Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Våre lesere spør . . .

Er treenighetslæren bibelsk?

Er treenighetslæren bibelsk?

▪ Treenighetslæren er blitt definert på flere måter. Ifølge Den athanasianske trosbekjennelse, for eksempel, finnes det tre guddommelige personer (Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd), og det sies at alle tre er evige og allmektige, at ingen av dem er større eller mindre enn noen av de andre, at alle tre er Gud, og at de til sammen likevel bare er én Gud. Er dette en bibelsk lære?

Vanligvis blir Matteus 28:19 sitert til støtte for denne læren. Ifølge dette skriftstedet sa Jesus: «Gå derfor og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.» Både Faderen, Sønnen og den hellige ånd er riktignok nevnt her. Men det sies ikke noe om at de er én. Jesus gav sine jødiske etterfølgere i oppdrag å undervise og døpe mennesker i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Hva trodde jødene som nasjon betraktet?

Da Israel fikk lovpakten, som er en del av Bibelen, ble det sagt til denne nasjonen: «Du skal aldri ha noen andre guder imot mitt ansikt.» (5. Mosebok 5:7) Hvor mange personer var det som snakket her? I 5. Mosebok 6:4 sies det klart og tydelig: «Hør, Israel: Jehova vår Gud er én Jehova» – ikke tre i én. Israelittene var nettopp blitt utfridd fra Egypt, der man tilbad Osiris, Isis og Horus (vist til venstre) – én av en rekke triader av guder. Israelittene fikk derfor befaling om å tilbe bare én Gud. Hvor viktig var det at de forstod denne befalingen? Rabbineren dr. J.H. Hertz sier: «Denne opphøyde erklæringen om absolutt monoteisme var en krigserklæring mot all polyteisme . . . Samtidig utelukker Sjema den kristne trosbekjennelses treenighet som en vanhelligelse av Guds enhet.» *

Siden Jesus var jøde av fødsel, var han blitt opplært til å følge denne befalingen. Da han etter at han var blitt døpt, ble fristet av Djevelen, sa han: «Gå bort, Satan! For det står skrevet: ’Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.’» (Matteus 4:10; 5. Mosebok 6:13) Vi kan lære minst to ting av denne hendelsen. For det første forsøkte Satan å friste Jesus til å tilbe ham, et forsøk som ville ha vært absurd hvis Jesus var den samme som Gud. For det andre gjorde Jesus det klart at det bare er én Gud som skal tilbes, da han sa «bare ham», ikke «oss», noe han ville ha sagt hvis han var en del av en treenighet.

Når mennesker får nøyaktig kunnskap om Gud og ønsker å tjene ham, blir de døpt «i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn». (Matteus 28:19) De forstår og anerkjenner den myndighet Jehova har, og den rolle Jesus Kristus har i gjennomføringen av Jehovas hensikt. (Salme 83:18; Matteus 28:18) De er også innforstått med hvordan den hellige ånd, Guds virksomme kraft, virker. – 1. Mosebok 1:2; Galaterne 5:22, 23; 2. Peter 1:21.

Læren om treenigheten har skapt forvirring i hundrevis av år. Jesus, derimot, gav sine etterfølgere åndelig opplysning og ledet dem til «den eneste sanne Gud», Jehova. – Johannes 17:3.

[Fotnote]

^ avsn. 5 Bekjennelsen av at Gud er én, slik det blir uttrykt i Sjema, en bønn som er basert på 5. Mosebok 6:4, er en sentral del av gudstjenesten i synagogen.

[Bilderettigheter på side 23]

Musée du Louvre, Paris