Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nærm deg Gud

Han lønner alle som tjener ham

Han lønner alle som tjener ham

«TUSEN TAKK!» Når vi har gjort en god jobb eller har gitt en gave av hjertet, liker vi å høre at det blir satt pris på. Vi vil gjerne at andre, særlig dem vi er glad i, skal verdsette det vi gjør. Den vi er aller mest glad i, er naturligvis vår Gud, Jehova. Setter han pris på det vi gjør for å tjene ham? La oss se nærmere på hvordan han handlet med Ebed-Melek, en mann som risikerte livet for å redde en av Guds profeter. – Les Jeremia 38:7–13 og 39:16–18.

Hvem var Ebed-Melek? Det ser ut til at han var en embetsmann ved kong Sidkias hoff i Juda. * Ebed-Melek levde samtidig med Jeremia, som Gud sendte for å advare det troløse Juda om dets kommende ødeleggelse. Selv om Ebed-Melek var omgitt av ugudelige fyrster, var han gudfryktig og hadde stor respekt for Jeremia. Ebed-Meleks gode egenskaper ble satt på prøve da onde fyrster falskelig anklaget Jeremia for opprør og kastet ham i en gjørmefylt cisterne for å la ham dø der. (Jeremia 38:4–6) Hva ville Ebed-Melek gjøre?

Ebed-Melek handlet modig og besluttsomt og lot seg ikke stoppe av frykt for hva fyrstene kunne komme til å gjøre for å hevne seg. Han trådte fram for kong Sidkia i all offentlighet og protesterte mot den urettferdige behandlingen av Jeremia. Kanskje han pekte på de skyldige da han sa til kongen: «Disse mennene har handlet ondt . . . mot profeten Jeremia.» (Jeremia 38:9) Sidkia hørte på Ebed-Melek og befalte ham å ta med seg 30 mann og redde Jeremia.

Ebed-Melek viste nå en annen fin egenskap – godhet. Han hentet «noen slitte filler og slitte tøystykker og firte dem med reip ned til Jeremia». Hvorfor filler og tøystykker? Det var for at Jeremia skulle legge dem under armhulene, slik at reipene ikke skulle gnage på huden når han ble heist opp fra gjørmen. – Jeremia 38:11–13.

Jehova så hva Ebed-Melek gjorde. Satte Han pris på det? Gjennom Jeremia fortalte Gud Ebed-Melek at Juda snart skulle bli ødelagt. Gud gav så Ebed-Melek det en bibelkommentator kaller «en femdobbelt garanti for frelse». Jehova sa: «Jeg vil utfri deg . . . du skal ikke bli gitt i hånden på de menn som du er redd for . . . jeg skal med sikkerhet la deg unnslippe . . . for sverdet skal du ikke falle . . . du skal visselig få din sjel som bytte.» Hvorfor lovte Jehova å redde Ebed-Melek? Jehova sa til ham: «Fordi du har satt din lit til meg.» (Jeremia 39:16–18) Jehova visste at Ebed-Melek hadde handlet slik han gjorde, ikke bare fordi han hadde omtanke for Jeremia, men også fordi han satte sin lit til Gud og trodde på ham.

Det er tydelig hva vi kan lære av dette: Jehova setter pris på det vi gjør i tjenesten for ham. Bibelen forsikrer oss om at han legger merke til selv små ting vi gjør i tilbedelsen av ham, når det er motivert av et hjerte fylt av tro. (Markus 12:41–44) Får du lyst til å komme i et nærere forhold til en slik takknemlig Gud? Da kan du ha tillit til at han kommer til å gjøre det som hans eget Ord sier om ham: «Han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» – Hebreerne 11:6.

Forslag til bibellesning i mai:

Jeremia 32 til 50

[Fotnote]

^ avsn. 2 Ebed-Melek blir omtalt som «evnukk». (Jeremia 38:7) Selv om denne betegnelsen rent bokstavelig siktet til en gutt eller en mann som var kastrert, ble den også brukt i videre forstand om embetsmenn som hadde plikter ved kongens hoff.