Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Du kan velge en god framtid – hvordan?

Du kan velge en god framtid – hvordan?

 Du kan velge en god framtid – hvordan?

HVA kan du gjøre for å få et godt liv? Én ting du kan gjøre, er å bruke den enestående evnen du har til å tenke over hvilke følger de avgjørelsene du tar nå, kan få på lang sikt.

Du synes kanskje det er vanskelig å treffe avgjørelser som er til beste for deg i det lange løp. Hvorfor er det slik? Fordi så mange rundt oss har den holdningen at de må få oppfylt alle sine ønsker med én gang. Kanskje du for eksempel er klar over at det å følge Bibelens veiledning kan hjelpe deg til å styrke familiebåndene. (Efeserne 5:22 til 6:4) Men det forutsetter at du regelmessig bruker tid sammen med familien din, samtidig som du står imot press som kan gjøre at du går altfor mye opp i jobben eller blir overdrevent opptatt av avkobling eller underholdning. Som på så mange andre områder i livet må du velge mellom å gjøre det du har mest lyst til her og nå, og å tenke på hva som vil være til beste for deg på lang sikt. Hvordan kan du få styrke til å velge en vis kurs i livet? Her er fire skritt som kan hjelpe deg.

1 Prøv å forutse hva avgjørelsene dine vil føre til

Når du skal treffe en avgjørelse, så vær realistisk når du prøver å forutse hva den vil føre til. Bibelen sier: «Klok er den som har sett ulykken og så skjuler seg.» (Ordspråkene 22:3) Hvis du er ærlig når du vurderer konsekvensene, vil det sannsynligvis motivere deg til å unngå en handlemåte som kan være skadelig. Når du på den annen side ser for deg hvilke gode resultater en klok avgjørelse vil få på lang sikt, kan det gjøre deg mer bestemt på å velge riktig.

Spør deg selv: Hva kan bli følgene av denne avgjørelsen om et år – eller til og med om ti eller tjue år? Hvilken virkning kan den ha på min følelsesmessige og fysiske helse? Hvordan vil det jeg velger, berøre familien min og andre som jeg er glad i? Og enda viktigere: Er avgjørelsen i samsvar med Guds vilje? Hvordan vil den påvirke mitt vennskap med ham? Ettersom Bibelen er inspirert av Gud, kan den hjelpe deg til å forstå hva som er hans vilje, og gjøre deg oppmerksom på farer som du ellers kunne ha oversett. – Ordspråkene 14:12; 2. Timoteus 3:16.

2 Undersøk selv hvilke valgmuligheter du har

Istedenfor å treffe egne avgjørelser er det mange som bare gjør som alle andre. Men det at en bestemt levemåte er vanlig, betyr ikke at den nødvendigvis gir gode resultater. Undersøk selv hvilke valgmuligheter du har. Tenk for eksempel over det Natalie * erfarte. Hun sier: «Jeg ønsket meg et godt ekteskap. Men jeg skjønte at jeg ikke ville få det så lenge jeg levde slik jeg gjorde. Alle vennene mine på college var intelligente unge mennesker. Likevel traff de mange dårlige avgjørelser på det personlige plan. De fikk stadig nye kjærester. Jeg hadde også den ene kjæresten etter den andre. Denne måten å leve på påførte meg stor følelsesmessig smerte.»

Natalie begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Hun  sier: «Blant vitnene så jeg lykkelige unge mennesker og mange som hadde sterke ekteskap. Selv om det ikke var lett for meg, forandret jeg litt etter litt mine verdier og min livsstil.» Hva førte det til? «Jeg hadde alltid ønsket å gifte meg med en som jeg beundret dypt», sier Natalie. «Med tiden giftet jeg meg med en mann som har samme religiøse overbevisning som meg. Jeg føler at Gud har gitt meg et bedre familieliv enn jeg noen gang kunne ha drømt om.»

3 Tenk langsiktig

Noe annet som kan hjelpe deg til ikke å tenke kortsiktig, er at du har et klart bilde av hva slags framtid du ønsker deg, og en plan for hvordan du skal oppnå den. (Ordspråkene 21:5) Tenk lenger enn til de 70–80 årene som et menneske vanligvis lever. Se isteden for deg den evige framtiden som Bibelen beskriver, og at du opplever den.

Bibelen forklarer at Gud ved hjelp av Jesu Kristi gjenløsningsoffer har gjort det mulig for mennesker å oppnå evig liv. (Matteus 20:28; Romerne 6:23) Gud lover at hans opprinnelige hensikt med menneskene og jorden snart skal bli gjennomført. De som elsker Gud, vil få mulighet til å leve evig i det gjenopprettede paradiset på jorden. (Salme 37:11; Åpenbaringen 21:3–5) Du kan få oppleve en slik framtid hvis du tenker langsiktig.

4 Arbeid for å nå målene dine

Hva kan du gjøre for å få oppleve denne framtiden? Begynn med å tilegne deg kunnskap om Gud. (Johannes 17:3) Nøyaktig bibelkunnskap vil styrke din tillit til at Guds løfter for framtiden kommer til å bli oppfylt. En slik tro kan gi deg den styrke du trenger for å gjøre de forandringene som er nødvendige for at du skal bli godkjent av Gud.

Tenk på det Michael forteller: «Jeg begynte å misbruke alkohol og narkotika da jeg var 12 år. Jeg var med i en gjeng og regnet med at jeg kom til å dø før jeg var 30. Jeg var så sint og fortvilet at jeg flere ganger prøvde å ta livet mitt. Jeg håpet at livet skulle ha en dypere mening, men jeg klarte ikke å finne den.» Mens Michael fortsatt gikk på skolen, begynte et av de andre gjengmedlemmene å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner. Michael begynte også å gjøre det.

Det Michael lærte ut fra Bibelen, forandret hans syn på framtiden. «Jeg lærte at jorden i framtiden skal bli et paradis, og at menneskene skal leve sammen i fred, uten bekymringer. Jeg begynte å se på dette som min framtid. Det ble et mål for meg å bygge opp et godt vennskap med Jehova. Men det gikk litt opp og ned. Selv etter at jeg hadde begynt å studere Bibelen, drakk jeg meg full noen ganger. Og jeg innledet et forhold til en jente.»

Hva var det som hjalp Michael til ikke å gi opp selv om han fikk tilbakefall, og hvordan klarte han å forandre sin levemåte? Han sier: «Han som studerte Bibelen med meg, oppmuntret meg til å lese i Bibelen hver dag og å være sammen med andre som ønsket å gjøre Guds vilje. Jeg innså at de andre i gjengen fortsatt påvirket meg. Selv om de hadde vært som en familie for meg, brøt jeg båndene med dem.»

Michael satte seg kortsiktige mål og begynte å prioritere på en slik måte at han kunne nå sitt viktigste mål, nemlig å innrette livet sitt etter Guds normer. Du kan gjøre det samme. Skriv ned både ditt langsiktige mål og de skrittene som kan hjelpe deg til å nå målet. Fortell slike som vil støtte deg, om hvilke mål du har satt deg, og be dem hjelpe deg til å følge med på de framskrittene du gjør.

Du bør ikke utsette å lære om Gud og å leve etter den veiledningen han gir. Gjør noe nå for å bygge opp din kjærlighet til Gud og hans Ord, Bibelen. Guds Ord sier om en som anvender Bibelens prinsipper: «Alt det han gjør, skal lykkes.» – Salme 1:1–3.

[Fotnote]

^ avsn. 8 Navnene i denne artikkelen er forandret.