Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Nærm deg Gud

«De tidligere ting skal ikke minnes»

«De tidligere ting skal ikke minnes»

MINNER kan være til stor glede. Det å tenke tilbake på hyggelige stunder med våre kjære kan varme vårt hjerte. Men noen minner kan være langt fra hyggelige. Er du plaget av vonde minner om smertefulle ting du har vært igjennom? I så fall lurer du kanskje på om disse triste minnene noen gang vil forsvinne. Vi finner et svært oppmuntrende svar i noen ord som profeten Jesaja skrev. – Les Jesaja 65:17.

Jehova Gud har til hensikt å fjerne årsaken til vonde minner. Hvordan vil han gjøre det? Ved å gjøre ende på den nåværende onde verden med alle dens lidelser og erstatte den med noe som vil være uendelig mye bedre. Gjennom Jesaja lover Jehova: «Se, jeg skaper nye himler og en ny jord.» Når vi blir klar over hva som ligger i dette løftet, kan det fylle vårt hjerte med håp.

Hva er de nye himler? Bibelen gir oss to ledetråder som kan være til hjelp for oss. For det første: Tanken om nye himler blir også nevnt av to andre bibelskribenter og blir i begge tilfeller forbundet med gjennomgripende forandringer her på jorden. (2. Peter 3:13; Åpenbaringen 21:1–4) For det andre: «Himler» kan i Bibelen stå for et styre, eller en regjering. (Jesaja 14:4, 12; Daniel 4:25, 26) De nye himler er derfor en ny regjering, en regjering som er i stand til å innføre rettferdige forhold på jorden. Det er bare ett styre som kan utrette alt dette – Guds rike, den himmelske regjering som Jesus lærte oss å be om. Dette riket vil sørge for at Guds rettferdige vilje kommer til å skje over hele jorden. – Matteus 6:9, 10.

Hva er den nye jord? Tenk over to fakta i Bibelen som hjelper oss til å trekke en rett konklusjon. For det første: I Bibelen blir «jorden» i noen tilfeller brukt om mennesker, ikke om jordkloden. (1. Mosebok 11:1; Salme 96:1) For det andre: Bibelen har forutsagt at trofaste mennesker under Guds styre skulle lære rettferdighet, og det over hele jorden. (Jesaja 26:9) Den nye jord står altså for et samfunn av mennesker som vil underordne seg under Guds styre og leve etter hans rettferdige normer.

Forstår du nå litt bedre hvordan Jehova vil fjerne årsaken til vonde minner? Han vil snart innføre en rettferdig, ny verden og dermed sørge for at hans løfte om nye himler og en ny jord blir fullstendig oppfylt. * I den nye verden vil fysiske, psykiske og følelsesmessige årsaker til vonde minner høre fortiden til. Trofaste mennesker vil fullt ut kunne glede seg over livet, og for hver dag som går, vil de få stadig flere hyggelige minner.

Men hva med vonde ting som vi kanskje sliter med nå? Jehovas løfte gjennom Jesaja fortsetter: «De tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet.» En hvilken som helst smerte vi har opplevd i den nåværende gamle verden, vil gradvis bli borte. Synes du ikke at dette er enestående framtidsutsikter? Hvis du gjør det, hvorfor ikke da finne ut hvordan du kan få et nærere forhold til den Gud som lover en slik lys framtid?

Forslag til bibellesning i mars:

Jesaja 63-66 til Jeremia 1-16

[Fotnote]

^ avsn. 5 Flere opplysninger om Guds rike og om hva det snart skal utrette, finnes i kapitlene 3, 8 og 9 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

[Uthevet tekst på side 19]

Jehova har til hensikt å fjerne årsaken til vonde minner