Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Lær av Guds Ord

Hvorfor har Gud en organisasjon?

Hvorfor har Gud en organisasjon?

Denne artikkelen tar opp spørsmål som du kanskje har stilt, og viser hvor du kan finne svarene i din egen bibel. Jehovas vitner vil gjerne drøfte disse svarene med deg.

1. Hvorfor organiserte Gud israelittene?

Gud organiserte etterkommere av patriarken Abraham som en nasjon og sørget for at de fikk en lovsamling. Han gav denne nasjonen, som han kalte Israel, det ansvar å bevare den sanne tilbedelse og hans Ord, De hellige skrifter. (Salme 147:19, 20) Dette er noe mennesker fra alle nasjoner har nytt godt av. – Les 1. Mosebok 22:18.

Gud utvalgte israelittene til å være hans vitner. Når de var lydige mot Guds lover, nøt de godt av dem. (5. Mosebok 4:6) Ved å studere israelittenes historie kan vi få vite mer om den sanne Gud. – Les Jesaja 43:10–12.

2. Hvorfor er de sanne kristne organisert?

Nasjonen Israel mistet med tiden Guds gunst og ble erstattet av den kristne menighet. (Matteus 21:43; 23:37, 38) Tidligere var israelittene vitner for Jehova Gud. Nå er det de sanne kristne som tjener som vitner for ham. – Les Apostlenes gjerninger 15:14, 17.

Jesus organiserte sine etterfølgere for at de skulle vitne om Jehova og gjøre disipler i alle nasjoner. (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Dette arbeidet nærmer seg nå sitt klimaks. I vår tid har Jehova sørget for at millioner av mennesker fra alle nasjoner er blitt forent i den sanne tilbedelse. (Åpenbaringen 7:9, 10) De sanne kristne er også organisert for at de skal kunne oppmuntre og hjelpe hverandre. Verden over har de det samme programmet for bibelsk opplæring på møtene sine. – Les Hebreerne 10:24, 25.

 3. Hvordan fikk Jehovas vitner sin begynnelse i nyere tid?

Jehovas vitners organisasjon i nyere tid fikk sin begynnelse i 1870-årene. En liten gruppe bibelstudenter begynte å gjenoppdage bibelske sannheter som ikke hadde vært framme i lyset på lenge. De visste at Jesus organiserte den kristne menighet for at den skulle forkynne. De tok derfor fatt på en internasjonal forkynnelseskampanje for å gjøre folk kjent med budskapet om Guds rike. I 1931 antok de navnet Jehovas vitner. – Les Apostlenes gjerninger 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hvordan er Jehovas vitner organisert i dag?

I det første århundre var det til stor hjelp for de kristne menighetene i mange land at de hadde et sentralt styrende råd som anerkjente Jesus som menighetens Hode. (Apostlenes gjerninger 16:4, 5) På lignende måte anerkjenner Jehovas vitner i vår tid Jesus som sin Leder. (Matteus 23:9, 10) De nyter også godt av å ha et styrende råd av erfarne eldste som gir bibelsk oppmuntring og veiledning til de mer enn 100 000 menighetene. I hver menighet tjener kvalifiserte menn som eldste, eller tilsynsmenn. Disse mennene drar kjærlig omsorg for Guds hjord. – Les 1. Peter 5:2, 3.

Jehovas vitner er organisert for å forkynne det gode budskap og gjøre disipler. For å hjelpe mennesker i hele verden oversetter, trykker og distribuerer de publikasjoner til bibelstudium på over 500 språk. I likhet med apostlene forkynner de fra hus til hus. (Apostlenes gjerninger 20:20) De tilbyr seg å studere Bibelen personlig med sannhetselskende mennesker. Siden Jehovas folk fokuserer på å behage Gud og hjelpe andre, er de en organisasjon av lykkelige mennesker. – Les Salme 33:12; Apostlenes gjerninger 20:35.

Flere opplysninger finnes i kapittel 19 i denne boken, Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.