Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

’Ikke en del av verden’

’Ikke en del av verden’

 ’Ikke en del av verden’

«Verden har hatet dem, fordi de ikke er en del av verden.» – JOHANNES 17:14.

Hva det betyr: Ettersom Jesus ikke var en del av verden, inntok han en nøytral holdning til datidens sosiale og politiske konflikter. Han sa: «Hvis mitt rike var en del av denne verden, ville mine tjenere ha kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke herfra.» (Johannes 18:36) Han oppfordret dessuten sine etterfølgere til å ta sterk avstand fra holdninger, tale og oppførsel som blir fordømt i Guds Ord. – Matteus 20:25–27.

Hvordan de første kristne levde opp til dette: Religionsskribenten Jonathan Dymond skrev om de første kristne at de «nektet å delta i [krig], uansett hvilke følger det fikk, enten det nå var hån, fengsling eller død». De ville heller lide ondt enn å gå på akkord med sitt nøytrale standpunkt. De skilte seg også ut ved sine moralnormer. Det ble sagt til dem: «Fordi dere ikke fortsetter å løpe med dem i dette løp ut i den samme sump av utsvevelser, undrer de seg og fortsetter å spotte dere.» (1. Peter 4:4) Historikeren Will Durant skrev at de kristne «plaget den nytelsessyke, hedenske verden med sin fromhet og anstendighet».

Hvem følger dette mønsteret i vår tid? Når det gjelder kristen nøytralitet, hevder New Catholic Encyclopedia: «Å nekte å gjøre militærtjeneste av samvittighetsgrunner er moralsk uforsvarlig.» Avisen Reformierte Presse skriver at ifølge en rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen African Rights om folkemordet i Rwanda i 1994 var alle trossamfunn involvert, «bortsett fra Jehovas vitner».

En lærer på en videregående skole som uttalte seg om nazistenes holocaust, syntes det var trist at «ingen gruppe eller organisasjon av vanlige borgere tok bladet fra munnen når det gjaldt de mange løgnene og grusomhetene og de redslene de førte med seg». Etter at han hadde konferert med USAs holocaustmuseum (United States Holocaust Memorial Museum), skrev han: «Nå har jeg fått svar på det jeg lurte på.» Han hadde funnet ut at Jehovas vitner stod fast for sin tro trass i den harde behandlingen de ble utsatt for.

Og hvem følger Bibelens moralnormer? «De fleste av dagens unge voksne katolikker er uenige i kirkens lære når det gjelder for eksempel samboerskap [og] sex før ekteskapet», skriver bladet U.S. Catholic. Bladet siterer en diakon som sier: «Jeg ser at en stor prosentdel – godt over 50 prosent, vil jeg tro – allerede lever sammen når de kommer for å gifte seg.» The New Encyclopædia Britannica bemerker at Jehovas vitner «holder fast ved høye moralnormer i sin oppførsel».