Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Lær av Guds Ord

Hvordan bør vi minnes Jesu død?

Hvordan bør vi minnes Jesu død?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har lurt på, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvordan skal Jesu død minnes?

Jesus sa til sine etterfølgere at de skulle minnes hans død ved å holde et symbolsk måltid hvor de brukte brød og vin. Brødet står for Jesu legeme, og vinen står for hans blod. – Les Lukas 22:19, 20.

Det brødet Jesus brukte, var usyret, uten gjær eller surdeig. I Bibelen står surdeig ofte for synd. Brødet var derfor et passende symbol på Jesu fullkomne legeme. Han gav sitt legeme som et offer, noe som førte til at det ble slutt på de dyreofrene som ble frambåret under Moseloven. (Hebreerne 10:5, 9, 10) Vinen var et symbol på Jesu dyrebare blod som ble utgytt som et offer for våre synder. – Les 1. Peter 1:19; 2:24; 3:18.

2. Når skal vi minnes Jesu død?

Jesus døde på den jødiske påskedagen, den 14. nisan. Det jødiske døgnet begynner ved solnedgang. Kvelden før Jesus døde, spiste han påskemåltidet sammen med sine apostler og innstiftet deretter et nytt minnemåltid, et måltid til minne om hans død. – Les Lukas 22:14, 15.

Det som Guds folk i vår tid kommer sammen for å minnes, er derfor det Gud sørget for gjennom Jesus for å frigjøre hele verden fra synd og død. (2. Mosebok 12:5–7, 13, 17) Akkurat som påsken ble holdt én gang i året, blir høytiden til minne om Jesu død holdt én gang i året, etter solnedgang den 14. nisan ifølge Bibelens månekalender. – Les Johannes 1:29.

 3. Hvem bør forsyne seg av brødet og vinen?

Da Jesus rakte vinen til sine etterfølgere, sa han: «Dette beger betyr den nye pakt.» (1. Korinter 11:25) Den nye pakt erstattet den mosaiske lovpakt, der Jehova Gud hadde lovt israelittene at de skulle bli hans folk hvis de adlød ham. (2. Mosebok 19:5, 6) Men israelittene adlød ikke Gud. Det var derfor han traff tiltak for en ny pakt. – Les Jeremia 31:31.

Ved hjelp av den nye pakt bringer Jehova velsignelser til mange gjennom noen få. De som er med i pakten, er få, bare 144 000. Gjennom dem kommer imidlertid millioner fra alle nasjoner til å bli velsignet med evig liv under paradisiske forhold her på jorden. Noen som er med i den nye pakt, tjener Jehova på jorden i dag. Det er bare disse som med rette forsyner seg av brødet og vinen. – Les Lukas 12:32; Åpenbaringen 14:1, 3.

4. Hvordan kan det være til hjelp for oss å være til stede på minnehøytiden?

Den årlige høytiden til minne om Jesu død øker vår verdsettelse av den store kjærlighet Jehova har vist oss mennesker. Han sendte sin Sønn for at han skulle dø til soning for våre synder. Når vi er til stede på minnehøytiden, bør vi derfor reflektere over hva Jesu død innebærer for oss. Vi bør tenke over hvordan vi kan vise at vi setter pris på det Jehova og Jesus har gjort for oss. – Les Johannes 3:16; 2. Korinter 5:14, 15.

Flere opplysninger finnes på sidene 206–208 i denne boken, Hva er det Bibelen egentlig lærer?, som er utgitt av Jehovas vitner.