Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er alle «kristne» kristne?

Er alle «kristne» kristne?

 Er alle «kristne» kristne?

HVOR mange kristne finnes det? Ifølge Atlas of Global Christianity var det i 2010 nesten 2,3 milliarder kristne verden over. Men den samme publikasjonen viser også at disse er tilsluttet over 41 000 trossamfunn – som alle har sine egne læresetninger og leveregler. Stilt overfor denne forbløffende mengden av «kristne» trossamfunn er det forståelig at noen iakttakere blir forvirret eller til og med desillusjonert. De tenker kanskje: Er alle som kaller seg kristne, virkelig kristne?

La oss se saken fra en annen synsvinkel. En reisende som skal krysse en landegrense, må som regel legge fram legitimasjon, vanligvis pass, som bekrefter hans identitet og statsborgerskap – at han er den han gir seg ut for å være. På lignende måte må en sann kristen gjøre mer enn bare å si at han tror på Kristus. Han må ha noe som beviser hans kristne identitet. Hva kan det være?

Betegnelsen «kristen» ble tatt i bruk en tid etter år 44. Bibelskribenten Lukas sier i sin historiske beretning: «Det var i Antiokia at disiplene ved guddommelig forsyn først ble kalt kristne.» (Apostlenes gjerninger 11:26) De som ble kalt kristne, var Kristi disipler. Hva er det som gjør en person til en disippel av Jesus Kristus? Et bibelsk oppslagsverk sier: «Det at han følger Jesus som en av hans disipler, vil si at han uforbeholdent ofrer hele livet sitt . . . og gjør det så lenge han lever.» (The New International Dictionary of New Testament Theology) En sann kristen er altså en som helt og fullt og på en uforbeholden måte følger den lære og veiledning som Jesus Kristus, kristendommens grunnlegger, holdt fram.

Er det mulig å finne noen som gjør dette, blant alle dem i vår tid som sier at de er kristne? Hva sa Jesus selv skulle kjennetegne hans sanne etterfølgere? Vi vil oppfordre deg til å lese de neste artiklene og se hvordan Bibelen besvarer disse spørsmålene. Artiklene tar for seg fem uttalelser av Jesus som viser hva som skulle kjennetegne hans sanne etterfølgere, og hjelper oss til å forstå hvem de er. Vi skal se nærmere på hvordan de kristne i det første århundre levde opp til det Jesus sa, og på hvem som følger dette mønsteret i vår tid.