi: «Det at jeg ikke snakket med mannen min om det, gjorde det vanskelig å reparere skaden.»

Det er ikke til å unngå at det vil gjøre vondt å snakke om utroskapen. Debbie, som opplevde at hennes mann, Paul, var utro med sin sekretær, forteller: «Jeg hadde en masse spørsmål. Hvordan? Hvorfor? Hva snakket de om? Jeg ble et nervevrak, for jeg tenkte på det hele tiden og stilte stadig flere spørsmål etter hvert som ukene gikk.» Paul sier: «Det er klart at av og til når Debbie og jeg snakket sammen, gikk bølgene høyt. Men senere bad vi alltid hverandre om unnskyldning. Disse åpne og ærlige samtalene gjorde at vi ble nærere knyttet til hverandre.»

Hvordan kan du gjøre det mindre vondt å snakke om saken? Husk at målet ditt ikke er å straffe ektefellen din, men å lære av den sørgelige situasjonen og å styrke ekteskapet. Etter at Chul Soo hadde vært utro, så han og hans kone, Mi Young, nærmere på forholdet sitt. «Jeg oppdaget at jeg hadde brukt for mye tid på mine egne interesser», sier Chul Soo. «Jeg hadde også vært altfor opptatt av å gjøre andre til lags og leve opp til deres forventninger. Jeg hadde latt dem få legge beslag på mesteparten av min tid og oppmerksomhet. Det hadde ført til at jeg hadde brukt lite tid sammen med min kone.» Det at Chul Soo innså dette, hjalp både ham og Mi Young til å gjøre forandringer som med tiden bidrog til å styrke ekteskapet deres.

PRØV DETTE: Hvis du er den som har vært utro, bør du ikke komme med bortforklaringer eller legge skylden på ektefellen din. Ta ansvar for dine handlinger og for den skaden du har gjort. Hvis du er den som er blitt bedratt, bør du ikke skrike til ektefellen din eller bruke et grovt språk. Ved å unngå den slags vil du oppmuntre ham eller henne til å fortsette å snakke åpent med deg. – Efeserne 4:32.

2 Samarbeid som et team.

«To er bedre enn én», sier Bibelen. Hvorfor er det slik? «Ettersom de har god lønn for sitt harde arbeid. For hvis en av dem skulle falle, kan den andre reise sin partner opp.» (Forkynneren 4:9, 10) Dette prinsippet er spesielt aktuelt når dere anstrenger dere for å gjenoppbygge tilliten.

Du og din ektefelle kan sammen bekjempe den mistillit som har kommet inn i forholdet deres. Men det er viktig at dere begge er innstilt på å redde ekteskapet. Hvis du prøver å takle situasjonen på egen hånd, kan det være at du skaper enda flere problemer for deg selv. Dere er nødt til å se på hverandre som samarbeidspartnere.

Det var dette Steve og Jodi fant ut. «Det tok tid», sier Jodi, «men Steve og jeg samarbeidet som et team om å bygge opp et solid forhold. Jeg var fast bestemt på at jeg aldri skulle gjøre ham så vondt igjen. Og selv om Steve hadde det vondt, bestemte han seg for ikke å la ekteskapet vårt gå i stykker. Hver dag så jeg etter muligheter til å vise ham lojalitet. Og han viste hele tiden at han var glad i meg. Dette kommer jeg alltid til å være takknemlig for.»

PRØV DETTE: Bestem dere for at dere skal samarbeide som et team om å gjenoppbygge tilliten i ekteskapet.

3 Erstatt gamle vaner med nye.

Etter at Jesus hadde advart tilhørerne sine mot ekteskapsbrudd, kom han med dette rådet: «Hvis nå ditt høyre øye får deg til å snuble, så riv det ut og kast det fra deg.» (Matteus 5:27–29) Hvis du er den som har vært utro, kan du da tenke over om det er noen handlinger eller holdninger som du  for ekteskapets skyld burde ’rive ut og kaste fra deg’?

Det sier seg selv at du må bryte kontakten med den personen du har vært utro med. * (Ordspråkene 6:32; 1. Korinter 15:33) Paul, som er sitert tidligere, forandret arbeidstid og skaffet seg nytt mobiltelefonnummer, slik at han ikke lenger hadde noe med den andre kvinnen å gjøre. Men dette var ikke nok til at all kontakt ble brutt. Paul var så fast bestemt på å gjenvinne sin kones tillit at han skiftet jobb. Han kvittet seg også med mobiltelefonen sin og brukte bare sin kones telefon. Har disse tiltakene vist seg å være anstrengelsene verdt? Hans kone, Debbie, sier: «Det har gått seks år, og likevel blir jeg av og til redd for at hun skal prøve å ta kontakt igjen. Men nå stoler jeg på at Paul ikke vil la seg friste.»

Hvis du er den som har vært utro, kan det være at du også trenger å gjøre forandringer i din personlighet. Det kan for eksempel være at du har en flørtende oppførsel, eller at du liker å fantasere om å ha et romantisk forhold til andre enn ektefellen. I så fall må du ’legge av den gamle personlighet med dens gjerninger’. Erstatt gamle vaner med nye som vil styrke din ektefelles tillit til deg. (Kolosserne 3:9, 10) Har du hatt en oppvekst som gjør at du har vanskelig for å vise hengivenhet? Selv om det til å begynne med føles uvant, så prøv å være raus med dine uttrykk for kjærlighet og med forsikringer om at du er glad i ektefellen din. Steve forteller: «Jodi gav rett som det var, uttrykk for sin hengivenhet ved en liten berøring med hånden, og hun sa ofte at hun var glad i meg.»

Du gjør klokt i å være fullstendig åpen om dine daglige gjøremål, i hvert fall i en periode. Mi Young, som er nevnt tidligere, sier: «Chul Soo gjorde det til en regel å fortelle meg om alt som hadde hendt hver dag, selv de mest uvesentlige ting, i et forsøk på å vise meg at han ikke hadde noe å skjule.»

PRØV DETTE: Spør hverandre hvilke handlinger som kan bidra til å gjenoppbygge tilliten. Lag en liste over dem, og sett dem så ut i livet. På timeplanen deres bør dere også ta med flere aktiviteter som dere kan være sammen om.

4 Finn ut når tiden er inne til å gå videre.

Ikke vær for rask til å tro at tiden er inne til å begynne å leve som om alt var som før. I Ordspråkene 21:5 finner vi denne advarselen: «Enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» Det vil ta tid – kanskje år – å gjenoppbygge tilliten.

Hvis du er den som er blitt bedratt, så gi deg selv tid til å tilgi fullstendig. Mi Young forteller: «Før syntes jeg det var rart hvis en kone ikke kunne tilgi mannen sin hvis han hadde vært utro. Jeg kunne ikke skjønne hvordan hun kunne være så sint så lenge. Men da mannen min hadde vært utro mot meg, skjønte jeg hvorfor det kan være vanskelig å tilgi.» Tilgivelse – og tillit – kommer gjerne gradvis.

Bibelen sier imidlertid at det er «en tid for å lege». (Forkynneren 3:1–3, NO 2011) I begynnelsen føler du det kanskje tryggest å la være å dele dine følelser med ektefellen. Men å fortsette med dette vil ikke hjelpe deg til å gjenoppbygge tilliten til ham eller henne. Hvis dere skal klare å reparere forholdet, må du tilgi og la din tilgivelse komme til uttrykk ved å dele dine innerste tanker og følelser med ektefellen. Du bør også oppmuntre ham eller henne til å dele sine gleder og bekymringer med deg.

Dvel ikke ved følelser som kan gjøre deg bitter. Anstreng deg for å overvinne slike følelser. (Efeserne 4:32) Det kan være til hjelp for deg å meditere over Guds eget eksempel. Jehova Gud følte seg dypt såret når hans tilbedere i det gamle Israel vendte seg bort fra ham. Han sammenlignet faktisk seg selv med en ektemann som er blitt bedratt. (Jeremia 3:8, 9; 9:2) Men han fortsatte ikke å være «harmfull til uavgrenset tid». (Jeremia 3:12) Når hans folk angret oppriktig og vendte tilbake til ham, tilgav han dem.

 Når dere begge er overbevist om at de nødvendige forandringene i forholdet deres er blitt gjort, vil dere etter hvert oppnå en følelse av trygghet. I stedet for å ha all oppmerksomhet rettet mot det å redde ekteskapet kan dere da sammen fokusere på andre mål. Likevel bør dere regelmessig sette av tid til å vurdere om dere fortsatt gjør framskritt. Bli ikke selvtilfreds. Ikke ignorer mindre tilbakeslag, og vis at dere fortsatt er innstilt på å holde sammen. – Galaterne 6:9.

PRØV DETTE: I stedet for å prøve å få ekteskapet deres til å bli slik det en gang var, bør dere se det slik at dere holder på med å bygge opp et nytt og sterkere forhold.

Dere kan lykkes

Hvis dere av og til føler dere usikre på om dere vil klare å redde ekteskapet, så husk dette: Det er Gud som har innstiftet ekteskapsordningen, så med hans hjelp kan dere klare det. (Matteus 19:4–6) Alle de tre parene som er nevnt ovenfor, fulgte Bibelens kloke veiledning og var i stand til å redde ekteskapet sitt.

Det er nå over 20 år siden Steve og Jodi opplevde en krise i ekteskapet. Slik oppsummerer Steve prosessen med å reparere forholdet: «Det var etter at vi begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner, at vi gjorde de forandringene som har hatt størst betydning. Den hjelpen vi fikk, betydde utrolig mye. Den gjorde at vi klarte å komme igjennom en vanskelig tid.» Jodi sier: «Jeg er så takknemlig for at vi ikke gav opp, selv om det var en forferdelig tid. Det at vi har studert Bibelen sammen og har jobbet hardt for å følge det vi har lært, har ført til at vi nå har et veldig godt ekteskap.»

^ avsn. 3 Navnene er forandret.

^ avsn. 5 De som må ta stilling til dette spørsmålet, kan kanskje ha nytte av å lese det som står i Våkn opp! for 22. april 1999, side 6, og Våkn opp! for 8. august 1995, sidene 10, 11.

^ avsn. 17 Hvis det i en periode ikke er mulig å unngå all kontakt (for eksempel på jobben), bør kontakten begrenses til det som er absolutt nødvendig. Du bør bare ha kontakt med vedkommende når det er andre til stede, og når ektefellen din er fullt informert.

SPØR DEG SELV . . .

  • Hvilke grunner hadde jeg for å gå inn for å bevare ekteskapet trass i det som hadde skjedd?

  • Hvilke positive egenskaper kan jeg se hos ektefellen min akkurat nå?

  • Hvordan gav jeg ham eller henne små tegn på kjærlighet den gang vi hadde følge, og hvordan kan jeg gjøre det igjen?