Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva er galt med spiritisme?

Hva er galt med spiritisme?

 Hva er galt med spiritisme?

Helt siden ungdommen hadde Barbara * sett syner og hørt stemmer og vært overbevist om at hun hadde kontakt med avdøde slektninger. Hun og mannen hennes, Joachim, leste bøker om det okkulte og ble drevne når det gjaldt å lese tarotkort. Kortene viste at paret ville komme til å tjene store penger, og det gjorde de faktisk. En dag fikk de imidlertid en advarsel – kortene viste at de ville få besøk av noen farlige mennesker, og fortalte dem hvordan de skulle beskytte seg.

SELV om troen på det okkulte kan virke gammeldags, er interessen for det paranormale utbredt. Mennesker verden over går med amuletter, bruker ouijabrett og rådfører seg med spiritistiske medier, eller åndemedier, for å få rede på sin skjebne eller beskytte seg mot onde ting. I en artikkel med tittelen «Laptop og Lucifer» skriver det tyske bladet Focus: «Internett gir heksescenen nytt oppsving.»

Visste du at Bibelen omtaler spiritisme? Det den sier om emnet, vil kanskje overraske deg.

Hva Bibelen sier om spiritisme

Den loven Jehova Gud gav sitt folk i det gamle Israel, sa: «Det skal ikke finnes hos deg . . . noen som driver med spådomskunst, noen som utøver magi, eller noen som ser etter varsler, eller en trollmann eller noen som binder andre med et trylleformular, eller noen som rådspør et åndemedium, eller noen som har som yrke å forutsi begivenheter, eller noen som spør de døde. For enhver som gjør disse ting, er en vederstyggelighet for Jehova.» (5. Mosebok 18:10–12) Hvorfor var Jehovas lov så streng når det gjaldt spiritistiske handlinger?

I likhet med det paret som ble nevnt innledningsvis, tror mange at de levende kan kommunisere med de døde, og at opplysninger man får ved hjelp av okkulte handlinger, skriver seg fra de døde. Slike oppfatninger har sin rot i noe som mange religioner lærer – at døde mennesker lever videre i åndeverdenen. Bibelen, derimot, sier klart og tydelig: «De døde vet slett ingen ting.» (Forkynneren 9:5) Den beskriver de døde som om de var i dyp  søvn, fullstendig uvitende om hva som foregår rundt dem. * (Matteus 9:18, 24; Johannes 11:11–14) Men du spør kanskje: Hvis det er slik, hvordan skal vi da forklare folks paranormale opplevelser? Hvem er det folk egentlig kommuniserer med når de tror at de har kontakt med de døde?

Kommunikasjon med åndeverdenen

Jesus hadde kontakt med åndeverdenen da han var på jorden, noe evangelieberetningene viser. Markus 1:23, 24 forteller at ’en uren ånd’ sa til Jesus: «Jeg vet godt hvem du er.» Åndene vet uten tvil hvem du er også. Men vet du hvem de er?

Før Gud skapte menneskene, skapte han en mengde åndesønner, eller engler. (Job 38:4–7) Englene er en høyere livsform enn mennesker. (Hebreerne 2:6, 7) De er mektige og svært intelligente, og de ble skapt for å gjøre Guds vilje. Salmisten sang: «Velsign Jehova, dere hans engler, veldige i kraft, dere som fullbyrder hans ord.» – Salme 103:20.

Bibelen viser at noen av englene med tiden innledet kontakt med mennesker på måter som de ikke hadde rett til. Hva var hensikten med det? Den første som gjorde det, benyttet seg av bedrag for å lede de første menneskene, Adam og Eva, bort fra deres Gud og Skaper. Derved gjorde han seg selv til Satan Djevelen, en baktaler og motstander av Gud. – 1. Mosebok 3:1–6.

Senere forlot andre engler «sin egen, rette bolig» i himmelen, ikledde seg menneskelige legemer og begynte å leve sammen med vakre kvinner på jorden. (Judas 6; 1. Mosebok 6:1, 2) Disse frafalne englene og deres bastardavkom terroriserte menneskeheten, og det i den grad at jorden ble «full av vold». Du er sannsynligvis kjent med Bibelens beretning om hvordan Gud gjorde ende på denne voldelige og onde generasjonen ved hjelp av vannflommen på Noahs tid. – 1. Mosebok 6:3, 4, 11–13.

Flomvannet tvang åndene til å dematerialisere seg og vende tilbake til åndeverdenen. Men Skaperen lot dem ikke få vende tilbake til sin opprinnelige «bolig». De ble i stedet fornedret til en tilstand som blir kalt «det tykke mørkes huler». (2. Peter 2:4, 5) Bibelen omtaler opprørske engler som demoner. (Jakob 2:19) Det er de som står bak spiritisme.

Hva demonene ønsker

De onde åndene som kommuniserer med mennesker, har først og fremst som mål å avlede folks oppmerksomhet fra tilbedelsen av den sanne Gud, Jehova. De evner eller krefter de som driver med okkulte ting, hevder at de har, tjener derfor rett og slett til å distrahere folk og hindre dem i å få nøyaktig kunnskap om Gud og et nært forhold til ham.

Hva det andre målet demonene har, går ut på, framgår av det som Satan, deres leder, forsøkte å få Jesus til å gjøre. Satan tilbød Jesus «alle verdens riker og deres herlighet». Hva ville Satan ha til gjengjeld? Han sa: «Alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og foretar en tilbedelseshandling overfor meg.» Ja, Satan og demonene ønsker å bli tilbedt. Men Jesus avviste tanken på å svikte Gud og den sanne tilbedelse. – Matteus 4:8–10.

Onde ånder kommer sjelden med slike direkte tilbud  i vår tid. De forsøker i stedet å villede dem som ikke er på vakt, ved hjelp av tilsynelatende harmløse midler, for eksempel krystallkuler, kaffegrut, teblad, tarotkort, pendler og horoskoper. La deg ikke lure av slike ting! De er ikke nøkler til det ukjente ved hjelp av en eller annen mystisk kraft. Onde ånder bruker det at folk er fascinert av det okkulte, for å lure og villede dem, slik at de ikke skal tilbe Jehova. Når dette ikke fører fram, plager de onde åndene ofte dem som er blitt fanget i deres nett. Hvis det er slik i ditt tilfelle, hva kan du da gjøre for å frigjøre deg fra deres innflytelse?

Hvordan bli frigjort fra spiritismens grep

Vær klar over at ånder som kommuniserer med mennesker, er fiender av Gud og dømt til undergang. (Judas 6) De er løgnere og bedragere, som gir seg ut for å være avdøde personer. Hvordan ville du føle det hvis du fant ut at en som du trodde var din venn, var en bedrager og bare var interessert i å få deg bort fra det som var til ditt beste? Hvordan ville du reagere hvis du oppdaget at du uten å være klar over det var blitt venner med en seksuell overgriper på Internett? Å falle i klørne på demonene er langt farligere. Du er nødt til å gjøre alt du kan for å bryte kontakten. Hva kan du gjøre?

Da noen innbyggere i det gamle Efesos hadde fått vite hva Skriftene lærer om okkultisme, skjønte de at de måtte ødelegge sine bøker om magiske kunster, selv om de var verd mange penger. De «brente dem opp framfor alle». (Apostlenes gjerninger 19:19, 20) I vår tid omfatter ting som har tilknytning til det okkulte, ikke bare bøker, amuletter, ouijabrett og lignende, men også stoff fra elektroniske kilder. Hold deg unna alt som kan se ut til å ha tilknytning til spiritisme og andre former for okkultisme.

Tenk igjen på Joachim og Barbara, det paret som er omtalt i begynnelsen av artikkelen. Ut fra tarotkortene trakk de den slutning at de ville få besøk av noen farlige mennesker, og at de verken skulle høre på dem eller ta imot noe av dem. Men da Connie og Gudrun, to av Jehovas vitner, kom på døren deres og sa at de var ute med et godt budskap om Gud, bestemte Joachim og Barbara seg for å høre på dem. Samtalen kom inn på spiritisme, og Connie og Gudrun gav konkret informasjon om hva Bibelen sier om dette emnet. Disse fire begynte å ha regelmessige bibelske drøftelser.

Joachim og Barbara bestemte seg snart for å bryte all kontakt med demonene. Vitnene forklarte at åndene sannsynligvis ikke ville like det. Og Joachim og Barbara opplevde virkelig en vanskelig tid og ble utsatt for skremmende angrep fra demonene. I en periode var de redde hver natt inntil de flyttet inn i et annet hus, hvor de ble mindre plaget. Under hele denne prøvelsen satte dette paret sin lit til det som står i Filipperne 4:13: «Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.» Jehova velsignet deres besluttsomhet, og åndene sluttet etter hvert å plage dem. I dag er Joachim og Barbara lykkelige tilbedere av den sanne Gud, Jehova.

Bibelen kommer med denne oppfordringen til alle som ønsker å ha Jehovas velsignelse: «Underordne dere . . . under Gud; men stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere. Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» (Jakob 4:7, 8) Jehova Gud både kan og vil hjelpe deg til å bli frigjort fra demonenes innflytelse hvis du ønsker det. Når Joachim og Barbara nå ser tilbake på hvordan de ble frigjort fra spiritismens grep, kan de si med salmisten: «Min hjelp kommer fra Jehova.» – Salme 121:2.

[Fotnoter]

^ avsn. 2 Navnene er forandret.

^ avsn. 7 En detaljert redegjørelse for de dødes tilstand blir gitt i kapittel 6, «Hvor er de døde?», i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

[Uthevet tekst på side 21]

Alt som har tilknytning til okkultisme, hindrer mennesker i å ha et godt forhold til Gud

[Uthevet tekst på side 22]

«Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – JAKOB 4:8