Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Aldri mer naturkatastrofer!

Aldri mer naturkatastrofer!

HVIS noen sa til deg: «Snart vil det aldri mer skje noen naturkatastrofer», hvordan ville du da reagere? Du ville kanskje svare: «Det er bare en ønskedrøm. Katastrofer er rett og slett en av livets realiteter.» Eller du ville kanskje bare tenke med deg selv: «For noe tull!»

Selv om det kan se ut som om det alltid vil skje naturkatastrofer, finnes det grunnlag for et reelt håp om at dette vil forandre seg. Men forandringen vil ikke skje som et resultat av menneskers tiltak. Mennesker kan ikke fullt ut forstå hvordan og hvorfor ting skjer i naturen, langt mindre styre eller forandre dem. Kong Salomo i det gamle Israel, som var kjent for sin visdom og sine skarpe iakttagelser, skrev: «Menneskene [kan] ikke . . . utgrunne det verk som er blitt gjort under solen; hvor mye menneskene enn fortsetter å arbeide hardt for å søke, utgrunner de det likevel ikke. Og selv om de skulle si at de er vise nok til å kjenne det, ville de ikke kunne utgrunne det.» – Forkynneren 8:17.

Hvis mennesker ikke kan ha kontroll over naturkatastrofer, hvem er det da som kan det? Bibelen viser at vår Skaper kan det. Det er han som er opphavet til jordens økosystemer, for eksempel vannets kretsløp. (Forkynneren 1:7) Og i sterk kontrast til mennesker har Gud ubegrenset makt til disposisjon. Som profeten Jeremia sa: «Suverene Herre Jehova! Se, du er den som har dannet himlene og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingenting er for underfullt for deg.» (Jeremia 32:17) Ettersom det var Gud som skapte jorden og naturkreftene, er det logisk at han vet hvordan han skal ha kontroll på tingene for at mennesker skal kunne bo på jorden under fredelige og trygge forhold. – Salme 37:11; 115:16.

Hvordan vil så Gud innføre den nødvendige forandringen? Som du sikkert husker, ble det nevnt i artikkel nummer to i dette bladet at de mange forferdelige tingene som skjer på jorden i dag, utgjør et «tegn» som markerer «avslutningen på tingenes ordning» (endetiden for en verdensordning). Jesus sa: «Når dere ser disse ting skje, [skal dere] vite at Guds rike er nær.» (Matteus 24:3; Lukas 21:31) Guds rike, en himmelsk regjering som Gud står bak, vil innføre store forandringer på jorden og til og med sørge for at naturkreftene holdes under kontroll. Jehova Gud har makt til å gjøre dette selv, men har valgt å delegere oppgaven til sin Sønn. Profeten Daniel sa om Guds Sønn: «Det ble gitt ham herredømme  og verdighet og rike, for at alle folk, folkegrupper og tungemål skulle tjene ham.» – Daniel 7:14.

Guds Sønn, Jesus Kristus, har fått den makt som må til for å innføre alle de forandringene som er nødvendige for å gjøre hele jorden til et herlig sted. For 2000 år siden, da Jesus var på jorden, viste han i liten målestokk hvilken evne han har til å ha kontroll over naturkreftene. En gang da han og hans disipler befant seg i en båt på Galilea-sjøen, «brøt det løs en voldsom storm, og bølgene slo hele tiden inn i båten, slik at båten var nær ved å bli fylt». Disiplene fikk panikk. De fryktet for sitt liv og ville at Jesus skulle gjøre noe. Hva gjorde han? Han bare «refset vinden og sa til sjøen: ’Stille! Vær rolig!’ Og vinden la seg, og det ble helt stille». Disiplene ble forbløffet og sa til hverandre: «Hvem er egentlig dette, siden selv vinden og sjøen adlyder ham?» – Markus 4:37–41.

Siden da er Jesus blitt oppreist til liv i åndeverdenen og har fått enda større makt og myndighet. Som Kongen i Guds rike har han ansvaret for å iverksette alle de forandringene som må til for å gi folk et fredelig og trygt liv på jorden, og han har også evnen til å gjøre det.

Men som vi har sett, er mange av problemene og katastrofene menneskeskapte – de forårsakes eller forverres av egoistiske og grådige personers hensynsløse handlinger. Hva vil Guds rike gjøre med dem som fortsetter med slike handlinger og nekter å forandre seg? Bibelen sier at Jesus, sammen med «sine mektige engler», skal bringe «hevn over dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke adlyder det gode budskap om vår Herre Jesus». Ja, han skal «ødelegge dem som ødelegger jorden». – 2. Tessaloniker 1:7, 8; Åpenbaringen 11:18.

Etterpå skal denne «kongers Konge», Jesus Kristus, ta full kontroll over jordens naturkrefter. (Åpenbaringen 19:16) Han vil sørge for at Rikets undersåtter ikke lenger blir utsatt for katastrofer. Han vil bruke sin makt til å regulere de meteorologiske elementene slik at været og natursyklusene blir til beste for menneskene. Dermed vil dette løftet som Jehova Gud for lenge siden gav sitt folk, bli til virkelighet overalt på jorden: «Jeg [skal] visselig gi dere regnskurer i rette tid, og landet vil i sannhet gi sin grøde, og markens trær vil gi sin frukt.» (3. Mosebok 26:4) Folk vil kunne bygge hus uten frykt for å miste huset sitt i en eller annen katastrofe. «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt.» – Jesaja 65:21.

Hva må du gjøre?

I likhet med mange andre føler du deg sikkert tiltrukket av tanken på å leve i en verden der det ikke lenger vil skje ødeleggende naturkatastrofer. Men hva må du gjøre for å få leve der? Siden de «som ikke kjenner Gud», og de «som ikke adlyder det gode budskap», ikke skal få leve i den katastrofefrie verden som skal komme, er det klart at man nå må lære om Gud og støtte hans rike, som skal gi jorden et godt styre. Gud krever at vi blir kjent med ham og innretter vårt liv i harmoni med det gode budskap om Riket, som har Kristus som Konge.

Den beste måten å lære å gjøre dette på er å studere Bibelen grundig. Den inneholder veiledning om hva man må gjøre for å få leve i det trygge miljøet som vil eksistere under Kristi styre. Hvorfor ikke spørre Jehovas vitner om å hjelpe deg å lære om det som står i Bibelen? De vil mer enn gjerne hjelpe deg med det. Én ting som er helt sikker, er at hvis du går inn for å lære Gud å kjenne og å leve i samsvar med det gode budskap, da vil du personlig få erfare oppfyllelsen av Guds løfte i Ordspråkene 1:33: «Den som lytter til meg, han skal bo trygt og ikke bli forstyrret av ulykkens redsel.»