Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

’Bli i mitt ord’

’Bli i mitt ord’

 ’Bli i mitt ord’

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» – JOHANNES 8:31, 32.

Hva det betyr: Jesu «ord» betyr hans lære, som kom fra en høyere kilde. «Faderen selv, som har sendt meg, har gitt meg et bud om hva jeg skal si, og hva jeg skal tale», sa Jesus. (Johannes 12:49) I en bønn til sin himmelske Far, Jehova Gud, sa Jesus: «Ditt ord er sannhet.» Han siterte ofte Guds ord til støtte for sin lære. (Johannes 17:17; Matteus 4:4, 7, 10) Sanne kristne ’blir i hans ord’ ved at de på lignende måte anerkjenner Guds Ord, Bibelen, som sannheten og som den høyeste autoritet for sine trosoppfatninger og sin livsførsel.

Hvordan de første kristne levde opp til dette: Den mest produktive kristne bibelskribenten, apostelen Paulus, hadde den samme respekt for Guds Ord som Jesus hadde. Han skrev: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig.» (2. Timoteus 3:16) Menn som var utnevnt til å undervise medkristne, måtte «holde fast ved Guds sikre og pålitelige Ord». (Titus 1:7, 9, The Amplified Bible) De første kristne ble inntrengende oppfordret til å ta avstand fra «den filosofi og det tomme bedrag som er i samsvar med menneskers tradisjon, i samsvar med verdens elementære ting og ikke i samsvar med Kristus». – Kolosserne 2:8.

Hvem følger dette mønsteret i vår tid? I Vatikanets dogmatiske konstitusjon om Guds åpenbaring (Dei Verbum), som ble vedtatt i 1965 og er sitert i den katolske katekisme, står det: «Den hellige Tradisjon og den hellige Skrift er . . . nært forbundet og forenet. . . . [den katolske] Kirkens skjønn om det åpenbarte [henter] ikke . . . sin sikkerhet fra den hellige Skrift alene. Derfor skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet.» En artikkel i det kanadiske bladet Maclean’s siterer en prest i Toronto som spør: «Hvorfor trenger vi en 2000 år gammel ’revolusjonær’ stemme til å lede oss? Vi har våre egne flotte tanker, som hele tiden blir svekket fordi de må knyttes til Jesus og Bibelen.»

Om Jehovas vitner sier New Catholic Encyclopedia: «De betrakter Bibelen som sin eneste kilde til tro og normer for oppførsel.» For ikke så lenge siden var det en mann i Canada som avbrøt et av Jehovas vitner mens hun holdt på med å fortelle hvem hun var, og hvorfor hun kom. «Jeg vet hvem du er – jeg kjenner igjen ’signaturen’ din», sa han og pekte på bibelen hennes.